PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na “Profilaktyka Roku 2021”. Czas tylko do końca grudnia!

Inicjatywa Nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19. Jej pomysłodawcą jest Zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), przekonany że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich niedoboru, konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz statusu osób zajmujących się tą dziedziną. W myśl idei, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej wspierać zdrowy rozwój niż ponosić konsekwencje zaniedbań i problemów. IPZIN podjął wyzwanie, powołał Kapitułę i zainicjował ogólnopolską Nagrodę, tworząc okazję do wyrażenia uznania wyjątkowym profilaktykom-pasjonatom. Nagroda ma charakter niezależny i fundowana jest przez anonimowych darczyńców.

Jak zgłosić kandydata na Profilaktyka Roku 2021?

Kandydatami do ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych, jednak, jak mówi regulamin, nie mogą to być osoby, które już obecnie mają dużą ogólnopolską rozpoznawalność (np. znani w całym kraju eksperci-profilaktycy). O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego, który znaleźć można w zakładce Profilaktyk Roku na stronie www.ipzin.org. Zgłoszenie wymaga poparcia dwóch instytucji zajmujących się problematyką profilaktyki lub wychowywania dzieci i młodzieży (mogą to być organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego). Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z formularzem oraz regulaminem nagrody, aby przed zgłoszeniem danego kandydata lub kandydatki upewnić się, że spełnia najważniejsze kryteria. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 grudnia 2021.

Ogólnopolska Gala „Profilaktyk Roku 2021” odbędzie się w formie online lub hybrydowej. Przewidywany termin to koniec stycznia 2022.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie