PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wczesne zmiany w mózgu mogą predysponować nastolatki do uzależnienia od alkoholu
Zgodnie z wynikami naukowymi, skany mózgu mogą wykryć zmiany, które odpowiadać mogą za późniejsze uzależnienie od alkoholu.
W badaniu wzięło udział 135 uczestników między 9 a 12 rokiem życia, jak również nastolatkowie o średniej wieku 12,6. Obie grupy łączył fakt nie spożywania do tej pory napojów alkoholowych. Uczestnicy wzięli udział w rezonansie magnetycznym, dzięki któremu można było porównać skany mózgów obu grup. Skany skoncentrowane były wokół części mózgu odpowiadających kontroli funkcji wykonawczych, które obejmują obszary odpowiedzialne za emocje, impulsywność i samokontrolę.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/early-brain-changes-may-predict-future-alcohol-abuse-teens-study/?utm_source=Stay+Informed+-+Get+the+Latest+News+and+Updates&utm_campaign=c54bbf3d3c-JT_Daily_News_Colorado_Officials&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-c54bbf3d3c-223315717

Jeden drink podwaja ryzyko wizyty na ostrym dyżurze
Zgodnie z wynikami międzynarodowego badania nawet jeden drink podwaja ryzyko konieczności wizyty na ostrym dyżurze. Osoba, która w czasie 6 godzin wypije 3 drinki jest o około 4,6 razy bardziej narażona na wizytę na ostrym dyżurze, w przeciwieństwie do osoby która nie sięgnie w tym czasie po alkohol. Ryzyko to wzrasta aż dziesięciokrotnie w przypadku osoby, która w czasie 6 godzin wypije 10 drinków. Badanie przeprowadzono w 18 krajach i objęło ono grupę 13 tysięcy osób, które będąc pod wpływem alkoholu trafiły na ostry dyżur z powodu urazów jakim uległy (The Washington Post).
Badacze zaobserwowali, że już jeden drink prawie czterokrotnie zwiększa ryzyko wdania się w bójkę i konieczności późniejszej hospitalizacji.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/single-drink-doubles-odds-ending-emergency-room-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=eff06b2c16-JT_Daily_News_Texas_Sees_Rise&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-eff06b2c16-221327205

Wpływ regulacji prawnych na spożycie alkoholu przez nastolatków
Wyniki nowego badania wskazują na widoczny społeczny wpływ prawa „gospodarza” na poziom spożycia alkoholu wśród nastolatków. Zgodnie z tym prawem, dorośli odpowiedzialni są za fakt i konsekwencja spożywania przez nastolatków napojów alkoholowych na ich posesji, nawet w sytuacji kiedy nie są tego faktu świadomi.
Naukowcy obserwacji poddali 50 kalifornijskich społeczności , z których połowa respektuje prawo „gospodarza”. Odnotowano, że nastolatkowie mieszkający w środowiskach o wysokim wpływie społecznym prawa „gospodarza” (hosting law), rzadziej deklarowali fakt spożywania napojów alkoholowych podczas imprez.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/teens-less-likely-drink-communities-strong-social-hosting-laws/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=3b20d97e91-JT_Daily_News_Internet_Administrator_Criticized&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-3b20d97e91-221327205

Rowerzyści pod wpływem alkoholu
Ponad 28% wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów w grupie wieku od 16 roku życia powyżej, spowodowanych jest alkoholem. Ofiary tych wypadków jechały na rowerze mające we krwi zawartość alkoholu przekraczającą obowiązujący w Stanach Zjednoczonych limit poniżej 0,8%.
W latach 2010-2012 zaobserwowano gwałtowny wzrost aż o 16% śmiertelnych wypadków wśród rowerzystów, podczas gdy ilość wypadków śmiertelnych wśród kierowców aut wzrosła tylko o 1% (CBS news).
W 2013 roku Narodowy Zarząd Bezpieczeństwa Drogowego (NTSB) rekomendował aby stany wprowadziły bardziej restrykcyjną politykę wobec kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Proponowano aby obniżyć limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi z 0,8 % do 0,5%. Tysiące osób rocznie giną bądź cierpią po wypadkach spowodowanych poprzez kierowców będących pod wpływem alkoholu ale nie przekraczających dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi. Osoba ze stężeniem alkoholu we krwi na poziomie 0,5 % jest aż 38% bardziej narażona na udział w wypadku samochodowym niż osoba nie będąca po spożyciu alkoholu. Niebezpieczeństwo to w przypadku osoby z zawartością alkoholu we krwi na poziomie 0,8 % wzrasta aż o 169 razy.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/28-percent-fatally-injured-bicyclists-high-blood-alcohol-levels/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=3b20d97e91-JT_Daily_News_Internet_Administrator_Criticized&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-3b20d97e91-221327205

Zachowania autoagresywne a podatność na uzależnienia
Zgodnie z otrzymanymi wynikami badania nastolatkowie, którzy mają tendencję do podejmowania działań dla nich szkodliwych i niebezpiecznych, są bardziej predysponowani od swoich rówieśników do uzależnienia od substancji psychoaktywnych w późniejszym życiu.
W badaniu ankietowym wzięło udział ponad 5 tysięcy szesnastolatków. Zostali spytani o podejmowanie jakichkolwiek działań, które miały na celu wyrządzenie sobie krzywdy (okaleczanie się, łykanie tabletek), czy też chęć odebrania sobie życia.
Jak pokazały wyniki około 19% objętych badaniem nastolatków miało na swoim koncie zachowania autoagresywne i większość z nich nie szukała pomocy u profesjonalistów. Powyższa grupa została poddana pięcioletniej obserwacji z których wynikło, że nastolatkowie których charakteryzowały zachowania autoagresywne ale bez chęci samobójczych, byli bardziej podatni na zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresja, czy izolowanie się. Ponad to grupa ta była wyraźnie bardziej podatna od rówieśników, na uzależnienie się od substancji psychoaktywnych.
Więcej informacji ….
http://www.drugfree.org/join-together/self-harming-teens-likely-develop-substance-use-problems/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=5cbb63e5f9-JT_Daily_News_Many_Young_Children&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5cbb63e5f9-221327205

Program przeciwdziałania wypadkom wśród młodych ludzi
Ponad 55 uniwersytetów i szkół średnich włączyło się w realizację program mającego na celu ochronę życia studentów i uczniów. Do dwóch głównych czynników ryzyka przedwczesnej śmierci zaliczono wypadki, wywołane przedawkowaniem lekarstw bądź zatruciem się alkoholem, oraz samobójstwa.
Czas edukacji licealnej, to okres kiedy po raz pierwszy pojawiają się różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem psychicznym jednostki, dodatkowo może być to czas widocznego stresu i presji, nacisków otoczenia. Program realizowany wśród studentów ma stanowić pomoc i wzór do działań kierowanych do licealistów. Działania te mają zapewniać wsparcie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego młodych ludzi.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/colleges-join-program-help-prevent-accidents-caused-substance-abuse/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=e2d1f450d4-JT_Daily_News_Scientists_Investigate_Medicinal&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-e2d1f450d4-221327205

Mit odpowiedzialnego picia
Rodzice, którzy dają swoim dzieciom spróbować alkoholu, mogą uważać że w ten sposób uczą swoich dzieci „odpowiedzialnego picia”. Nowa analiza badań poświęconych temu przekonaniu dowodzi o jego błędności. Naukowcy odkryli, że przyzwolenie rodziców na picie w ich obecności i udostępnianie alkoholu nastoletnim dzieciom, wiąże się z ich większym spożyciem napojów alkoholowych.
W niektórych przypadkach postawa taka wywołuje większą częstotliwość upijania się i zwiększa poziom problemów wywołanych piciem alkoholu.
Naukowcy chcą przestrzec rodziców, że zezwalanie picia alkoholu przez ich niepełnoletnie dzieci nawet pod ich okiem, zawsze powiązane jest predysponowaniem do picia w okresie dojrzewania.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/parents-teaching-teens-responsible-drinking-myth-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=cceb8056f9-JT_Daily_News_Parents_Teaching_Teens&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-cceb8056f9-221327205

 

Wpływ stłuczenia mózgu na spożycie marihuany i alkoholu
Nastolatki, które uległy traumatycznemu urazowi mózgu (TBI), są bardziej predysponowane do nadużywania marihuany, picia alkoholu oraz palenia papierosów. Dodatkowo mogą częściej od rówieśników mieć problemy z nauką, otrzymując niskie wyniki.
Jako traumatyczny uraz mózgu naukowcy określili sytuację, w której nastolatek został uderzony w głowę i na skutek czego utracił świadomość na przynajmniej 5 minut, bądź spędził przynajmniej dobę w szpitalu z uwagi na symptomy pourazowe.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/teens-traumatic-brain-injury-likely-drink-use-marijuana-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=cceb8056f9-JT_Daily_News_Parents_Teaching_Teens&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-cceb8056f9-221327205

Nadużywanie alkoholu na lata destabilizuje sen
Zgodnie z wynikami badań, osoby przewlekle używające alkoholu mają problemy ze snem miesiące a nawet lata po zaprzestaniu nadużywania alkoholu.
Naukowcy donoszą, że wieloletnie picie alkoholu może zakłócać funkcjonowanie komórek mózgu odpowiedzialnych za regulacje procesu snu. W wyniku długotrwałego używania alkoholu, dochodzi do wzrostu aktywności neuronów w mózgu podczas jednoczesnego spadku wartości chemicznych, które wpływają na aktywność neuronów. Zachodzące zmiany powodują zaburzenia w rytmie okołodobowym.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/chronic-alcohol-use-can-disrupt-sleep-long-person-stops-drinking/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=cceb8056f9-JT_Daily_News_Parents_Teaching_Teens&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-cceb8056f9-221327205


Im wcześniej nastolatek pije alkohol, tym większe prawdopodobieństwo jego uzależnienia się
Rozpoczęcie picia alkoholu w młodocianym wieku, może zwiększyć ryzyko uzależnienia się od alkoholu w wieku nastoletnim. Im mniejszy czas minął między faktem wypicia alkoholu po raz pierwszy a pierwszym upiciem się, tym większe ryzyko późniejszego uzależnienia od napojów alkoholowych.
Zgodnie z wynikami badania nastolatek, który pierwszy raz napił się alkoholu w wieku 14 lat a po raz pierwszy upił się w wieku lat 15, będzie w przyszłości nadużywać alkoholu. W przeciwieństwie do niego, nie stanie się tak z nastolatkiem, który po raz pierwszy napił się alkoholu również w wieku 14 lat ale nie upił się do 18 roku życia.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/drinking-early-age-linked-later-problem-drinking/

Wysokość podatków akcyzowych na tytoń a spożycie alkoholu
Wyniki nowego badania wskazują na zależność jaka występuje między zwiększeniem podatków na papierosy, rozpowszechnieniem zakazu palenia w miejscach publicznych a spożyciem alkoholu i powszechnością palenia papierosów. Zaobserwowano spadek zarówno powszechności spożywania alkoholu jak i palenia papierosów.
Każdy 1% wzrost ceny opakowania papierosów odnotowano prawie 1% spadek w konsumpcji alkoholu na osobę. Odnotowano, że zależności tej nie podlegało spożycie wina. Obserwację tą tłumaczono faktem, że wśród osób pijących wino jest mniej palaczy a przeważają osoby prowadzące zdrowszy tryb życia.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/cigarette-taxes-smoke-free-policies-led-drop-smoking-drinking-study/

Relacja między rodzicami i rodzeństwem a ryzyko nadużywania alkoholu
Nastolatki, które w porównaniu do rodzeństwa czują się mniej doceniane przez rodziców, są bardziej narażone na używanie alkoholu, narkotyków i paleniu papierosów.
W badaniu wzięło udział 282 par rodzeństw w wieku 12-17 lat. Wszyscy uczestnicy zostali spytani o relacje panujące w domu i funkcjonowanie ich rodziny. Również pytano o jak czują się traktowani przez rodziców i jak traktowane jest ich rodzeństwo.
Naukowcy zaobserwowali zależność między uczuciem bycia mniej faworyzowanym a uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Nastolatki były w grupie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych w sytuacji , kiedy czuły się mniej doceniane przez rodziców niż rodzeństwo, jak równie z wtedy gdy w rodzinie nie panowały bliskie relacje.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/teens-feel-less-favored-parents-likely-use-drugs-alcohol-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=97e5baf431-JT_Daily_News_Teens_Who_Feel_Less_Favored&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-97e5baf431-221327205

Zmniejszenie powszechności zjawiska upijania się przez uczniów
Szkoły średnie szukają sposobów na zmniejszenie zjawiska upijania się uczniów, chcąc tym samym zmniejszyć ilość wypadków napaści seksualnych wśród uczniów.
W stanie Maryland wprowadzono patrole policyjne ściśle współpracujące ze szkołami. Policja kontroluje uczniów również poza terenem szkoły, dbając o porządek podczas domowych imprez.
Celem podejmowanych działań jest zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom zanim powstanie sytuacja je wyzwalająca. Prowadzone działania pozwoliły zaobserwować zachodzące zmiany, mianowicie od 2006 roku spadła ilość studentów z 57% na 41%, którzy przynajmniej raz na dwa tygodnie upijali się. Dodatkowo spadła średnia ilość napojów alkoholowych wypijanych przez studentów w tygodniu z 8 na 4.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/college-tries-new-ways-reduce-binge-drinking/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=5ea39997b5-JT_Daily_News_Use_of_Drugs_and_Alcohol&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5ea39997b5-221327205

Amerykańska młodzież coraz rzadziej sięga po alkohol i marihuanę
Poziom spożycia alkoholu i zażywania narkotyków wśród amerykańskiej młodzieży nadal spada. Zgodnie z wynikami rządowego raportu, zmniejsza się również powszechność palenia papierosów.
Dla porównania odsetek nastolatków w przedziale wieku 12 – 18 lat zażywających narkotyki w roku 2013 wynosił 8,8%, w 2012 roku 9,5% a w 2002 roku aż 11,6%. Dodatkowo w latach 2002-2013 odnotowano spadek z 8,9% do 5,2% nastolatków uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Ponadto w latach 2002-2013 odsetek nastolatków regularnie spożywających napoje alkoholowe spadł z 17,6% do 11,6%. W okresie tym zaobserwowano także spadek używania marihuany wśród nastolatków w przedziale wieku 12-17 lat.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/use-drugs-alcohol-among-teens-declines/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=5ea39997b5-JT_Daily_News_Use_of_Drugs_and_Alcohol&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-5ea39997b5-221327205

Upijanie się w ciąży może zadecydować o problemach w nauce dziecka
Badanie w którym wzięły udział dzieci matek, które potwierdziły fakt spożywania alkoholu w ciąży (upijania się ) dowiodło, że dzieci te w wieku 11 lat przynależą do grupy z podwyższonym ryzkiem nadaktywności i trudności skupienia się. Dzieci te otrzymywały również w porównaniu do rówieśników niższe stopnie z klasówek.
W badaniach wzięło udział ponad 4 tysiące uczestniczek z Anglii I Australii. Naukowcy w analizie wzięli pod uwagę najróżniejsze style życia i czynniki społeczne takie jak wiek matki, poziom edukacji i zdrowie psychiczne jak również fakt palenia papierosów, marihuany bądź zażywania innych narkotyków podczas ciąży.
Wcześniejsze badania wykazały zależność między upijaniem się kobiety ciężarnej a zdrowiem psychicznym ich dziecka w wieku 4-7 lat.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/binge-drinking-pregnancy-can-increase-childrens-risk-problems-school-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=20b3b801b4-JT_Daily_News_Recreational_Marijuana_Sales&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-20b3b801b4-221327205

Reklamy alkoholu mówiące o “odpowiedzialnym piciu”
Reklamy alkoholu, które mówią o “odpowiedzialnym piciu” nie tłumaczą na czym ono polega, natomiast szczególnie intensywnie zachwalają produkt, którego dotyczą.
Naukowcy przeanalizowali wszystkie reklamy napojów alkoholowych w magazynach, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych w latach 2008-2010. Odnotowali, ze 87% reklam zawierało informację o „odpowiedzialnym piciu” ale żadna z nich nie definiowała pojęcia „odpowiedzialnego picia” ani nie wymieniała sytuacji, w których picie alkoholu jest niewskazane.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/alcohol-ads-say-drink-responsibly-dont-explain-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=81d55765f7-JT_Daily_News_E_Cigarettes_May_Increase_Risk_of&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-81d55765f7-221327205

Historia picia a problemy z pamięcią
Nowe badanie przeprowadzone na tysiącach Amerykanów dowodzi, że osoby które nadużywały alkoholu mogą mieć ponad dwa razy większe problemy z pamięciom w późniejszym wieku, niż osoby które nie nadużywały alkoholu.
Badacze zadali uczestnikom badania cztery pytania:
- Czy kiedykolwiek pomyślałeś, ze powinieneś zmniejszyć spożycie alkoholu?
- Czy ludzie kiedykolwiek wyprowadzili Cię z równowagi krytykując Twoje picie?
- Czy kiedykolwiek czułeś się winny z powodu swojego picia?
- Czy kiedykolwiek po pierwszą rzecz jaką sięgnąłeś rano był alkohol?
Uczestnicy badania urodzeni byli w latach 1931-1941. Uczestnicy odpowiadali na te same pytania podczas pierwszego wywiadu a następnie w wieku 50 i 60 lat. 16% uczestników, którzy odpowiedzieli że mieli problemy związane z nadużywaniem alkoholu, byli bardziej predysponowani do problemów z pamięciom w późniejszym wieku.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/history-drinking-problems-linked-memory-deficits-later-life/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=826d9c9bee-JT_Daily_News_History_of_Drinking_Problems_Linked&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-826d9c9bee-221327205


Wysokość kar za alkoholowe wykroczenia studentów
Nowe badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowodzi, że studenci uczestniczący w wywołanych alkoholem wykroczeniach i incydentach, zwykle dostają niewielkie kary.
Zamiast kar grzywny czy konieczności stawienia się w Sądzie, studenci często dostawali jedynie reprymendę od władz uczelni. Studenci rzadko byli kierowani na przeprowadzenie wywiadu dotyczącego ich picia alkoholu, jak również sporadycznie kontaktowano się z rodzicami.
Autorzy badania sugerują , że niewielkie konsekwencje picia alkoholu będą przyczyniać się do powszechności upijania się studentów.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/college-students-involved-alcohol-related-offenses-often-receive-light-penalties/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=642993cdff-JT_Daily_News_More_Than_46_000_Drug_Offenders&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-642993cdff-221327205

Edukacja przez wiadomość tekstową
Zgodnie z wynikami badania, wiadomości tekstowe dotyczące upijania się wysyłane do pacjentów po wizycie na ostrym dyżurze, mogą zmniejszyć ich ryzykowne picie alkoholu aż o 50% .
W badaniu wzięło udział 765 młodych dorosłych, którzy byli pacjentami ostrego dyżuru i ich picie alkoholu można było określić jako ryzykowne. Uczestnicy badania zostali podzieleni na trzy grupy, jedna z nich przez 12 tygodni otrzymywała wiadomości zachęcające ich do odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące ich picia. Osoby te na swoje odpowiedzi mogły uzyskać informacje zwrotne. Kolejna grupa uczestników otrzymała ten sam kwestionariusz dotyczący ich picia ale bez późniejszych informacji zwrotnych. Ostatnia trzecia grupa nie otrzymała żadnych wiadomości tekstowych.
Osoby badane z pierwszej grupy stwierdziły, że zmniejszyły częstotliwość upijania się aż o 51% i o 31% zmniejszyły ilość wypijanych w ciągu dnia drinków.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/text-messages-can-help-reduce-young-adults-binge-drinking/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=f79c63a387-JT_Daily_News_Counseling_Via_Telephone&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-f79c63a387-221327205

Reklamy alkoholu w magazynach czytanych przez osoby niepełnoletnie
Naukowcy dowodzą, że reklamy napojów alkoholowych mogą zachęcać osoby niepełnoletnie do ich spożywania. Najpopularniejsze marki alkoholi wśród niepełnoletnich konsumentów (poniżej 21 roku życia) należą jednocześnie do najbardziej reklamowanych w magazynach.
W badaniu analizie poddano reklamy napojów alkoholowych, które ukazały się w magazynach w roku 2011. Badacze wywnioskowali, że 25 marek alkoholowych po które sięgają niepełnoletni konsumenci, są szczególnie intensywnie reklamowane w magazynach, które czytają osoby poniżej 21 roku życia. Reklamy pozostałych 308 marek nie pojawiają się w tych tytułach tak często. Reklamy wybranych marek napojów alkoholowych trafiały do grupy niepełnoletnich odbiorców od pięciu do dziewięciu razy częściej niż reklamy pozostały napojów alkoholowych.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/underage-drinkers-favorite-alcohol-brands-heavily-advertised-magazines/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=ceb9ded7c3-JT_Daily_News_Recovery_High_Schools_Show&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-ceb9ded7c3-221327205

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu bezdomnych
Wyniki badania naukowego dowodzą, że co miesięczny zastrzyk z naltrexonu może pomóc osobom bezdomnym będącym uzależnionym od alkoholu, zmniejszyć jego spożycie. Naukowcy zaobserwowali, że wśród 33% uczestników badania spadło łaknienie na alkohol, 25% osób badanych zmniejszyło o 25% ilość codziennie spożywanego alkoholu, u 17% zaobserwowano spadek częstotliwości picia alkoholu a 60% osób badanych odnotowało mniej problemów związanych, czy wynikających z nadużywania alkoholu.
Naukowcy przeprowadzają obecnie kolejne sponsorowane przez NIAAA badanie, które ma potwierdzić wstępne wcześniej otrzymane wyniki.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/monthly-injections-of-anti-abuse-drug-help-homeless-alcoholics-educe-drinking?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=43c5039bc1-JT_Daily_News_Heroin_Users_Are_Older_Whiter&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-43c5039bc1-221327205

Szkodliwość upijania się
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, nawet jednokrotne upicie się może zwiększyć ilość toksyn we krwi szkodliwych dla zdrowia człowieka. Toksyny te mogą pobudzić komórki układu odpornościowego prowadząc do gorączki, stanu zapalnego i niszczenia tkanek.
Upijanie się definiowane jest jako spożycie 4 kieliszków wina przez kobietę a 5 przez mężczyznę w czasie 2 godzin.
Zjawisko upijania się powoduje wzrost ryzyka wypadków samochodowych i urazów oraz może wywołać długotrwałe uszkodzenie wątroby bądź innych organów.
Epizodyczne upijanie się może spowodować przedostanie się bakterii z jelit do krwiobiegu.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/single-episode-of-binge-drinking-can-be-harmful?utm_source=Join+Together+Daily&utm_campaign=717a701b1b-JT_Daily_News_More_Than_10_000_Toddlers&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-717a701b1b-221327205

Alkohol w postaci proszku
Przedstawiciel stanu Minnesota zaprezentował ustawę która wniesie zakaz sprzedaży alkoholu w proszku. Takie samo rozwiązanie planują wprowadzić władze stanu Vermont. Powyższe decyzje związane są z opinia ekspertów, że alkohol w proszku może być łatwo nadużywany i mylnie stosowany.
16 latek nie kupi butelki alkoholu w sklepie, gdyż nikt jej mu nie sprzeda. Będzie za to mógł kupić alkohol w proszku, ponieważ nie ma regulacji prawnych, które stanowiłyby o zakazie sprzedaży alkoholu w takiej formie nastolatkom.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/two-states-to-consider-banning-powdered-alcohol/?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=684ef582ea-JT_Daily_News_Two_States_to_Consider&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-684ef582ea-221327205

Prowadzenie pod wpływem marihuany i alkoholu
Wyniki badania wskazały, że nastolatkowie, którzy używają jednocześnie marihuany I alkoholu, częściej są niebezpiecznymi kierowcami, niż osoby będące pod wpływem jednej z powyższych używek.
W porównaniu do młodzieży nie będącej pod wpływem alkoholu czy marihuany, młodzież będąca pod wpływem alkoholu 40% częściej dostawała mandaty i 24% częściej uczestniczyła w kolizjach drogowych. Nastolatkowie, którzy palili marihuanę i byli pod wpływem alkoholu o 90% częściej dostawali mandaty i o 50% częściej uczestniczyli w wypadkach drogowych w przeciwieństwie do rówieśników nie będących pod wpływem żadnej z powyższych substancji.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/mixing-marijuana-and-alcohol-especially-dangerous-for-teen-drivers-study/?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=369ff777ad-JT_Daily_News_Expanded_Use_of_Opioid&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-369ff777ad-221327205

Wpływ rodziców na postawę dzieci wobec alkoholu
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez organizację Mothers Against Drunk Driving (MADD), rodzice mają wpływ na postawę swoich dzieci wobec alkoholu.
Wyniki internetowego badania przeprowadzonego wśród amerykańskich licealistów, wykazały że 8% nastolatków których rodzice uznawało picie alkoholu za postawę nieakceptowalną wśród młodych ludzi, mimo to sięgało po alkohol. Różnica ta jest zdecydowanie wyraźniejsza w przypadku nastolatków, których rodzice nie widzą nic złego czy nieakceptowalnego w piciu alkoholu przez niepełnoletnich. W grupie tej aż 82% nastolatków deklarowało picie alkoholu.
Nastolatkowie, których rodzice są zdania, że picie przez niepełnoletnich jest czymś całkowicie nieakceptowalnym, o 80% rzadziej sięgają po alkohol w porównaniu do rówieśników, których rodzice nie maja tak stanowczego zdania.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/parents-influence-teens-drinking-decisions-survey/?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=3ad6a0319d-JT_Daily_News_An_Activist_s_Journey_&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-3ad6a0319d-221327205

Siła wiary w walce z uzależnieniem
Częste uczestniczenie w wydarzeniach duchowych wspomaga młodych ludzi w leczeniu uzależnienia od narkotyków i alkoholu.
U uczestniczących w badaniu 175 nieletnich przestępców, badacze zaobserwowali charakteryzujący ich brak celowości i poczucie odtrącenia, niedopasowania.
Codzienne doświadczanie doznań duchowych widocznie powiązane było ze wzrostem abstynencji i zachowań prospołecznych a spadkiem zachować narcystycznych.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/frequent-involvement-in-spiritual-activities-helps-drug-and-alcohol-treatment-study/?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=1b7844d5ff-JT_Daily_News_Zohydro_Sales_Banned&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-1b7844d5ff-221327205

Do 5% dzieci może mieć uszkodzenia wywołane alkoholem w życiu płodowym
Do 5% dzieci może przynależeć do grupy ze spectrum zaburzeń wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym.
Aby oszacować powszechność występowania FASD badacze wybrali dane dotyczące reprezentatywnej próby z miasta Midwest. Do badania wytypowano dzieci, które miały problemy rozwojowe lub których obwód głowy, waga lub wzrost był poniżej 25 centyla. W grupie tej przeprowadzono testy dotyczące kompetencji pamięciowych i zachowania a ich wyniki porównano z wynikami dzieci z grupy prawidłowo rozwijającej się. Oceniono również charakterystyczne cechy fizyczne dla FASD.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami na 1000 dzieci od 6 do 9 ma Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) a od 11 do 17 dzieci na 1000 ma częściowy FAS (pFAS).
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/5-percent-children-may-problems-related-alcohol-exposure-birth/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=156dbc8cbb-JT_Daily_News_Oregon_Alaska_and_Washington&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-156dbc8cbb-221327205

Upijanie się w wieku nastoletnim może prowadzić do zmian w mózgu
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na szczurach, nadużywanie alkoholu w wieku nastoletnim może prowadzić do poważnych strukturalnych zmian w mózgu. Zmiany te dotyczą części mózgu odpowiedzialnej za wnioskowanie i podejmowanie decyzji.
Naukowcy przeprowadzili badanie na dwóch grupach młodych szczurów. Jednej z grup podawano przez dwa tygodnie osłodzoną wodę a drugiej osłodzony alkohol. Po dwóch tygodniach sprawdzono poziom mieliny w mózgach szczurów. Te którym podawano osłodzony alkohol miał obniżony poziom mieliny w korze przedczołowej.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/binge-drinking-teen-years-lead-lasting-changes-brain-rat-study/?utm_source=Addiction+News+Daily&utm_campaign=cfd6e9fdc0-JT_Daily_News_Recreational_Marijuana_Legalized&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-cfd6e9fdc0-221327205

Alkohol w Iranie
Ponad milion Irańczyków z 77 milionowej populacji spożywa alkohol. 30% tej grupy stanowią kobiety, natomiast 70% mężczyźni. Pod koniec 2013 roku w Iranie powstało Centrum Detoksykacji dla osób uzależnionych od alkoholu, których ilość szacuje się na 200 tysięcy. Picie, posiadanie i sprzedawania alkoholu w Iranie było zakazane od 1979 roku i tylko chrześcijanie mogli zajmować się produkcją alkoholu.
Więcej informacji …
http://news.yahoo.com/more-million-alcohol-drinkers-iran-report-143838733.html

Etykiety napojów alkoholowych
Od 1990 roku obwiązuje prawo nakładające na producentów żywności i napojów obowiązek zamieszczania na opakowaniach informacji dotyczących zawartości. Wyjątkiem od zastosowania powyższej regulacji, są napoje alkoholowe. Dlaczego tak się dzieje skoro kalorie zawarte w alkoholu są kaloriami pustymi a uzależnienie od alkoholu jest powodem niezliczonych problemów zdrowotnych. Czy piwo, wino, likier nie powinny zawierać na opakowaniach takich samych informacji o swoim składzie jak choćby sok?
W 2007 roku pozarządowa organizacja „Shape up America!” przeprowadziła badanie, w którym wzięło udział ponad 5 tysięcy Amerykanów. Wyniki badania wskazały 90% poparcie dla wprowadzenia obowiązku zamieszczania na etykietach piwa, wina, napojów spirytusowych informacji dotyczących ich składu.
Więcej informacji …
http://www.freep.com/article/20140522/FEATURES08/305220211/Why-don-t-alcoholic-drinks-have-nutrition-labels-

Ceny alkoholu a powszechność aktów przemocy
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, podniesienie ceny alkoholu może pomóc w obniżeniu odsetka przypadków aktów przemocy. W badaniu zaprezentowano dane z 2008 roku, kiedy to wzrosła cena alkoholu w wielkiej Brytanii i Walii a ilość aktów przemocy spadła o 12%.
Więcej informacji …
http://atlanta.cbslocal.com/2014/04/27/study-raising-price-of-alcohol-may-lower-violence/

Alkohol powoduje deficyty w procesie wnioskowania i podejmowania decyzji
Badanie przeprowadzono na 30-50 dniowych szczurach, wieku adekwatnym do lat nastoletnich u człowieka. Szczurom podawano alkohol przez każdą dobę aż do osiągnięcia przez nie wieku dojrzałego. Następnie poddano je testowi, gdzie mogły wybierać pomiędzy osiągnięciem mniejszej nagrody przy mniejszym ryzyku i większej nagrody przy relatywnie większym ryzyku. Naukowcy zaobserwowali, że szczury którym w „wieku nastoletnim” podawano alkohol, wybierały większe narody przy większym ryzyku nawet wówczas, kiedy wybór mniejszej nagrody przy mniejszym ryzyku dawał całościowo więcej profitów.
Więcej informacji …
http://www.hngn.com/articles/29866/20140428/early-alcohol-use-linked-long-term-effects-decision-making.htm

Aresztowania osób łamiących prawo pod wpływem alkoholu
Policja przeanalizowała przypadki 848 zatrzymanych między kwietniem a lipcem 2013 roku i porównała je z danymi z lat poprzednich. Zaobserwowano że 41% zatrzymanych piło alkohol przed aresztowaniem. Przeciętna ilość napojów alkoholowych wypitych przez osoby zatrzymane przed ich aresztowaniem wzrosła w przeciągu 4 lat z 12 do 17. Wśród zatrzymanych będących pod wpływem alkoholu byli zarówno młodociani, jak i osoby w średni wieku oraz nadużywający alkoholu.
Więcej informacji …
http://www.radionz.co.nz/news/national/250792/more-alcohol-use-before-arrests-study

Kursy piwowarskie dla studentów
W Kalifornii podjęto kroki mające na celu zmianę wieku minimalnego konsumpcji napojów alkoholowych bądź choćby ich testowania w ramach kursów winiarskich czy piwowarskich.
Obowiązujące w Kalifornii prawo zezwala studentom od 18 roku życia na próbowanie wina i piwa podczas kursów nauki robienia wina i warzenia piwa.
Studenci zgodnie z prawem mogą próbować wina, czy piwa biorąc jego łyk a następnie go wypluwając, dlatego też obowiązujące prawo określone jest mianem “weź łyk i wypluj”.
Podobne prawo zezwalające studentom próbowanie alkoholu podczas kursów prowadzonych na kampusach uczelni, zostało wprowadzone jeszcze w 12 stanach.
Więcej informacji …
http://www.9news.com/story/news/2014/07/23/alcohol-tasting-bill-california/13064075/


Spożycie alkoholu w Turcji
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia w Turcji, 84,9% mieszkańców Turcji deklaruje abstynencję. Badanie przeprowadzono na próbie 44,607 obywateli.
Kobiety w wieku 19-30 lat średnio w ciągu roku spożywają 4,79 mililitra alkoholu, podczas gdy kobiety w wieku 31-50 lat deklarują wyraźnie mniejsze spożycie, 1,5 mililitra rocznie.
Wśród mężczyzn odnotowano odwrotną tendencję niż w próbie kobiet. Mianowicie mężczyźni w wieku 19-30 lat przeciętnie piją rocznie mniej alkoholu niż ich starsze pokolenia, adekwatnie 25,35 mililitrów do 39,62 mililitrów.
Więcej informacji …
http://www.hurriyetdailynews.com/849-pct-of-turks-dont-drink-alcohol-according-to-health-ministry.aspx?pageID=238&nID=63723&NewsCatID=341

Każdego roku w USA alkohol przyczynia się do śmierci około 88 tysięcy osób
Badacze z 11 stanów (California, Florida, Michigan, Nebraska, New Mexico, North Carolina, North Dakota, South Dakota, Utah, Virginia and Wisconsin)poddali analizie dane z lat 2006-2011, każdego z powyżej wymienionych stanów. Analizowano przypadki chorób i śmierci w 54 kategoriach sprawdzając również wpływ alkoholu na ich wystąpienie. Dodatkowo analizowano szacowaną długość życia dla każdej ze zmarłych osób (brano pod uwagę jej wiek, płeć, rasę oraz narodowość) aby określić ilość lat życia jaka jeszcze była przed każdą ze zmarłych osób.
Więcej informacji ...
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-alcohol-related-deaths-years-lost-sxsw-20140313-story.html

Reklamy alkoholu podczas F 1
Europejskie Stowarzyszenie Polityki Alkoholowej (EUROCARE) wyraziło swe ogromne obawy i wystosowało list otwarty do organizatorów F1 aby niezwłocznie zaprzestano reklamy napojów alkoholowych podczas Formuły 1. Połączenie sponsoringu alkoholowego z jazdą jest działaniem, które nie powinno mieć miejsca.
W Otwartym Liście podkreślony został fakt, że sponsorowanie wydarzeń sportowych przez przemysł alkoholowy jest znaczącym narzędziem marketingowym w promocji produktu.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/

Brakuje nowej europejskiej strategii dotyczącej polityki alkoholowej
Przy okazji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Polityki Alkoholowej międzynarodowej konferencji, ponownie członkom PE zostanie zwrócona uwaga na niezwłoczną potrzebę ustanowienia nowej europejskiej strategii alkoholowej. Dotychczasowa obowiązywała w latach 2006-2012.
Fakt obejmowania stanowski w PE przez nowych europosłów może sprzyjać pozytywnej reakcji i chęci kontynuowania polityki prozdrowotnej Europejczyków.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/

Problem uzależnienia wśród osób starszych
W jednym z domów Spokojnej Starości w NY wprowadzono program profilaktyczno-antyuzależnioniowy. Zespół placówki przy przyjęciu pacjenta po odbytej hospitalizacji, przeprowadza wywiad dotyczący uzależnienia i oferuje wszystkich potrzebującym leczenie i terapię.
Problem uzależnienia wśród osób starszych wzrasta wśród pokoleń urodzony w latach 1946-1964.
Szacuje się, że liczba uzależnionych obywateli Ameryki do 2020 roku będzie wynosić 5,7 milionów.
Starsi pacjenci podlegają większemu ryzyku przedawkowania lekarstw przeciwbólowych. Wielu z nich cierpi z powodu podeszłego wieku i przejścia na emeryturę, lub śmierci współmałżonka. Demencja może ukryć lub pogorszyć negatywne skutki używania alkoholu lub leków.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/program-addresses-addiction-issues-nursing-home-patients/?utm_source=Stay+Informed+-+Get+the+Latest+News+and+Updates&utm_campaign=a90c82f1bc-JT_Daily_News_Heroin_Drug_Overdoses_Nearly&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-a90c82f1bc-223315717

Zakaz reklamy alkoholu
Martina Anderson, członkini PE wzywa do wprowadzenia zakazu reklamy napojów alkoholowych w krajach Unii Europejskiej. Swoją propozycję złożyła podczas Tygodnia edukacji dot. szkód związanych ze spożywaniem alkoholu (Awareness Week on Alcohol Related Harm). Europarlamentarzystka uczestniczyła również w działaniach, które zaowocowały wprowadzeniem zakazu reklamy wyrobów tytoniowych.
Państwa Unii Europejskiej są regionem o najwyższym spożyciu alkoholu w świecie a co za tym idzie najwyższym poziomie związanych z tym szkód. Coroczne koszty ekonomiczne szkód wywołanych alkoholem wynoszą 155 miliardów Euro z czego 74 miliardy to koszt spadku produktywności.
Więcej informacji …
http://eucam.info/2014/11/30/mep-calls-for-european-alcohol-advertising-ban/?utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=762cd750d2-EUCAM_Newsletter_october_2014_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-762cd750d2-43175989

Wciąż mało badań dotyczących wpływu zakazu reklamy alkoholu na marketing
Badacze postanowili znaleźć odpowiedź na pytania, czy zakaz bądź restrykcje nakładane na reklamy napojów alkoholowych, w jakikolwiek sposób wpłyną na zmniejszenie spożycia alkoholu.
Przyjęli, że zakaz reklamy alkoholu mógłby dotyczyć zakazu reklamy napojów alkoholowych w telewizji, internecie, magazynach i na billboardach. Autorzy badania poddali analizie również główne kontrargumenty debat w krajach gdzie dąży się do wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu, mianowicie spadek wpływów w przemyśle alkoholowym i reklamowym, czy spadek dochodów państwa wynikających z akcyzy w przypadku spadku popytu na alkohol.
Więcej informacji …
http://eucam.info/2014/11/23/the-effects-of-banning-alcohol-marketing-more-research-needed/?utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=762cd750d2-EUCAM_Newsletter_october_2014_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-762cd750d2-43175989

Czy parlament w Wielkiej Brytanii wspiera przemysł alkoholowy w sprzedaży alkoholu dzieciom?
Parlament UK zgodnie z opinią jednego z lordów ugiął się pod naciskami przemysłu alkoholowego i podejmuje działania mające na celu zniesienie zakazu sprzedaży dzieciom produktów zawierających alkohol. Uważa, że przemysł alkoholowy z uwagi na fakt zakazu sprzedaży w postaci płynnej wyrobów alkoholowych nieletnim, szuka rozwiązania które pozwoliło by sprzedawać produkty zawierające alkohol w innej postaci, na przykład w sorbetach, czy lodach.
Więcej informacji …
http://eucam.info/2014/11/24/uk-government-accused-of-helping-alcohol-companies-sell-booze-products-to-children/?utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=762cd750d2-EUCAM_Newsletter_october_2014_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-762cd750d2-43175989

Picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla rozwoju dziecka
Realizatorzy kampanii wraz z lekarzami nawołują do powszechnego informowania i ostrzegania o szkodliwości spożywania alkoholu podczas ciąży.
Obecnie w GB prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie zmian w obowiązujących wytycznych dotyczących spożywania alkoholu w ciąży. Ciężarne nie powinny w ciąży sięgać po alkohol z uwagi na jego szkodliwe działanie na rozwijające się w łonie matki dziecko.
Zgodnie z wynikami Eurobarometru z 2010 roku, znacząca większość mieszkańców państw Unii Europejskiej popiera konieczność zamieszczenia na etykietach napojów alkoholowych ostrzeżenia o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży (jak również przez kierowców).
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/a_clearer_message_is_needed_over_drinking_when_pregnant

Ceny alkoholu wyższe w północnej Europie
W 2013 roku odnotowano znaczące różnice w poziomie cen dóbr konsumenckich i usług w krajach Unii Europejskiej.
Ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych były najniższe w Bułgarii (średnio o 59%) a najwyższe w Irlandii (średnio o 178%). Biorąc pod uwagę tylko ceny alkoholu, był on najtańszym produktem w Bułgarii, porównując do cen w pozostałych państwach UE. Różnice te wynikają głównie z wysokości opodatkowania powyższych wyrobów w państwach UE.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_prices_2013

Regulacje prawne dotyczące reklamy alkoholu na Łotwie
Ministerstwo Zdrowia Łotwy opracowało dwa akty prawne dotyczące regulacji marketingu napojów alkoholowych w kraju.
Regulacje dotyczące marketingu napojów alkoholowych, są podstawą polityki alkoholowej w wybranych krajach europejskich. Kraje takie jak Francja, Szwecja, Norwegia, Turcja i Rosja charakteryzują się bardzo rygorystycznymi regulacjami prawnymi dotyczącymi działań marketingowych przemysłu alkoholowego. Zmiany w tym zakresie następują również w Finlandii, gdzie podejmowane są również działania mające na celu nałożenie rygorystycznych regulacji prawnych na reklamę alkoholu w mediach społecznościowych.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/regulation_of_alcohol_marketing_in_latvia

Powszechność występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w Nowej Zelandii
Przedstawiciel organizacji prozdrowotnych w Nowej Zelandii twierdzą , że powszechność występowania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych osiąga już rozmiar pandemii. W kraju wiele osób żyje z niezdiagnozowanym zespołem.
Na podstawie badań globalnych szacuje się, ze na świecie 5% populacji przynależy do grupy FASD. Osoby te cierpią z powodu trwałych zmian w mózgu, które są wynikiem picia alkoholu w czasie ciąży.
Przypuszcza się, że z uwagi na ograniczone działania profilaktyczne osób z FASD w Nowej Zelandii może być więcej niż 5%.
Więcej informacji …
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/9858478/Thinking-of-drinking-while-pregnant

Międzynarodowa kampania o ryzyku wynikającym z picia alkoholu w ciąży
Prenatalna ekspozycja na alkohol jest głównym powodem wad urodzeniowych i deficytów rozwojowych dzieci na całym świecie. Profilaktyka stanowi złożone działania, które muszą być powiązane z wiedzą na temat ryzyka jakie wiąże się z piciem alkoholu w czasie ciąży. Zwykle wiedza ta jest niewielka. Kampanie edukacyjne mają za zadanie uświadamiać i uczyć o ryzyku kierując przekaz do wszystkich i unikając stygmatyzacji.
Więcej informacji …
http://www.ijadr.org/index.php/ijadr/article/view/175

Ochrona dzieci przed ryzykiem szkód powodowanych alkoholem w życiu płodowym - Australia
Uzależnienie matki od alkoholu i narkotyków w czasie ciąży, może uszkodzić dziecko. Może doprowadzić również do poronienia, przedwczesnego porodu bądź urodzenia martwego dziecka. Jeśli dziecko w życiu płodowym narażone jest na ekspozycje alkoholu, może zostać uszkodzone na całe życie. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest terminem łączącym deficyty dziecka w zakresie wzrostu, rozwoju mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Powyższe zaburzenia, to konsekwencja spożywania alkoholu w ciąży. Aborygeńskie kobiety w Australii udowodniły jak społeczności mogą działać by wspólnie chronić kobiety i dzieci przed szkodami wywołanymi piciem alkoholu w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.who.int/features/2014/aboriginal-babies-alcohol-harm/en/

Pierwsza Bałtycka konferencja dotycząca FASD
Na 26 września tego roku na Litwie planowana jest pierwsza konferencja krajów bałtyckich dotycząca Profilaktyki FASD.
Celem organizatorów konferencji jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej problematyki FASD wśród polityków, lekarzy, przedstawicieli zdrowia publicznego, pracowników społecznych i grona pedagogicznego. Dodatkowo organizatorzy stawiają sobie za cel zapewnienie wsparcia i odpowiedniej, adekwatnej edukacji dla dzieci z FASD.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/first_baltic_conference_on_prevention_of_fasd

Prawo Zera Tolerancji - Litwa
W czerwcu bieżącego roku wprowadzono poprawki w litewskim prawie drogowym. Nowe regulacje dotyczą prowadzenia pod wpływem alkoholu. Zmiany prawne dotyczące bezpieczeństwa na drodze wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Tym samym Litwa dołączy do Czech, Rumunii, Węgier i Słowacji gdzie obowiązuje zero tolerancji dla prowadzenia po spożyciu alkoholu.
W 2013 roku 8% wszystkich wypadków drogowych spowodowanych było przez pijanych kierowców. Osoby te spowodowały 279 wypadków w 2013 roku, niewiele mniej niż rok wcześniej – 319 wypadków.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/lithuania_tightening_their_drink_driving_regulations

Nowe działania w zakresie przeciwdziałania upijaniu się i spożywaniu alkoholu przez nieletnich
Główne działania zaplanowane w ramach Action Plan mają na celu wsparcie wygasłej w 2012 roku europejskiej strategii alkoholowej dotyczącej redukcji szkód związanych ze spożywaniem alkoholu.
Zakres działań podejmowanych w ramach Action Plan:
- Zmniejszenie częstotliwości zjawiska upijania się.
- Zmniejszenie dostępności cenowej i sprzedażowej napojów alkoholowych dla nieletnich.
- Zmniejszenie wpływu reklamy i marketingu alkoholowego względem nieletnich.
- Zmniejszenie zjawiska spożywaniem alkoholu w czasie ciąży.
- Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska dla nieletnich.
- Wsparcie monitoringu i wzmocnienie działań badawczych.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/new_action_plan_on_youth_drinking_and_on_heavy_episodic_drinking_binge_drinking


Co znajdziesz na butelce?
10 września bieżącego roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci zdrowia publicznego skierowali do przedstawicieli Komisji Europejskiej potrzebę zmian w zakresie ustawodawstwa etykietowania napojów alkoholowych, dając tym samym konsumentom prawo wyboru.
Obecnie konsumenci napojów alkoholowych nie wiedzą dokładnie co piją, chyba że należą do wysoce zdeterminowanych i szukają informacji na stornach internetowych producentów.
Każdy konsument ma prawo do podejmowania decyzji na podstawie wyczerpujących informacji dotyczących podejmowanych wyborów. Respektowanie tego prawa i danie możliwości wyboru konsumentowi leży w gestii instytucji publicznych.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/what_s_not_on_the_bottle_the_state_of_play_in_the_eu

Kalorie o których zapominamy
W krajach Unii Europejskiej wzrost wagi jest dużym problemem wielu osób. Nadwagę ma od 30% do 70% osób a od 10% do 30% dorosłych jest otyłych. Mimo to w niewielkim zakresie zwraca się uwagę na źródło kalorii jakim jest alkohol. W przeciwieństwie do innych produktów, napoje alkoholowe nie zawierają na opakowaniach informacji o kaloriach i składzie.
Wiele osób kontrolując to co je I licząc kalorie zapomina o pitym alkoholu. Kalorie pochodzące z alkoholu szybko wpływają i niezauważalnie powodują wzrost masy ciała. Alkohol powoduje również wzmożony apetyt i może prowadzić do przejadania się i jedzenia późno w nocy.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/calories_we_forget_to_count_alcoholic_drinks

Prowadzenie pod wpływem alkoholu
9 maja obchodzony jest Dzień Bezpieczeństwa na Drodze. Każdego roku 5,600 osób ginie na drogach w wypadkach spowodowanych alkoholem.
W latach 2001-2012 około 240 tysięcy osób zginęło w wypadkach samochodowych w krajach Unii Europejskiej. To jest tylko wierzchołek góry lodowej biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe poważniejsze i mniej poważne obrażenia. Do pozytywnych należy informacja, że w roku 2012 było 55% mniej wypadków śmiertelnych niż w 2001 roku. W 2012 roku przypadków śmiertelnych było 12,345 natomiast w 2001 roku aż 27, 700.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/drink_driving_kills_5_600_deaths_could_be_saved

Reklama łącząca raka z alkoholem
Nie powiodły się próby przemysłu alkoholowego we wprowadzenia zakazu emisji spotu łączącego ich produkt ze zwiększonym ryzykiem wystąpienie raka.
Zgodnie z prowadzonymi badaniami w Wielkiej Brytanii, alkohol odpowiedzialny jest za około 12,500 przypadków wystąpienia raka, natomiast w przeciągu ostatnich 10 lat o 28% wzrosła ilość przyjęć do szpitala pacjentów z nowotworami wywołanymi alkoholem.
Zgodnie z wynikami badań:
- Spożywanie rekomendowanych ilości alkoholu trzykrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka przełyku czy jamy ustnej.
- Regularne spożywanie rekomendowanych ilości alkoholu, zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi aż o 20%.
- Alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia raka wątroby.
Więcej informacji …
http://balancenortheast.co.uk/

Historia kultury picia alkoholu w GB
Peter Catterall w swoim nowym artykule wskazał na wagę roli jaką odgrywał alkohol w przemieszczaniu się brytyjskiej siły roboczej.
Na początku XIX wieku podkreślano problem związany z małą dostępnością alkoholu. Odpowiedzią na sygnalizowany deficyt było w 1830 roku wdrożenie w życie ustawy powołującej piwiarnie w GB. Od tego momentu nastąpił gwałtowny przyrost miejsc spożywania alkoholu poprzez powstające na terenie GB piwiarnie. Następstwem podjętych działań były obawy związane z kosztami społecznymi jakie może nieść za sobą nadużywanie wysoko procentowych alkoholi a w szczególności dżinu.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/labour_and_the_politics_of_alcohol_the_decline_of_a_cause
Dostępność alkoholu a związane z nim szkody
Przeprowadzona w Szkocji analiza statystyczna w ilości szkód wywołanych alkoholem w różnych dzielnicach, była silnie skorelowana z dostępnością punktów sprzedaży alkoholu.
Widoczna różnica, w ilości szkód wywołanych alkoholem u mieszkańców różnych dzielnic, wzrosła w przypadku zwiększonej dostępności alkoholu. Zależność ta była szczególnie widoczna w analizie przypadków śmiertelnych. Przypadki śmiertelne powiązane z alkoholem były dwa razy częstsze w dzielnicach, w których było więcej punktów sprzedaży alkoholu.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/the_availability_of_alcohol_and_associated_harms

Prezydencja Łotwy w Radzie Unii Europejskiej
W pierwszej połowie 2015 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmie Łotwa bezpośrednio po Włoszech, bo kolejno przekazać przewodnictwo Luxemburgowi.
Prezydencja łotewska będzie koncentrować się wokół tematu zdrowego stylu życia a polityka alkoholowa stanowi jeden z jej punktów.
Priorytety prezydencji łotewskiej, to:
- Osiągnięcie porozumienia w EP w zakresie regulacji dotyczących urządzeń medycznych
- Podjęcie działań w zakresie regulacji dotyczących substancji psychoaktywnych
- kontynuacja dialogu dotyczącego zdrowego stylu życia.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_policy_is_one_of_the_priorities_for_the_latvian_presidency_of_the_eu_spring_2015

Alkohol wśród małych Brytyjczyków
Przeprowadzone w GB badanie dowiodło, że dorośli Brytyjczycy nie potrafią chronić swoich dzieci przed negatywnymi skutkami picia alkoholu.
Zaobserwowano, ze alkohol nie jest już okazjonalnie pitą używką, tylko tanim ogólnie dostępnym produktem. Działania marketingowe przemysłu alkoholowego powodują, że już 10 letnie dziecko jest odbiorcą reklam alkoholu i sponsoringu. To tłumaczy dlaczego każdego dnia 15 dzieci trafia do szpitala z powodu alkoholu.
They find that alcohol is no longer just an occasional treat but a common product that is widely available cheaply. Its marketing means that children as young as 10 are “avid consumers of alcohol advertising and sponsorship.” This could go some way to explain why 15 children end up in hospital every day because of alcohol.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_and_childhood_don_t_mix_campaign


Dzieci z grupy FASD mają większe deficyty w rozwoju dużej motoryki
Dzieci eksponowane na alkohol w życiu płodowym mają problem z równowaga i koordynacją.
Badacze poddali analizie badania dotyczące kompetencji związanych z dużą motoryką, między innymi umiejętności prawidłowego siedzenia, robienia obrotów, wśród dzieci które przed narodzinami były narażone na ekspozycje alkoholu. Badania przeprowadzone były na dzieciach do 18 roku życia, których matki w ciąży piły umiarkowanie lub nadużywały alkoholu bądź były od niego uzależnione. Wyniki porównano z dziećmi nie należącymi do grupy FASD.
Zaobserwowano, że dzieci z diagnozą z obszaru FASD, bądź poddane ekspozycji na alkohol w życiu płodowym od umiarkowanego picia alkoholu przez matkę do uzależnienia od napojów alkoholowych, miały trzy razy więcej deficytów w dużej motoryce, niż dzieci zdrowe.
Więcej informacji …
bit.ly/1kdKfMB

FASD w Autralii
Picie alkoholu w ciąży może spowodować nieodwracalne uszkodzenia i deficyty u dziecka – Spektrum Zaburzeń Wywołanych Alkoholem (FASD).
Przedstawiciele polityki zdrowotnej w Australii podkreślają potrzebę większej świadomości i adekwatnej pomocy dla osób z grupy FASD, szczególnie tych łamiących prawo i mających już sprawy w Sądzie.
Wielu lekarzy nie potrafi stawiać diagnozy FASD i prawidłowo rozpoznawać zaburzeń wywołanych faktem ekspozycji dziecka na alkohol w życiu płodowym.
W Australii FASD jest szczególnie powszechny w środowiskach aborygeńskich, gdzie ilości spożywanego alkoholu osiągają wysoki poziom.
Więcej informacji …
http://www.smallcapnetwork.com/Australia-Looks-Into-Fetal-Alcohol-Spectrum-Disorder/s/via/32790/article/view/p/mid/1/id/128/

Odpowiedni i bardziej zrozumiały dla osób z FASD sposób komunikowania się
Sędzia Michael Jeffery mówi powoli i unika prawniczego żargonu, by w ten sposób bardziej zrozumiałym i pomocnym dla osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Wywołanych Alkoholem.
Osoby z FASD mogą mieć trudności z zapamiętaniem instrukcji. Mogą zachowywać się impulsywnie i podlegać wpływom i łatwej manipulacji przez bardziej wyrafinowanych i rozwiniętych przestępców. Dodatkowo mogą mieć problemy z rozumieniem i przewidywaniem konsekwencji, natomiast pomocna w rozumieniu rzeczywistości jest dla niech rutyna i schematyczność (określona struktura działań, zadań).
Sędzia używa prostego języka z jasnymi zasadami dla zatrzymanych osób z grupy FASD , na przykład dla przestrzegania zasady, że nie można podczas zatrzymania spożywać alkoholu włącznie z bimbrem, sędzia zamiast stwierdzenia „ Nie pij” mówi „Bądź trzeźwy”.
Więcej informacji …
http://www.abajournal.com/news/article/judge_makes_court_instructions_easier_to_understand_for_those_with_fetal_al/

Darmowe testy ciążowe w barach - Alaska
W ramach finansowanego przez państwo projektu, w 20 barach na Alasce, będą w damskich toaletach automaty z darmowymi testami ciążowymi. Celem projektu jest powstrzymanie przyszłych matek przed spożywaniem alkoholu w ciąży i upijaniem się.
Naukowcy szukają również odpowiedzi na pytanie, czy skuteczniej będzie działać plakat z informacjami o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży dla prawidłowego rozwoju dziecka powieszony na ścianie w toalecie, czy zawieszony na dystrybutorze z testami ciążowymi.
Każdy napój alkoholowy jaki trzyma w dłoni ciężarna kobieta jest potencjalnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju jej dziecka.
Automaty z testami ciążowymi adresowane są do kobiet nie mających świadomości o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój płodu. Wiele szkód i uszkodzeń może powstać już w pierwszym miesiącu po poczęciu, kiedy większość kobiet nie wie jeszcze, że jest w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.nydailynews.com/life-style/free-pregnancy-tests-handed-alaska-bars-article-1.1830067#ixzz34t9Ag8Wa

Trzy tysiące dzieci narażonych na szkody poalkoholowe
Oszacowano, że w Nowej Zelandii rocznie rodzi się 3 tysiące dzieci z FASD. Dzieje się tak, ponieważ w Nowej Zelandii alkohol spożywany jest w dużych ilościach, duży procent ciąży jest nieplanowanych i podczas wielu kobiety sięgają po alkohol.
Odpowiedzialność za informowanie o szkodliwości picia alkoholu w ciąży dla prawidłowego rozwoju dziecka, należy do: partnerów kobiet, służby zdrowia, przedstawicieli przemysłu alkoholowego jak również całego społeczeństwa.
Badanie wykazało, że 1/3 kobiet była nieświadoma szkodliwego działania alkoholu na płód I niebezpieczeństwa związanego z piciem alkoholu w ciąży. Natomiast co 5 kobieta nie widziała nic negatywnego w piciu alkoholu w ciąży.
Więcej informacji …
http://www.stuff.co.nz/national/health/10060553/3000-babies-affected-by-mothers-drinking

Kobiety w średnim wieku piją więcej niż ich córki
13% Australijek w wieku 45-59 lat średnio spożywa ponad dwa drinki dziennie zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia chorób powodowanych nadużywaniem alkoholu.
Coraz rzadsza jest tendencja do upijania się, natomiast coraz widoczniejsza jest częstotliwość spożywania alkoholu, jak na przykład lampka do obiadu czy przed telewizorem.
Australijki w średnim wieku piją więcej niż każda z pozostałych grup wiekowych.
Alkohol wśród Australijek staje się sposobem na radzenie sobie ze stresem zaganianego życia, rodzinnych problemów, presji w pracy czy społecznych zobowiązań.
Co wydaje się niebezpieczne, to fakt, że kobiety pijące umiarkowanie ale często, w rezultacie będą piły więcej niż te, które pija dużo ale rzadko.
Więcej informacji …
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/alcohol-study-middle-aged-women-drink-more

ADHD wśród dzieci z FASD
Wyniki nowego badania przeprowadzonego przez Uniwersytet McGill wskazują, że nie do końca podstawnie zakłada się, że dziecko z FASD będzie mieć również ADHD.
Naukowcy uważają, że bardzo częste podkreślanie że dziecko że dziecko z FASD ma problemy z koncentracją wynika z tego, że rodzice i nauczyciele korzystają z nieadekwatnych porównań. Oznacza to, że oceniają i porównują dzieci z FASD z dziećmi będącymi w tym samym wieku, bądź tej samej budowy fizycznej zamiast z dziećmi, które są na tym samym poziomie rozwoju mentalnego, co często oznacza porównanie do dzieci zdecydowanie młodszych.
Więcej informacji …
http://psychcentral.com/news/2014/04/25/less-adhd-than-meets-the-eye-among-kids-with-fetal-alcohol-syndrome/68966.html

Pojemnik na śmieci wskaźnikiem spożycia alkoholu i stylu picia mieszkańców?
Naukowcy twierdzą, że jest to wiarygodna, niedroga, dyskretna i stosunkowa łatwa metoda szacowania wielkości spożycia alkoholu.
W badaniu wykorzystano dwa pojemniki na śmieci na posesji pięciopiętrowego kompleksu i dwa razy w tygodniu przez ponad rok zbierano wszystkie opakowania po piwie, winie i likierach.
Ilość opakowań przeliczono na porcje standardowe spożywane przez mieszkańców każdego tygodnia.
Podczas badania zebrano 3,014 opakowań po napojach alkoholowych będących odpowiednikiem 14,103 porcji standardowych. Wyliczone porcje standardowe stanowiły ilość niewiele mniejszą, niż deklarowane przez mieszkańców spożycie.
Na podstawie wyników badania oszacowano, że 10% mieszkańców było w grupie ryzyka uzależnienia od alkoholu.
Więcej informacji …
http://zeenews.india.com/news/sci-tech/empty-liquor-bottles-can-reveal-alcohol-use_1504656.html


Uzależnienie a podłoże genetyczne
Naukowcy dowiedli, że za uzależnienie i alkoholizm odpowiedzialne są również geny. Skłonność do uzależnienia aby została powiązana z genetycznymi predyspozycjami jest bardziej skomplikowana niż sam fakt występowania bądź nie występowania jakiegoś z genów. Naukowcy starają się zidentyfikować specyficzną grupę genów, które powiązane są z uzależnieniem od alkoholu.
Końcowy efekt badań pomoże w stworzeniu adekwatnego leczenia z alkoholizmu. Poprzez identyfikację czynników genetycznych w mózgu alkoholika, naukowcy będą mogli leczyć konkretne wymagające tego obszary.
Więcej informacji …
http://www.scienceworldreport.com/articles/19547/20141202/scientists-discover-gene-network-linked-alcohol-abuse.htm#ixzz3LCysBycZ

Uzależnienie od alkoholu i papierosów
Wyniki badania naukowego dowiodły, że zdecydowanie trudniej jest zaprzestać pić alkoholu jeśli dodatkowo jest się uzależnionym od papierosów.
Receptory w mózg powiązane z informacją o odstawieniu alkoholu powodują wzmożony głód nikotynowy. Innymi słowy jeśli chce się rzuć picie i palenie, należy zacząć od papierosów.
Naukowcy przeanalizowali skany mózgów 52 ludzi i 13 małp, pod kątem wpływu jaki istnieje między zaprzestaniem spożycia alkoholu a paleniem papierosów.
Więcej informacji …
http://www.lifehacker.com.au/2014/12/drink-less-alcohol-by-quitting-smoking-first/

Alkohol w Rosji
Około 500 tysięcy Rosjan umiera każdego roku z powodu nadużywania alkoholu. Wzrosła liczba nastolatków i kobiet w wieku rozrodczym, które piją napoje alkoholowe.
Władze państwa starają się zmniejszyć narastający problem poprzez zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w nocy oraz małych sklepach i kioskach. W 2012 roku wprowadzono zakaz reklamy napojów alkoholowych w Rosji.
Zgodnie z danymi WHO, Rosja jest czwartym z krajów o najwyższym spożyciu alkoholu, bezpośrednio po Białorusi, Mołdawii i Łotwie .
Więcej informacji …
http://www.themoscowtimes.com/news/article/alcohol-kills-500-000-russians-annually/512213.html

Metabolizm napojów alkoholowych – gen ADH4
Przodkowie człowieka już około 10 milionów lat temu posiedli możliwość i umiejętność metabolizmu napojów alkoholowych.
Aby dowiedzieć się więcej o tej predyspozycji naukowcy poddali analizie enzym trawienny z rodziny ADH4, który występuje w jamie brzusznej, gardłach i na językach naczelnych ssaków i jest pierwszym z enzymów trawiennych włączających się w trawienie po wypiciu alkoholu.
Naukowcy zbadali gen ADH4 z 28 różnych ssaków, w tym 17 ssaków naczelnych.
Więcej informacji …
http://www.foxnews.com/science/2014/12/02/origins-human-alcohol-consumption-revealed/

Powszechność występowania FASD w Ameryce
Prawie 5% amerykańskich dzieci może mieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wiele czynników powoduje postawienie diagnozy FASD trudnym wyzwaniem, dlatego też niezbędny są do jej prawidłowego postawienia wykwalifikowane osoby a wśród nich pediatra dysmorfolog, genetyk medyczny. Niezbędny jest wkład i dane od profesjonalistów różnych dyscyplin. W stawianiu diagnozy FASD role odgrywa wiek dziecka, gdyż z rozwojem mogą stawać się mniej widocznymi, bądź zanikać dysmorfie. Ważne są również zmiany dotyczące wzrostu i wagi dziecka jak również jego kompetencje poznawcze i społeczne mogą ulegać zmianie.
Więcej informacji …
http://medicalxpress.com/news/2014-11-reveals-higher-prevalence-fetal-alcohol.html

Czynniki środowiskowe wpływające na wystąpienie FASD
Analiza wyników badań dotyczących problematyki FASD miała posłużyć jako źródło informacji o czynnikach mogących mieć wpływ na wystąpienie FASD. Wśród czynników tych znalazły się: sytuacja psychologiczna, społeczna i demograficzna matki. Z 738 pozycji bibliograficznych kryteria do prowadzonej analizy spełniło 15.
Matki dzieci z FASD zwykle reprezentowały niższy poziom edukacji, posiadały w rodzinie osobę uzależnioną od alkoholu, posiadały Więcej niż jedno dziecko z FASD, zwykle spożywały alkohol przed zajściem w ciążę jak i podczas jej trwania, bo zmiany stylu picia alkoholu i epizodami upijania się.
Więcej informacji …
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00787-014-0603-2

Program Bezpieczne Niemowlaki
Program zatytułowany Bezpieczne Niemowlaki pomaga rodzicom nowonarodzonych dzieci zapewnić im bezpieczniejsze życie i rozwój. W ramach programu oferowane są zajęcia o Nagłej śmierci łóżeczkowej, Zespole dziecka potrząsanego, prenatalnej ekspozycji na substancje psychoaktywne i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.
Program Bezpieczne Niemowlaki jest programem profilaktycznym mającym na celi zmniejszenie przypadków śmiertelnych wśród niemowlaków w Jefferson County. Program jest realizowany przez cały rok i dostępny jest na terenie szkół średnich.
Więcej informacji …
http://www.stltoday.com/suburban-journals/old-newsboys-day/news/partnership-offers-tools-to-help-parents-keep-babies-safe/article_feab3780-b90e-5369-93d2-35f51a6964ea.html

Czy dziecko może pozwać matkę za to, że piła alkohol w ciąży?
Prawnicy dziecka jednogłośnie uznali, że 17 letnia matka dziecka, która podczas ciąży piła kilka butelek wódki i puszek piwa dziennie popełniła przestępstwo.
Nie ma wątpliwości co do tego, że dziewczynka jak i jej opiekunowie muszą odczuwać złość względem tego co matka dziecka rzekomo zrobiła i nie można obwiniać ich o to, że chcą dla niej kary za krzywdę jaką wyrządziła.
Ale czy dziecko powinno móc oskarżyć matkę za to co stało się pod czas ciąży?
The Stir: Ciężarna używająca substancji psychoaktywnych potrzebuje pomocy a nie kajdanek.
Sąd niższej instancji w Londynie orzekł, że dziecko nie może pozwać swojej matki za utratę zdrowia, prawnicy będą odwoływać się od tej decyzji.
Więcej informacji …
http://thestir.cafemom.com/breaking/179269/child_sues_mom_fetal_alcohol_syndrome

Wpływ alkoholu na rozwój dziecka w dwóch pierwszych trymestrach

Kobiety spożywające alkohol przed zajściem w ciąży jak również w trakcie dwóch pierwszych trymestrów, są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń przebiegu ciąży- the Journal of Epidemiology and Community Health.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, prawie ¾ Brytyjek spożywało alkohol przed zajściem w ciążę a ponad połowa badanych piła napoje alkoholowe w pierwszym trymestrze ciąży. Ministerstwo Zdrowia w Wielkiej Brytanii dopuszcza możliwość spożywania dwóch porcji standardowych alkoholu w ciąży. W porównaniu do kobiet nie pijących alkoholu, kobiety spożywające minimum dwie porcje standardowe alkoholu tygodniowo przed ciążą jak i w pierwszym i drugim jej trymestrze, były w podwyższonej grupie ryzyka wystąpienia niskiej wagi urodzeniowej dziecka, wielkości poniżej urodzeniowej normy centylowej oraz przedwczesnego porodu. Kobiety, które w czasie pierwszego trymestru spożywały maksymalnie dwie porcje standardowe alkoholu tygodniowo, miały widocznie większe szanse na wystąpienie czynników ryzyka (opisanych powyżej) niż kobiety które w ciąży zachowały abstynencję.
Wyniki badania wykazały, że kobiety które planują zajście w ciążę jak i już w niej będące nie powinny pić alkoholu.
Więcej informacji ….
http://www.empr.com/research-supports-alcohol-abstinence-advice-pre-conception/article/338149/


Spożycie alkoholu wśród irlandzkich ciężarnych

Już dwa drinki tygodniowo wypite na początku ciąży mogą zwiększyć ryzyko przedwczesnego porodu bądź niskiej wagi urodzeniowej dziecka. W Irlandii kobiety z klasy średniej zwykle piją więcej niż dwa drinki tygodniowo.
Zgodnie z wynikami badania, kobiety, które piły w ciąży więcej niż dwa drinki (dwie porcje standardowe alkoholu) tygodniowo, dwa razy częściej rodziły przed terminem lub bardzo małe dzieci w porównaniu do ciężarnych, które nie spożywały napojów alkoholowych.
Kobiety pijące w pierwszych trzech miesiącach ciąży więcej niż dwie porcje standardowe tygodniowo, były dobrze usytuowane, białej rasy, często starsze wiekiem i ze stopieniem naukowym.
Ponad połowa kobiet biorących udział w badaniu, spożywała więcej niż dwie porcje standardowe tygodniowo podczas pierwszego trymestru. Prawie 4 na 10 kobiet deklarowało picie ponad 10 porcji standardowych tygodniowo niewiele przed zajściem w ciążę.
Oszacowano, że 13% dzieci urodziło się z niedowagą, 4,4% nie spełniało przyjętych norm wzrostu (długości) a 4,3% urodziło się przedwcześnie.
Więcej informacji ….
http://www.irishexaminer.com/ireland/cwgbkfojkfid/rss2/

Wpływ alkoholu na poronienia

Zgodnie z wynikami badań ryzyko poronienia wzrasta pod wpływem takich czynników jak bycie otyłym przed zajściem w ciążę i w ciąży, pracując w nocy, pijąc alkohol oraz dźwigając. Zaobserwowano, ż nie doszło by do aż do 25% przypadków poronień, gdyby kobiety wyeliminowały wszystkie powyższe czynniki ryzyka.
Dodatkowo odnotowano, że największymi czynnikami ryzyka poronienia był wiek matki oraz fakt spożywania alkoholu w ciąży. Oszacowano, że ilość przypadków poronienia ze względu na wiek zmniejszyłby się aż o 11,4% gdyby kobiety zaszły w ciążę między 25 a 29 rokiem życia, natomiast ilość poronień wywołanych alkoholem wśród badanej grupy byłaby mniejsza o 9%.
Więcej informacji ….
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/one-four-miscarriages-could-prevented-3160649


Łożysko nie jest barierą dla alkoholu

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Manchesterze, kobiety spożywające alkohol umiarkowanie bądź w dużych ilościach na początku ciąży, powodują zniszczenie komórek wzrostu łożyska.
Zaobserwowano zmniejszenie wzrostu (wielkości) łożyska matek, które w ciąży piły alkohol w porównaniu do tych, które po niego nie sięgały. Konsekwencją tego było zmniejszenie ochrony dziecka przed negatywnym wpływem alkoholu. Łożysko nie stanowi bariery dla cząsteczek alkoholu.
W przypadku ciąży nieplanowanej, często mija kilka tygodni zanim kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. Wyniki przeprowadzonego badania dowodzą, że przy umiarkowanym wówczas spożyciu napojów alkoholowych może dojść do dużych uszkodzeń rozwojowych dziecka.
Więcej informacji ….
http://www.mancunianmatters.co.uk/content/140267761-even-just-two-alcoholic-drinks-early-pregnancy-can-stunt-babys-growth-says


Na stan zdrowia i rozwój dziecka w życiu płodowym mają również wpływ ojcowie

Wiemy, że spożywanie alkoholu przez kobietę w czasie ciąży może uszkodzić dziecko. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) charakteryzuje się między innymi zahamowaniem wzrostu, anomaliami układu nerwowego czy opóźnieniem intelektualnym. Obecnie naukowcy dowiedli, że również mężczyźni poprzez spożycie alkoholu są odpowiedzialni za deficyty nienarodzonego dziecka.
Do tego odkrycia, przyczyniły się badania przeprowadzone na myszach płci męskiej, którym podano alkohol o różnym stężeniu. Odkryto, że potomstwo myszy płci męskiej, którym bezpośrednio przed rozmnożeniem podano alkohol, cierpiało z powodu anomalii rozwojowych różnych organów oraz mózgu. Powyższych deficytów nie zaobserwowano u potomstwa myszy płci męskiej, którym zamiast alkoholu podano roztwór solankowy.
Więcej informacji …..
http://www.foodworldnews.com/articles/5177/20140217/fathers-drinking-before-pregnancy-cause-fetal-alcohol-syndrome.htm


Picie alkoholu w ciąży wyrządza największe szkody

Zgodnie z opinią lekarzy, picie alkoholu w ciąży wywołuje zdecydowanie więcej szkód, niż tytoń czy marihuana.
Pediatrzy informują, że 1% nowonarodzonych dzieci cierpi na problemy rozwojowe i problemy z zachowaniem, które spowodowane są faktem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym.
W Wielkiej Brytanii rocznie rodzi się 730 tysięcy dzieci, co oznacza, że 7 tysięcy może być uszkodzonych przez alkohol.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Brytyjki powinny unikać napojów alkoholowych w czasie ciąży, natomiast jeśli je spożywają, to do dwóch porcji standardowych tygodniowo.
Duża lampa wina (250ml) zawiera trzy porcje standardowe alkoholu.
Lekarze nawołują aby obecne zalecenie uległo zmianie i aby w Wielkiej Brytanii obowiązywało stanowisko, że kobieta nie powinna spożywać napojów alkoholowych w ciąży, jak również wtedy kiedy stara się zajść w ciążę.
Więcej informacji ....
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2546300/Drinking-pregnancy-worse-smoking-tobacco-cannabis-7-000-babies-year-harmed-warn-senior-medics.html


Wiele ciężarnych nie wie o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój dziecka

Ostatnio przeprowadzone badanie dotyczące spożywania alkoholu przez ciężarne w USA dowiodło, że nadal wiele kobiet sięga po alkohol w czasie ciąży (SAMHSA).
W latach 2011-2012, aż 18% kobiet w wieku 15-44 lat przynajmniej raz wypiło napój alkoholowy podczas pierwszego trymestru ciąży. Jest to czas, kiedy kobieta może jeszcze nie wiedzieć, że jest w ciąży. Dodatkowo 7% ciężarnych deklarowało epizodyczne sytuacje upijania się (5 lub więcej drinków wypitych w ciągu kilku godzin) w pierwszym trymestrze ciąży, co mogło być szczególnie niebezpieczne dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Zaobserwowano również spadek spożycia alkoholu do około 4% w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Fakt ten może wiązać się ze świadomością bycia w ciąży i wiedzy o szkodliwym działaniu alkoholu na płód.
Więcej informacji ….
http://www.fascenter.samhsa.gov/askTheExpert/Jan2014.aspx

 

Anglia - ceny minimalne na alkohol

Szacuje się, że wprowadzenie cen minimalnych na alkohol w Anglii ocali 860 osób rocznie a liczba osób hospitalizowanych z powodu nadużywania napojów alkoholowych spadnie o prawie 30 tysięcy w roku. Niewielki wpływ będzie mieć natomiast na osoby, które spożywają alkohol umiarkowanie.
Wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol dotknie szczególnie osób nadużywających napojów alkoholowych z niskimi dochodami. Szacuje się, że 75% grupy docelowej stanowić będą właśnie te osoby. Wprowadzone zmian wymusiłyby na osobach nadużywających napojów alkoholowych zmniejszenie spożycia , co procentowało by to sferze benefitów zdrowotnych.
Więcej informacji ….
http://www.theguardian.com/society/2014/feb/10/minimum-alcohol-pricing-save-860-lives-study


Coraz częściej Brytyjki piją alkohol w ciąży

Zgodnie z wynikami nowego raportu, znaczącą wzrosła w Anglii liczba dzieci z uszkodzeniami poalkoholowymi.
W porównaniu do ubiegłych lat znacznie wzrosła liczba noworodków zatrutych alkoholem, ponieważ zmianie uległ styl spożywania napojów alkoholowych wśród Brytyjek.
Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Centrum Sprawiedliwości Społecznej w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku urodziło się 313 dzieci, u których stwierdzono ekspozycje na alkohol w życiu płodowym. Liczba ta jest prawie trzy razy większa w porównaniu do danych sprzed 10 lat.
Więcej informacji .....
http://www.presstv.ir/detail/2014/02/09/349967/no-of-uk-alcoholpoisoned-babies-rises/


Dziewięciolatki pod wpływem alkoholu - Szkocja

Dziennik The Evening Times opublikował szokujące dane, wskazujące na to już dziewięcioletnie dzieci są w Szkocji hospitalizowane z powodu wypadków spowodowanych spożyciem alkoholu. Niepełnoletni konsumenci napojów alkoholowych ryzykują nie tylko swoje bezpieczeństwo i zdrowie ale również narażają się na negatywne konsekwencji zdrowotne w przyszłości.
Zgodnie ze statystykami, w ostatnich pięciu latach do szpitali z powodu nadużycia alkoholu, tarfiły setki młodocianych.
Więcej ....
http://glasgow.stv.tv/71756/

Rakotwórcze właściwości alkoholu

Co roku 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Raka. W ramach jego obchodów organizatorzy starają się obalić mity dotyczące raka, choćby taki, że picie alkoholu jest bezpieczne.
Wpływ alkoholu na powstawanie nowotworów odkryto i ogłoszono w 1987 roku a do dziś jedynie 36% dorosłych konsumentów ma świadomość, że alkohol jest rakotwórczy (Drink Wise).
Alkohol przyczynia się do powstania kilku typów nowotworów.
Ryzyko wystąpienia raka piersi zwiększa się o 10% przy każdych 10 gramach alkoholu spożytego dziennie (jeden drink). Kobiety pijące umiarkowanie ( od 3 do 6 lampek wina tygodniowo) zwiększały ryzyko zachorowania na raka piersi aż o 15%.
Więcej informacji ...
http://www.examiner.com/article/world-cancer-day-alcohol-is-a-carcinogen


Islandia – najmniejsze spożycie alkoholu wśród nastolatków

Zgodnie z wynikami licznych badań dotyczących picia napojów alkoholowych, Islandia ma najniższy w Europie poziom spożycia alkoholu wśród nastolatków (najniższy odsetek upijających się).
Studenci islandzcy pytani byli przez pediatrów, czy kiedykolwiek się upili. Twierdząco na pytanie odpowiedziało 6% uczestników islandzkich przy porównawczo 38% studentów holenderskich.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami największe spożycie alkoholu wśród nastolatków jest w Niemczech, Szkocji i Holandii.
Spożycie alkoholu w Islandii spadło w ciągu ostatnich 15 lat z 42% tylko do 5%. Do obecnej sytuacji przyczyniły się skuteczne działania interwencyjne i profilaktyczne.
Więcej informacji …
http://www.icenews.is/2014/02/04/iceland-ranks-lowest-amongst-adolescent-alcohol-drinkers-in-europe/

Powszechność występowania FAS na Alasce

Na Alasce każdego roku rodzą się setki dzieci z uszkodzeniami mózgu wywołanymi ekspozycją na alkohol w życiu płodowym.
Nowa kampania społeczna ma uwrażliwić na to zjawisko i uświadomić niepodważalnie negatywny wpływ alkoholu na rozwoju dziecka w życiu płodowym. W Alasce rodzi się najwięcej dzieci uszkodzonych alkoholem w Ameryce.
Kiedy na świat przychodzi dziecko z płodowym zespołem alkoholowym i wynikającymi z niego uszkodzeniami mózgu, poważnie dotyka wpływa na funkcjonowanie rodziny, najbliższych jak również ma swe odzwierciedlenie w kosztach ekonomicznych i społecznych.
Więcej informacji ….
https://www.alaskadispatch.com/article/20140130/alaska-group-hopes-end-fetal-alcohol-syndrome


Spożycie alkoholu w Japonii

Szacuje się, że w Japonii na szkody zdrowotne i społeczne związane ze spożywaniem napojów alkoholowych cierpi prawie 6,5 miliona obywateli. Z tego 800 tysięcy jest uzależnionych od alkoholu a tylko 40 tysięcy z tej grupy otrzymuje odpowiednią opiekę zdrowotna i terapeutyczną. Rocznie 35 tysięcy osób umiera z powodu nadużywania alkoholu.
Eksperci uważają, że główny problem wiąże się z faktem, że Japończycy nie uznają uzależnienia od alkoholu za chorobę. W społeczeństwie, w którym spożywanie alkoholu zaczyna być postrzegane jako przywara, uzależnienie od alkoholu interpretowane jest jako ludzka słabość.
Więcej ..
Więcej informacji ….
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/01/27/editorials/alcohol-dependency-in-japan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alcohol-dependency-in-japan#.UyiZqPl5NK1

Popularność jabłecznika w Australii

Jabłecznik jest prawie dwa razy mocniejszy niż piwo i zawiera więcej kalorii, w Australii pije go co piąty konsument. Wyniki badań wykazały, że co trzeci konsument jabłecznika wypija więcej niż 11 porcji standardowych przy jednej okazji. W porównaniu do innych napojów alkoholowych, takie ilości za jednym razem wypija do czwarty konsument pozostałych napojów alkoholowych.
W Australii najczęściej po jabłecznik sięgają kobiety poniżej 30 roku życia. Jak deklarują wybierają go, ponieważ ma lepszy smak niż piwo, wino czy napoje spirytusowe.
Zaobserwowano, że respondenci deklarowali większe spożycie jabłecznika podczas miesięcy letnich podczas lokalnych imprez i przedsięwzięć plenarnych.
Więcej .....
http://www.dailytelegraph.com.au/lifestyle/health/cider-bringe-drinking-on-the-rise/story-fni0dguz-1226807858942


Anty-nowotworowa kampania w Anglii

W Anglii rusza zorganizowana przez rząd kampania społeczna, której celem jest uświadomienie Brytyjczykom, że spożywanie alkoholu w większych ilościach niż rekomendowane, wiąże się z występowaniem poważnych problemów zdrowotnych.
Kampanii towarzyszą badanie, z których wynika, że w grupie ponad 2000 osób aż 85% nie zdawało sobie sprawy z faktu, że spożywanie większych ilości alkoholu niż rekomendowane, zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. Ponad to około 65% respondentów nie wiedziało, że nadużywanie alkoholu może prowadzić do raka jelita a 59% nie zdawało sobie sprawy z ze związku jaki istnieje między nadużywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka przełyku i jamy ustnej.
Więcej …
http://www.theguardian.com/society/2012/feb/05/wine-triples-mouth-cancer-risk?newsfeed=true

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie