PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Orzecznictwo - zezwolenia, uchwały:

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z roku 2006
III SA/Lu 230/2006

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2005 r.
II GSK 148/2005

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
II SA/Wr 1944/2000

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
z dnia 11 kwietnia 2002 r.
II SA/Łd 1619/98

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 1992 r.
II SA 530/92
II SA 531/92

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1994 r.
II SA 1406/93
II SA 1407/93

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r.
IV SA/Po 1044/11

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 czerwca 2011 r.
III SA/Kr 368/11

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2011 r.
III SA/Lu 131/11

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2010 r.
II SA/Rz 858/10

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2010 r.
II SA/Go 550/10

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2010 r.
II SA/Go 549/10

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2008 r.
III SA/Kr 101/08

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2005 r.
VI SA/Wa 963/04

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r.
sygn. akt P 26/09

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r.
II GSK 855/10

 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 czerwca 2011 r.
III SA/Kr 856/10

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 maja 2011 r.
III SA/Lu 506/10

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r.
II GSK 547/10

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r.
II GSK 431/10

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2010 r.
II GSK 14/10

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r.
II GSK 705/09

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 maja 2010 r.
III SA/Kr 53/10

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2009 r.
II GSK 1060/08

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2009 r.
II GSK 817/08

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2008 r.
II SA/Bd 607/08

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2009 r.
II SA/Sz 522/08

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie