PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Styczeń

Diagnozy ADHD a FASD

Coraz więcej dzieci ma stawianą diagnozę ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi). Zgodnie z danymi od 2003 roku ilość diagnoz ADHD w Stanach Zjednoczonych Ameryki wzrosła aż o 42%. Najświeższe wyniki badań wskazują, że część dzieci z diagnozą ADHD w rzeczywistości boryka się z innymi zaburzeniami a ich diagnozy tym samym nie są trafne.

Pediatrzy jednej z klinik w Chicago re-diagnozowali grupę 156 dzieci z rodzin zastępczych, które pierwotnie miały postawioną diagnozą ADHD. Okazało się, że aż 81%z tej grupy miało FASD (Spektrum Alkoholowych Zaburzeń Płodowych).

Należy pamiętać o bardzo ważnym fakcie, że dzieci z grupy FASD potrzebują odmiennego leczenia i odpowiednio dostosowanej pomocy innej niż ta jaką otrzymują dzieci z ADHD.

Więcej informacji …

 

Palenie papierosów i picie alkoholu podczas ciąży

Zgodnie z wynikami nowego raportu dotyczącego zachowań zdrowotnych matek i rozwoju dzieci w okresie niemowlęctwa w Irlandii wynika, że kobiety z wyższym wykształceniem i większymi dochodami, częściej sięgają po alkohol w ciąży.

Odnotowano, że 13% ciężarnych nie zrezygnowało z palenia papierosów w czasie ciąży a ryzyko pozostania przy nałogu było tym większe, im niższy status życia i niższy poziom wykształcenia.

Dane zebrane w raporcie objęły grupę 11, 134 niemowląt i ich rodzin.

Około 10% kobiet z opisywanej grupy spożywało alkohol w ciąży, przy czym około 7% deklarowało fakt spożywania tygodniowo mniej niż dwóch porcji standardowych alkoholu, natomiast 3% deklarowało spożywanie powyżej dwóch porcji standardowych tygodniowo.

Ponad to zaobserwowano, że kobiety, które paliły podczas ciąży częściej niż kobiety nie palące sięgały również po alkohol.

Więcej informacji …

 

Program profilaktyczny dla ciężarnych “PACT”

W Binghamton (USA) ruszył program profilaktyczny skierowany do kobiet w wieku rozrodczym oraz będących już w ciąży, który ma na celu uświadomienie kobietom, że same mogą zapobiec różnym deficytom z jakimi mogą urodzić się ich dzieci. Zgodnie z szacunkami aż 50% ciąż jest nieplanowanych, dlatego też wszystkie kobiety w wieku reprodukcyjnym powinny być świadome swojego wpływu na rozwój dziecka w życiu płodowym.

Wiele wad urodzeniowych jest uwarunkowanych genetycznie i nie ma możliwości ich zapobieganiu nawet poprzez zmianę stylu życia.

Wystąpieniu Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) można w 100% zapobiec! Poprzez fakt nie spożywania napojów alkoholowych w ciąży. Ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu jaką może wypić kobieta ciężarna, nie narażając tym samym swojego dziecka na negatywny wpływ jego działania, dlatego każda ciężarna powinnam zrezygnować z picia napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

 

Spożywanie alkoholu a przyjmowanie lekarstw

Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, wielu dorosłych Amerykanów zażywa lekarstwa, które mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z napojami alkoholowymi i stanowić tym samym zagrożenie dla życia. Zachowanie to obecne jest wśród prawie 42% dorosłych Amerykanów. Tendencja ta wzrasta aż do 78% wśród osób w wieku 65 lat i więcej.

Naukowcy z NIAAA poddali analizie odpowiedzi 26, 657 dorosłych Amerykanów, którzy udzielili informacji dotyczących ilości spożywanego alkoholu i lekarstw jakie przyjmują na co dzień. Najczęściej deklarowano fakt brania lekarstw na cukrzycę, podwyższony cholesterol, nadciśnienie, leki przeciwbólowe oraz nasenne.

Zgodnie z wynikami prowadzonych statystyk 71% dorosłych Amerykanów spożywa alkohol.

Jak twierdzą autorzy badania, część z wymienianych medykamentów w połączeniu z alkoholem może zagrażać życiu ich konsumentów jak również nasilać stan chorobowy.

Więcej informacji …

 

Śmiertelne wypadki wśród młodych kierowców – wpływ alkoholu i marihuany

Naukowcy (Columbia University)przeanalizowali dane dotyczące wypadków samochodowych z 9 stanów z lat 1999 -2011, które miały miejsce wśród kierowców w wieku 16-25 lat. W tych konkretnych przypadkach analizie poddawano wyniki krwi i moczu ofiar wypadków. Zgodnie z otrzymanymi wynikami połowa młodych ofiar była pod wpływem alkoholu lub marihuany, bądź obu tych używek.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami 36,8% śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych było pod wpływem alkoholu a 5,9% pod wpływem marihuany. Kierowcy powyżej 21 roku życia o 14% razy częściej w momencie wypadku, byli pod wpływem alkoholu niże ofiary niepełnoletnie.

Więcej informacji …

 

Wzrost akcyzy a powszechność upijania się

Według badaczy z Uniwersytetu w Bostonie wzrost podatku akcyzowego wpływa na zmniejszenie zjawiska upijania się wśród konsumentów napojów alkoholowych. Przy wzroście ceny alkoholu o 1%, odnotowano spadek o 1,4% zjawiska upijania się.

Upijanie się definiowane jest jako wypijanie za jednym razem pięciu bądź większej ilości drinków/napojów alkoholowych przez mężczyznę a czterech bądź więcej przez kobietę. W USA na prawie 90 tysięcy przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem, ponad połowa spowodowana jest faktem upijania się.

Stan Tennessee, w którym obowiązuje najwyższy podatek akcyzowy na piwo, odnotowuje najniższy odsetek osób upijających się (6,6% w roku 2010). Dla porównania stany z najniższym podatkiem akcyzowym, takie jak Delaware, Montana i Wisconsin odnotowują najwyższy odsetek osób upijających się.

Więcej informacji …

 

Nastolatki z ADHD, bądź zaburzeniami zachowania są bardziej narażone na palenie i picie

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, nastolatki z diagnozą ADHD, bądź zaburzeniami zachowania mogą szybciej niż rówieśnicy zacząć palić i pić. Im więcej mają symptomów ADHD bądź zaburzeń zachowania ( zachowania agresywne, destruktywne, podstępne), tym większe jest prawdopodobieństwo wczesnego korzystania z używek.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące grupy liczącej 2,500 nastolatków w wieku od 12 do 15 roku życia. Z powyższej grupy wyłonione zostały przypadki nastolatków ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami zachowania, jak również młodzież która przejawia symptomy powyższych zaburzeń natomiast nie miała postawionej diagnozy.

45% nastolatków, którzy wzięli udział w badaniu, miało przynajmniej jeden z symptomów ADHD a 15% miało przynajmniej jeden symptom zaburzeń zachowania. Zaobserwowano, że każdy kolejny symptom ADHD powiązany z deficytami uwagi (ale nie z impulsywnością, bądź nadaktywnością) zwiększa ryzyko wczesnego palenia lub picia alkoholu przez nastolatki aż o 8-10%. Natomiast każdy dodatkowy symptom zaburzeń zachowania zwiększał o 31% ryzyko wczesnego sięgnięcia po papierosy.

Więcej informacji …

 

Forum Ministerialne Nowej Zelandii dąży do większych restrykcji reklamy alkoholu

Forum Ministerialne Nowej Zelandii nawołuje rząd do wprowadzenia całkowitego zakazu sponsoringu klubów sportowych przez przemysł alkoholowy, jak również reklamy piwa, wina i wódki podczas transmisji wydarzeń sportowych. Dwuletnie analizy doprowadziły do wniosków wskazujących na to, że całkowity koszt szkód wywołanych alkoholem powinien doprowadzić w ostateczności do poważniejszych restrykcji dotyczących reklamy alkoholu i sponsoringu wydarzeń sportowych.

Więcej informacji …

 

Wzmożone kontrole policyjne a trzeźwość kierowców

W Stanach, w których z zwiększą częstotliwością prowadzone są kontrole kierowców - częściej dochodzi do aresztowań kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu bądź innych używek - odnotowuje się spadek przypadków kierowania pod wpływem alkoholu wśród ogółu społeczności.

W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano policyjne nocne kontrole prawie 6,900 kierowców, przeprowadzone w celu sprawdzenia trzeźwości.

Zgodnie z prowadzonymi statystykami w roku 2013 w wypadkach samochodowych wywołanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, zginęło 10,076 osób – jedna osoba co 52 minuty.

Więcej informacji …

 

Luty

Przeciwalkoholowa blokada stacyjki
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych badania, średnio o 85% zmniejszyłaby się liczba śmiertelnych s wypadków samochodowych spowodowanych alkoholem, gdyby wszystkie nowe samochody miały zainstalowaną blokadę uniemożliwiającą uruchomienie silnika kierowcą będącym pod wpływem alkoholu.
Według badaczy z Uniwersytetu w Michigan, urządzenie nazwane “przeciwalkoholową blokadą stacyjki” mogło by  zapobiec ponad 59 tysiącom śmiertelnych wypadków samochodowych i ponad 2,5 miliona pozostałym nieśmiertelnym wypadkom i kolizjom drogowym.
Oszacowano, że potrzeba 15 lat na to, aby wszystkie starej generacji samochody zostały zastąpione nowymi z “przeciwalkoholową blokadą stacyjki”.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/putting-alcohol-ignition-interlocks-new-cars-prevent-many-deaths-study/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=0b9022500d-JT_Daily_News_Early_Results_on_Marijuana_Extract&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-0b9022500d-223315717

Poziom dochodów może wpływać na wielkość spożycia alkoholu
Zgodnie z wynikami  badania na poziom spożycia alkoholu może wypływać bezpośrednio dochód osoby pijącej.
Okazuje się, że przedstawiciele społeczeństwa o niskich dochodach częściej niż osoby o wysokich dochodach, stanowią zarówno liczniejszą grupę pod względem jednostek nadużywających alkoholu jak i tych, którzy spożywają go w małych ilościach lub wcale. Dla kontrastu osoby o wysokich dochodach mogą pić ogólnie więcej niż osoby o niskich dochodach ale jednocześnie piją w sposób bardziej kontrolowany.
Badanie wykryło pewne zależności, mianowicie w nawykach alkoholowych osób o niskich dochodach większą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Natomiast wśród osób o wysokich dochodach na ilość spożywanego alkoholu wpływają głównie czynniki środowiskowe.
W badaniu wzięły udział 672 pary dorosłych rodzeństw. W przeciągu 10 lat przeprowadzono z nimi dwa wywiady. Wśród rodzeństw, były również pary bliźniaków. Wszystkie z par dorastały w takich samych warunkach środowiska.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/income-level-may-influence-persons-drinking-habits-study/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=75f7600be3-JT_Daily_News_Drug_Companies_Race_to_Find&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-75f7600be3-223315717

 

Alkohol w proszku
Producent Palcohol planuje wprowadzić na rynek cztery smaki sproszkowanego alkoholu. W torebkach mają pojawić się drinki margarita, cosmopolitan, wódka i rum. Napoje alkoholowe sprzedawane będą w foliowych zasuwanych woreczkach, w których po dolaniu wody i wstrząśnięciu powstanie smakowy drink. Jak dotąd kilka stanów USA wprowadziło zakaz sprzedaży i używania Palcohol a w kolejnych rozważane jest wprowadzenie tych samych restrykcji.
Przedstawicielki MADD (Mothers Against Drunk Driving) uważają, że taki napój alkoholowy może być szczególnie atrakcyjny dla młodzieży i może przyczynić się do wzrostu spożycia alkoholu wśród nieletnich.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/powdered-alcohol-approved-government-agency/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=22fd831890-JT_Daily_News_Powdered_Alcohol_Approved&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-22fd831890-223315717

Krótkoterminowe antyalkoholowe programy profilaktyczne, są mało skuteczne
Wyniki nowego badania dowodzą, że krótkie programy profilaktyczne dotyczące alkoholu i adresowane do studentów, przynoszą tylko przejściowe korzyści w zmniejszeniu spożycia alkoholu.
W badaniu wzięło udział ponad tysiąc studentów, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju programach profilaktycznych dotyczących spożywania alkoholu. Po upływie miesiąca, 82% studentów zadeklarowało, że pije mniej alkoholu niezależnie od tego w jakim dokładnie uczestniczyli programie profilaktycznym. Natomiast po roku 84% studentów deklarowało większe spożycie alkoholu, często wręcz w  niebezpiecznych ilościach.
Programy profilaktyczne okazały się być bardziej skuteczne wśród kobiet i osób młodszych mających mniejsze doświadczenie w spożywaniu napojów alkoholowych. W grupie około 10% studentów programy profilaktyczne nie wywarły żadnego wpływu na poziom spożywanego przez nich alkoholu.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/short-college-programs-briefly-successful-helping-students-reduce-drinking/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=5212c3508a-JT_Daily_News_52_Percent_of_Americans_Say&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-5212c3508a-223315717

 

 

Lekarze i pielęgniarki, to grupa podatna na uzależnienia
W 2013 roku w magazynie JAMA ukazał się artykuł mówiący o istniejącym problemie uzależnienia od alkoholu, środków nasennych i narkotyków w grupie medycznej. Jako grupy zawodowe najbardziej zagrożone wymieniono lekarzy i pielęgniarki z anestezjologii.
W listopadzie kalifornijscy wyborcy odrzucili w głosowaniu propozycję, by lekarze losowo poddawani byli testom mającym na celu ocenę używania, czy też uzależnienia od narkotyków, leków i alkoholu.  Powyższej propozycji przeciwstawili się lekarze, szpitale i ubezpieczyciele. Obecnie w żadnym ze Stanów w USA nie obowiązuje taki wymóg.
Według doktora Caplana konsekwencje jakie powinni ponosić lekarze pracujący pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, powinny być adekwatne do powstałych okoliczności. W przypadku pierwszego wykroczenia lekarz, czy pielęgniarka powinni uczestniczyć w  obowiązkowej terapii odwykowej i być zawieszonym w pełnieniu obowiązków aż do osiągnięcia trzeźwości przez dłuży, określony czas. Osoby, które ponownie zostałyby zatrzymane za stosowanie opiatów, powinny mieć odebrane prawo wykonywania zawodu.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/doctors-nurses-tested-drugs-alcohol-medical-ethicist/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=0c3b638fda-JT_Daily_News_Doctors_and_Nurses_Should&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-0c3b638fda-223315717

Im większa grupa, tym więcej alkoholu wypijamy
W im liczniejszym gronie pije się alkohol, tym więcej się go spożywa. W Szwajcarii przeprowadzono interaktywne badanie na grupie 200 młodych dorosłych. Osoby badane w odstępie co godziny wysyłali telefonicznie wiadomość o ilości spożytych napojów alkoholowych i osób z którymi w danym momencie spędzają czas. Zgodnie z otrzymanymi wynikami ilość wypijanego alkoholu podczas każdej godziny, wzrastała wprost-proporcjonalnie do ilości osób znajdujących się w towarzystwie osoby pijącej.  Mężczyźni byli bardziej predysponowani do spożywania większych ilości alkoholu kiedy znajdowali się w liczniejszej grupie.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/people-drink-friends-drinking/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=0c3b638fda-JT_Daily_News_Doctors_and_Nurses_Should&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-0c3b638fda-223315717

 

 

Breezery popularne wśród nastolatków
Nastolatki, które sięgają po breezery (smakowe napoje alkoholowe o zwiększonej pojemności), są w grupie podwyższonego ryzyka wszelkiego rodzaju wypadków wywołanych alkoholem.
W internetowym badaniu przeanalizowano dane zebrane z grupy tysiąca nastolatków i młodych dorosłych (w wieku 13-20 lat), którzy zadeklarowali, że w przeciągu ostatniego miesiąca wypili przynajmniej jeden napój alkoholowy. Zgodnie z otrzymanymi wynikami osoby, które deklarowały spożycie breezerów, ponad 6 razy częściej niż osoby nie pijące tego rodzaju napojów alkoholowych, doznały szkód w wypadkach wywołanych alkoholem.
Zgodnie z otrzymanymi wynikami, spożywanie dwóch lub większej ilości smakowych drinków (breezer) wyraźnie korelowało z faktem mocnego, epizodycznego upijania się, wchodzenia w bójki oraz ponoszenia szkód w wypadkach wywołanych alkoholem.
Więcej informacji ..
http://www.drugfree.org/join-together/supersized-flavored-alcoholic-drinks-greatly-increase-teens-risk-injury/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=9741d752fb-JT_Daily_News_Fast_Spreading_HIV_Outbreak&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-9741d752fb-223315717


Marzec
Powszechność uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród nastoletnich ciężarnych
Naukowcy z Uniwersytetu Austin w Teksasie na podstawie przeprowadzonego badania donieśli, że prawie 60% ciężarnych nastolatek deklarowało użycie raz bądź więcej razy substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku. Częstotliwość tego faktu jest ponad dwa razy większa, niż wśród nie ciężarnych nastolatek.
Wśród ciężarnych nastolatek 16% używało alkoholu, 14% paliło marihuanę a 5% brało inne nielegalne środki psychoaktywne. Badacze zaobserwowali, że nastoletnie ciężarne były mniej skłonne do picia alkoholi i zażywania narkotyków, kiedy wkraczały w drugi lub trzeci trymestr ciąży.
W badaniu analizowano dane zebrane na grupie 97, 850 dziewcząt w wieku od 12 do 17 roku życia. Z grupy tej 810 dziewcząt było w ciąży. Zgodnie z wynikami badania ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne było prawie o 50% mniejsze wśród dziewcząt, które miały wsparcie u rodziców oraz wśród tych które były pozytywnie nastawione do chodzenia do szkoły.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/rate-substance-abuse-high-among-pregnant-teens-study/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=17c023862c-JT_Daily_News_Smokers_Can_Increase_Quit_Rates&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-17c023862c-223315717

 

Prowadzenie pod pływem alkoholu bądź narkotyków
Coraz mniej mieszkańców Ameryki prowadzi pod wpływem alkoholu a wzrasta liczba osób prowadzących pod wpływem narkotyków . Od 2007 roku prawie o 1/3 zmniejszyła się liczba przypadków jazdy pod wpływem napojów alkoholowych. Państwowa agencja NHTSA zebrała wyniki wskazujące na to, że w tym samym czasie u ponad 15% kierowców wykryto fakt spożywania nielegalnych środków odurzających w porównaniu do 12% w roku 2007. Liczba kierowców prowadzących pod wpływem marihuany wzrosła prawie o 50% z 8,6% w 2007 roku do 12,6% w 2014 roku.
Podczas weekendów w nocy zatrzymano około 8% kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, gdzie 1,5% w wydychanym powietrzu miała 0,08% nie przekraczając tym samym obowiązujących w Stanach limitów.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/drunk-driving-declining-drugged-driving-rise-government-report/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=9ec0006881-JT_Daily_News_Drunk_Driving_Declining_Drugged&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-9ec0006881-223315717

Wpływ reklam alkoholu na postawy nastolatków
Alkohol jest najbardziej powszechną substancją przychoaktywną wśród młodych ludzi. W 2013 roku 66,2% licealistów deklarowało fakt spróbowania alkoholu, 34,9% deklarowało fakt spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni a 20,8% mówiło o fakcie upicia się w ostatnim czasie.
Producenci napojów alkoholowych a Stanach Zjednoczonych każdego roku przeznaczają miliony na reklamę. I w przeciwieństwie do wyrobów tytoniowych, których zakaz reklamy wprowadzono w 1969 roku, alkohol bardzo aktywnie jest reklamowany w telewizji.
Wyniki badania wykazały, że zwiększona oglądalność i dostęp do reklamy napojów alkoholowych dla nastolatków może wiązać się z rozpoczęciem spożywania alkoholu, upijania się a w przyszłości jego nadużywania.
Więcej informacji …

http://eucam.info/2015/01/25/tv-alcohol-ads-associated-with-drinking-behavior-in-young-people/?utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=06b18e8919-EUCAM_Newsletter_feb_2015_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-06b18e8919-&utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=06b18e8919-EUCAM_Newsletter_feb_2015_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-06b18e8919-43175989

 

Ciężarnej odmówiono wina
Kobieta w zaawansowanej ciąży zamówiła lampkę musującego wina podczas, gdy jej mąż zamówił piwo. Obsługująca ich kelnerka podświadomie uznała, że kobieta zamawia napój gazowany i zaczęła wymieniać obecnie serwowane. Ciężarna, zwróciła uwagę kelnerce, że zamawiała musujące wino a nie napój gazowany. Kelnerka wróciła po chwili do stolika i poinformowała kobietę, że źle ją zrozumiała i że była przekonana, że ta zamawia napój gazowany. Zapytała również czy kobieta jest w ciąży. Otrzymując twierdzącą odpowiedź, kelnerka zgodnie z relacją ciężarnej kobiety powiedziała, że czułaby się niezręcznie serwując ciężarnej kobiecie alkohol.
Małżeństwo reagując na zaistniałą sytuację wezwali kierownika zmiany, który potwierdził, że kelnerka z uwagi na stan kobiety kierując się własnym osądem mogła odmówić podania jej alkoholu.
Większość lekarzy zaleca odstawienie napojów alkoholowych na czas ciąży, z uwagi na teratogenne działanie napojów alkoholowych. Alkohol powoduje liczne uszkodzenia w rozwoju fizycznym i umysłowym dziecka takie jak Płodowy Zespół Alkoholowy, obniżony poziom inteligencji, czy mniejszą wagę urodzeniową.
Więcej informacji …
http://www.healthaim.com/pregnant-woman-denied-glass-wine/17629

Niebezpieczeństwo próbowania alkoholu w podstawówce
Naukowcy z Brown University zaobserwowali, że dzieci, które próbowały alkohol (nawet kilka łyków) w podstawówce, są pięć razy bardziej predysponowane do wypicia całego drinka już na początku gimnazjum. Grupa ta była cztery razy bardziej narażona na upijanie się, niż dzieci, które nie próbowały alkoholu na etapie podstawówki.
W trzyletnich badaniach przeprowadzonych na grupie 561 uczniów gimnazjum, niewiele mniej niż 1/3 uczniów przyznała, że próbowała alkoholu jeszcze przed gimnazjum. Większość z nich przyznała, że alkohol do spróbowania dostała od rodziców podczas imprezy, bądź specjalnej okazji.   
Z grupy tych, którzy „zanurzyli usta” w alkoholu jeszcze w szkole podstawowej aż 26% wypiło drinka przed 3 klasą gimnazjum, w przeciwieństwie do 6% w grupie, która nie próbowała alkoholu w podstawówce. W grupie, która wcześnie spróbowała alkoholu 9% miało już za sobą upicie się (wypicie przy jednej okazji 5 lub więcej napojów alkoholowych) w porównaniu do 2% z grupy, która nie próbowała alkoholu w podstawówce.
Więcej …
http://www.drugfree.org/join-together/children-sip-alcohol-likely-become-teens-get-drunk-study/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=60f770dad5-JT_Daily_News_19_Percent_of_Americans_Say_They&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-60f770dad5-223315717

Picie ryzykowne uszkadza istotę białą w mózgu
Naukowcy z Harvard Medical School odkryli, że chroniczne nadużywanie alkoholu niszczy istotę białą
Poprzez badanie rezonansem magnetycznym naukowcy porównali wyniki badań, 20 zdrowych osób spożywających niewielkie ilości alkoholu z wynikami 31 osób mających wywiad obciążony alkoholem. Trzeźwi alkoholicy mieli za sobą średnio 25 lat chronicznego nadużywania alkoholu i pozostawali w trzeźwości od około 5 lat.
Badanie wykazało, że dłuższe i intensywniejsze nadużywanie alkoholu powiązane było z większymi uszkodzeniami. Naukowcy stwierdzili, że możliwe jest odbudowanie substancji istoty białej jeśli osoby uzależnione od alkoholu staną się abstynentami przed 50 rokiem życia.
Więcej informacji …
http://www.niaaa.nih.gov/news-events/research-highlights

Alkohol w życiu prenatalnym uszkadza komórki nerwowe hipokampa

Problemy w nauce i deficyty pamięci powiązane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), wywołane są w dużej mierze uszkodzeniami hipokampa poprzez działanie alkoholu na rozwijające się w życiu płodowym dziecko. W przeprowadzonym badaniu naukowcy poddali analizie wpływ działania alkoholu na rozwój i aktywność komórek nerwowych w hipokampie. Badanie przeprowadzono na noworodkach szczurów, które rozwojowo odpowiadają okresowi rozwoju człowieka w trzecim trymestrze ciąży.
Otrzymane wyniki sugerują, że nawet najmniejsze ilości alkoholu spożyte w ciąży mogą powodować nieodwracalne zmiany w budowie neuronalnej hipokampa, odpowiednie dla FASD.
Więcej informacji …
 http://www.niaaa.nih.gov/news-events/research-highlights?page=5

Kwiecień
Zwolennicy całkowitego zakazu reklamy alkoholu
Ostatnio przeprowadzone głosowanie wśród obywateli Estonii wskazało, że 80% społeczeństwa jest za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, tak jak ma to miejsce w przypadku wyrobów tytoniowych.
W żadnym z państw Unii Europejskiej nie ma całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych. Według przedstawiciela rządu Estonii, wydaje się technicznie prawie niemożliwe aby zakazać reklamy alkoholu we wszystkich dostępnych źródłach jak na przykład w Internecie, gdzie poprzez Google reklamowane są produkty alkoholowe zagranicznych marek.
Głosowanie wykazało również, że 15% społeczeństwa przeciwna jest całkowitemu zakazowi reklamy alkoholu a 5% nie miało w tym temacie zdania.
Więcej informacji …
http://eucam.info/2015/03/15/estonians-in-favour-of-banning-alcohol-advertising/?utm_source=EUCAM+Newsletter&utm_campaign=0c1deedfc4-EUCAM_Newsletter_feb_2015_20122_27_2012&utm_medium=email&utm_term=0_50466c8ebf-0c1deedfc4-43175989

Wpływ działania alkoholu w życiu płodowym na istotę białą i szarą w mózgu
Dzieci poddane na działanie alkoholu w życiu płodowym, mogą mieć deficyty poznawcze, problemy w zachowaniu oraz zmiany w strukturze i funkcjach mózgu. W badaniu porównywano poziom istoty białej i podkorowej istoty szarej u dzieci z FASD i dzieci zdrowych z grupy kontrolnej. Porównaniu poddano poziom zmian zachodzących w wciągu roku jak również zdolności arytmetyczne, zachowanie i funkcje wykonawcze.
U dzieci z FASD zaobserwowano anomalia w funkcjonowaniu mózgu, sugerujące odmienne wykorzystanie potencjału i funkcji mózgu. Z uwagi na określone i stałe różnice w przypadku dzieci z FASD, wydaje się że rokowania skuteczniejszej im pomocy, są coraz większe.
Więcej informacji …
http://cifasd.org/publications/

Etykietowanie napojów alkoholowych jednym z celów proponowanej do Strategii Alkoholowej
Komitet ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Zdrowej Żywności funkcjonujący przy Parlamencie Europejskim wspiera działania mające na celu przyjęcie nowej strategii alkoholowej na lata 2016-2022. Dodatkowo podkreśla konieczność poprawy jakości merytorycznej etykietowania napojów alkoholowych aby konsumenci mogli poznać i skład i zawartość kalorii pitego alkoholu. 
Europoseł Glenis Willmott uważa, że konsumenci napojów alkoholowych podejmując decyzje o ich konsumpcji powinni być w pełni poinformowani o ich składzie i zawartości kalorii w konkretnym napoju alkoholowym. Tylko zdesperowani i wytrwali konsumenci, będą poszukiwać tych informacji na stronach internetowych konkretnych producentów.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/ep_envi_eu_alcohol_strategy_vote

Trzy napoje alkoholowe dziennie, to w przyszłości rak wątroby
Po raz pierwszy naukowcy potwierdzili, że już trzy napoje alkoholowe dziennie wystarczą by wywołać raka wątroby.
Opracowany raport jest kompleksowym zbiorem informacji i danych z badań z całego świata, dotyczących relacji między dietą, wagą, aktywnością fizyczną i rakiem wątroby. Przeanalizowano wyniki 34 badań, w których w sumie uczestniczyło 8,2 miliona ludzi wśród których 24, 500 miało raka wątroby.
Rak wątroby jest jednym z tych o największej śmiertelności, tylko 12% osób przeżywa okres pięciu lat. Na świecie w 2012 roku zdiagnozowano 782 tysiące przypadków, w tym 4,703 przypadki w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zachorowalność na raka wątroby zmalałaby o około 24% gdyby ludzie nie pili alkoholu i utrzymali zdrową wagę.
Wyniki badania przeprowadzonego w 2013 roku wskazały na istnienie zależności między kawą a rakiem macicy, mianowicie kawa zmniejsza ryzyko wystąpienia tej choroby.
Więcej informacji …
 http://www.eurocare.org/library/updates/three_alcoholic_drinks_a_day_can_cause_liver_cancer_new_research_finds
Alkohol służy zdrowiu?
Przez lata powstało wiele mitów mówiących o dobroczynnym wpływie jednej bądź dwóch lampek wina. Informacja ta była promowana przez przemysł alkoholowy, jak również szybko przejęta przez media. Zgodnie z wynikami nowego badania okazało się, że promowana informacja jest nieprawdziwa.
Badanie zostało przeprowadzone przez londyńskich naukowców, którzy porównali dane otrzymane podczas corocznego badania Zdrowia Brytyjczyków z narodowymi statystykami dotyczącymi liczby zgonów. Przy porównaniu danych brano pod uwagę nawyki alkoholowe i stan zdrowia 53 tysięcy osób w wieku 50 i więcej lat.
Celem badań, było przeanalizowanie zależności między wiekiem a ilością spożywanego alkoholu, oraz ocena zależności między spożyciem alkoholu a śmiertelnością w różnych grupach wiekowych.
Więcej informacji ….
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_consumed_in_moderation_good_for_you_not_really_study_reveals

Alkohol może wywołać raka
Każdego roku 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Raka i tak jak poczynione zostały kroki mające na celu rozwój działań profilaktycznych, tak należy też pamiętać o alkoholu jako czynniku wywołującym nowotwory. Zgodnie z profilaktycznym przekazem, jeśli spożywamy napoje alkoholowe to lepiej ograniczyć ich ilość a najlepszą profilaktyką antynowotworową jest abstynencja.
Po raz pierwszy związek między rakiem a alkoholem ogłoszono w 1987 roku, obecnie ponad 20 lat później, tylko 36% Europejczyków świadoma jest tego niebezpiecznego związku. Alkohol wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego jak również przyczynia się do rozwoju raka piersi.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/alcohol_can_cause_cancer_limit_your_intake

Szwedzi coraz bardziej tolerancyjni dla alkoholu
Ostatnio przeprowadzone badania dowiodły, że wśród Szwedów coraz bardziej wzrasta powszechność spożywania napojów alkoholowych. Zwyczaj wpadania po pracy na piwo do pubu, jak ma to miejsce w wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, staje się coraz bardziej powszechny również w Szwecji. W ciągu ostatnich pięciu lat tylko jeden na pięciu respondentów negatywnie oceniał takie zachowanie.
W Skandynawii obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo alkoholowe, sprzedaż alkoholu w 100% kontrolowana jest przez państwo (Systembolaget) a reklama napojów alkoholowych jest całkowicie zabroniona.
Więcej informacji …
http://www.icenews.is/2015/04/01/sweden-becoming-more-tolerant-of-alcohol/

Maj

Europarlamentarzyści zaniepokojeni brakiem efektywnej polityki wobec alkoholu
W uchwale z maja bieżącego roku Europarlamentarzyści domagają się utworzenia i wdrożenia nowej strategii alkoholowej w państwach UE. Podczas ostatniego Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF)Komisarz Parlamentu UE – Andriukaitis powiedział, że komisja UE nie planuje ustanowienia nowej strategii alkoholowej. W odpowiedzi na taką decyzję organizacje pozarządowe wystąpiły z forum EAHF. Z uwagi na fakt, że forum powstało aby wspierać działania związane z implementacją poprzedniej strategii alkoholowej, która zakończyła się w 2012 roku, wycofanie się komisji z prowadzenia zmierzających ku temu działań, pozbawia zasadności obecność organizacji pozarządowych w EAHF.
Członkowie Paramentu UE w lipcu bieżącego roku wystosowali list otwarty do Prezydenta Komisji UE i Wice-Prezydenta wyrażając głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.
Więcej informacji  ….
http://www.eurocare.org/library/updates/meps_concerned_over_lack_of_effective_actions_on_alcohol
Kampania nagłaśniająca wpływ alkoholu na rozwój chorób nowotworowych
W czerwcu bieżącego roku ruszyła miesięczna kampania nagłośniająca istnienie związku jaki występuje między alkoholem a chorobą nowotworową. Kampania koncentruje się na zależności występowania określonych rodzajów choroby nowotworowej (m.in.: podniebienia, jamy ustnej, przełyku, krtani, piersi, wątroby) a faktem spożywania napojów alkoholowych.
Zgodnie z wynikami ankietowymi dwóch na pięciu mieszkańców Północnego-Wschodu zwiększa ryzyko zachorowania na wymienione powyżej typy nowotworów, poprzez ryzykowne spożywanie alkoholu (wypijanie większych ilości niż zalecane normy). Grupa ta to ponad 800 tysięcy osób.
Wypijanie piwa bądź lampki wina każdego dnia, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, w szczególności siedmiu wymienionych powyżej rodzajów.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/we_re_backing_balance_s_alcohol_and_cancer_campaign

Rosja dąży do zmniejszenia spożycia napojów alkoholowych
Od czerwca 2015 roku w Rosji obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące konsumpcji alkoholu, zgodnie z którym wszystkie produkty zwierające ponad 0,5 % alkoholu muszą mieć specjalną licencje na ich sprzedaż. Powyższemu rozporządzeniu podlegają również producenci dóbr użytku codziennego, takich jak pasta do zębów, środki do czyszczenia.  Nowe rozporządzenie ma pomóc w osiągnięciu nadrzędnego celu jakim jest zmniejszenie zjawiska alkoholizmu wśród społeczeństwa rosyjskiego. Rząd państwa dąży do zmniejszenia poziomu spożycia napojów alkoholowych aż o 50% do 2020 roku.
Więcej informacji …
http://barentsobserver.com/en/society/2015/07/russia-tightens-regulations-alcohol-28-07

Przemysł alkoholowy wobec rakotwórczego działania alkoholu
Według Profesor Jennie Connor przemysł alkoholowy bagatelizuje fakt rakotwórczego działania alkoholu. Dane otrzymane z 572 badań naukowych, w których wzięło udział 486,538 chorych na nowotwory niepodważalnie potwierdzają zależność jaka występuje między piciem alkoholu a śmiertelnymi przypadkami chorych na nowotwór. W 2007 roku ponad połowa przypadków śmiertelnych z grupy 243 osób, dotyczyła tych, którzy średnio dziennie wypijali mniej niż cztery porcje standardowe, to jest mniej niż pół butelki wina. Wśród kobiet około 1/3 przypadków śmiertelnych dotyczyła tych, które dziennie wypijały mniej niż 20 gramów alkoholu, czyli dwie porcje standardowe. Jak uważa Profesor Jennie Connor nie możemy odrzucać dowodów naukowych jakie są efektem ponad 60 lat badań. Jednoznacznie podkreślają one fakt, ze picie alkoholu powiązane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia określonych rodzajów choroby nowotworowej. Dlatego też musimy sobie uświadomić, że zmniejszenie ilości spożywanego przez nas alkoholu jest jednocześnie zmniejszeniem ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej.
Więcej informacji …
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/comment/70576246/the-alcohol-industry-would-prefer-that-alcohol-did-not-cause-cancer

Wzrasta spożycie alkoholu w grupie 50+
Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez brytyjskich naukowców, wzrasta spożycie alkoholu w grupie 50+. Naukowcy uważają, że fakt ten związany jest z problemami zdrowotnymi i społecznymi osób z tej grupy wiekowej. Twierdzą, że zależność ta dotyczy głównie tych osób 50+, które w porównaniu do przeszłości, obecnie zwiększyły spożycie alkoholu. Sytuacje takie jak zmiana stanowiska pracy, problemy rodzinne, śmierć członków rodziny, to stresory oddziaływujące na postawę człowieka. Naukowcy uważają za ważną obserwację naszych przyjaciół i członków rodziny, czy nie sięgają po alkohol częściej i czy zjawisko to nie staje się pewną normą. Jednostce początkowo ciężej jest dostrzec, że jej picie staje się problemem, dopóki fakt ten nie zacznie się odbijać na życiu rodzinnym, czy służbowym.
Więcej informacji …
http://www.wgem.com/story/29635247/2015/07/26/baby-boomers-consuming-more-alcohol

Trzeźwość europejskich kierowców
W czerwcowej akcji przeprowadzonej wśród irlandzkich kierowców, jeden na pięćdziesięciu ośmiu prowadził będąc pod wpływem alkoholu. Zorganizowana przez TISPOL akcja trzeźwości na drogach została przeprowadzona jednocześnie w 27 państwach europejskich. Z ponad miliona przeprowadzonych kontroli trzeźwości  16,656 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu. Uśredniając otrzymane wyniki z uczestniczących w projekcie państw europejskich, jeden na 66 kierowców prowadził pod wpływem alkoholu. Zaobserwować można wyraźne różnice wśród państw UE w wielkości zjawiska prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. I tak we Francji jeden na 33 kierowców prowadził pod wpływem alkoholu podczas gdy w Wielkiej Brytanii był to jeden kierowca na 15.
W Irlandii od 2008 roku częstotliwość zjawiska kierowania pod wypływem alkoholu, zmniejszyła się o ponad połowę.
Więcej informacji …
http://www.independent.ie/life/motoring/car-news/irish-drink-driver-levels-above-european-average-in-new-operation-31410627.html

Czerwiec

Wpływ napojów alkoholowych na stan dziąseł i zębów
Brazylijscy naukowcy odkryli, że spożywanie napojów alkoholowych negatywnie wpływa na stan dziąseł, pogorszenie już istniejących problemów z przyzębiem i zębami lub zwiększenie ryzyka ich wystąpienia. Ponad to, wyniki poprzedzającego te doniesienia badania dowiodły, że konsumentów alkoholu często charakteryzuje zaniedbana higiena jamy ustnej, co w konsekwencji pociąga za sobą związane z tym choroby uzębienia.
W badaniu wzięły udział 542 osoby a wśród nich regularni i okazjonalni konsumenci napojów alkoholowych oraz osoby nie spożywające alkoholu. W każdej z powyższych grup były osoby zarówno z  parodontozą jak i ze zdrowym uzębieniem.
Więcej informacji ….
http://www.dentistryiq.com/articles/2015/06/study-reveals-alcohol-consumption-can-negatively-affect-gum-health.html
Zalecenia Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (BMA) jest abstynencja w ciąży. Choć niektórzy uważają, że ciężarne mogą spożywać niewielkie ilości alkoholu w ciąży, to przedstawiciele BMA bezwarunkowo zalecają kobietom abstynencję w ciąży z uwagi na negatywny wpływ alkoholu na rozwój dziecka.  Jak przywołuje prezydent elekt BMA, alkohol jest jednym z najbardziej znaczących czynników powodujących: zaburzenia mózgu, problemy w uczeniu się, trudności we właściwym zachowaniu a nawet przestępczość . Zaburzenia te dotyczą nawet  1 na 100 dzieci.
Ponieważ zalecenia dotyczące spożywanie alkoholu w ciąży nie są jednolite, lekarze podkreślają, że porady i informacje udzielane kobietom powinny być bardziej restrykcyjne i stałe w swej treści.  Zgodnie z zaleceniem BMA w ciąży nigdy nie należy pić alkoholu.
Więcej informacji ….
http://www.techtimes.com/articles/62536/20150628/http-www-telegraph-co-uk-news-health-news-11689791-pregnant-women-should-not-drink-any-alcohol-bma-warn-html.htm

Czy alkohol gasi pragnienie w upale?
Kiedy jest gorąco, po co sięgasz? Po wodę? Czy może po schłodzone piwo? Jak skutecznie alkohol gasi pragnienie?
Alkohol rozszerza naczynia krwionośne powodując  zmniejszenie ciśnienia krwi i spowolnienie cyrkulacji, co wpływa na utrzymywanie wysokiej temperatury ciała. Ciepło kumuluje się i organizm nie potrafi go efektywnie wypocić.  Ponad to alkohol upośledza proces decyzyjny, więc często osoby będące pod wpływem alkoholu pozostają na cieple zbyt długo. Tak więc ważnym jest aby w upał pamiętać o wodzie i innych płynach poza napojami alkoholowymi.
Więcej informacji …
http://www.nbcrightnow.com/story/29421221/the-dangers-of-drinking-alcohol-in-extreme-heat

Picie alkoholu wzmaga apetyt
Zgodnie z wynikami badania, przeprowadzonego przez lekarzy zajmujących się otyłością, alkohol wypity przed daniem głównym może być powodem przybierania na wadze. Zaobserwowano, że alkohol wyczula wrażliwość mózgu na odbiór zapachów jedzenia, co w następstwie prowadzi do przejadania się. W badaniu wzięły udział niepalące kobiety o przeciętnej wadze ciała. Aby pominąć układ trawienny podano im alkohol dożylnie. Podano im następnie lunch w postaci makaronu z sosem mięsnym lub kawałka mięsa z makaronem. Zaobserwowano, że kobiety, którym nie podano placebo zjadły więcej a wykonane skany ich mózgu przy jednoczesnej stymulacji zapachami jedzenia,  wykazały wzmożoną aktywność obszarów odpowiedzialnych za regulację procesów metabolicznych.
Więcej informacji …
http://www.woai.com/articles/woai-local-news-sponsored-by-five-119078/research-drinking-alcohol-sparks-eating-leads-13725840/#ixzz3fEXISHPo

Reklamy zachęcają nieletnich do picia alkoholu
Spożywanie alkoholu pozostaje nadal jednym z głównych źródeł problemów zdrowotnych w populacji młodych. Czterdzieści pięć procent licealistów deklaruje fakt picia alkoholu a dwadzieścia sześć procent mówi o upijaniu się. W Stanach Zjednoczonych nieletni konsumenci napojów alkoholowych spożywają aż dwadzieścia pięć procent z całkowitego spożycia alkoholu w populacji amerykańskiej.
Źródła naukowe i edukacyjne z zakresu zdrowia publicznego dostarczają niepodważalnych dowodów o zależności, jaka występuje między powszechnością ekspozycji reklam napojów alkoholowych na wysokość spożycia alkoholu wśród nieletnich. Reklamy alkoholu zwiększają zainteresowanie nieletnich ich konsumpcją, obniżają wiek inicjacji, zwiększają odsetek nieletnich pijących alkohol i wpływają na zwiększenie poziomu spożycia napojów alkoholowych.
Więcej informacji …
http://www.indystar.com/story/opinion/columnists/2015/06/15/feldman-alcohol-ads-target-youth-high-price/71244756/

Interaktywna mapa punktów sprzedaży alkoholu
Zmniejszenie zagęszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia Szkotów. Podwoiła się ilość przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem w miejscach o najwyższym natężeniu punktów sprzedaży.
Ekspert z uniwersytetu w Edynburgu stwierdza, że zmniejszenie dostępności nie jest celem nadrzędnym prowadzonych działań lecz zmiana norm społecznych i postaw wobec konsumpcji alkoholu i wyrobów tytoniowych. Strona internetowa z mapą rozmieszczenia punktów sprzedaży alkoholu w Edynburgu i informacjami o szkodliwym działaniu napojów alkoholowych na zdrowie, ma poszerzać  świadomość konsumentów.
Więcej informacji …
http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/health/interactive-map-shows-alcohol-risk-zones-1-3799056
Barbados dąży do zakazu reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych
Cel jakim jest całkowity zakaz reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych, to odpowiedź karaibskich delegatów w ramach trwającej walki z chorobami niezakaźnymi.
Przedstawiciel służby zdrowia Dr Joy St John uważa, że nadszedł czas na podjęcie kluczowych decyzji a wśród nich wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy wyrobów tytoniowych, zastąpienia trans-nienasyconych kwasów tłuszczowych kwasami wielonienasyconymi jak również wprowadzenie restrykcji  w reklamie alkoholu bądź jej całkowity zakaz. Decyzje te wynikają z sytuacji zdrowotnej społeczeństwa , w którym aż trzy osoby na cztery umierają z powodu chorób niezakaźnych.
Więcej informacji …
http://www.barbadostoday.bb/2015/06/10/island-to-ban-advertising-of-alcohol-tobacco-items/

Wpływ alkoholu na funkcjonowanie i rozwój mózgu nastolatka
Naukowcy z uniwersytetu kalifornijskiego przeprowadzili badanie mające na celu ocenić wpływ alkoholu na rozwój I funkcjonowanie mózgu nastolatków, bazując na ich umiejętnościach testowych.
Mózg nadal rozwija się jeszcze po 20 roku życia a alkohol wypijany przez młodych ludzi wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. Naukowcy wykryli pewne różnice międzypłciowe w wykonaniu testu, mianowicie dziewczynki wypadały gorzej w testach orientacji przestrzennej podczas gdy chłopcy w umiejętności koncentracji uwagi. Naukowcy zaobserwowali, że nastolatkowie często spożywający napoje alkoholowe gorzej wypadali w testach pamięci i logicznego rozumowania. Zaobserwowano u nich zmniejszony obszar substancji białej i szarej w mózgu. Profesor Aaron White potwierdził również, że alkohol pity przez nastolatków powoduje u nich deficyty w zakresie funkcji poznawczych.
Więcej informacji …
http://ucsdguardian.org/2015/06/03/study-shows-impact-of-alcohol-on-teen-brains/

Wpływ alkoholu na neuroprzekaźniki
Rozwijający się mózg jest całkowicie podatny na działanie etanolu. Glutaminian pełni rolę głównego pobudzającego neuroprzekaźnika i najprawdopodobniej uczestniczy w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu podczas jego rozwoju. W badaniu przeprowadzonym na szczurach oszacować chciano podatność i wielkość  toksycznego wpływu etanolu na pobudzające działanie neuroprzekaźnika u młodych szczurów, które poddano umiarkowanej ekspozycji na etanol w życiu płodowym i po urodzeniu.  Ciężarne szczury zostały podzielona na trzy grupy eksperymentalne: grupę kontrolną której podawano wodę, grupę której podawano bezalkoholowe piwo oraz grupę eksponowaną na 10% piwo. Zgodnie z otrzymanymi wynikami okazało się, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu neuroprzekaźnika glutaminianu związane są z toksycznym działaniem alkoholu. Glutaminian był bardziej podatny na degradacyjne działanie alkoholu w sytuacji umiarkowanej i stałej ekspozycji płodu na alkohol.
Więcej informacji …
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127845
Media o alkoholu w ciąży
Naukowcy z australijskiego uniwersytetu w Kanberze, postanowili sprawdzić w jaki sposób media australijskie przekazują informacje ciężarnym o alkoholu w ciąży, jak również sposób w jaki informacje te są interpretowane przez adresatki. Analizie poddano treści jakie znalazły się w sumie w 110 źródłach a wśród nich znalazły się  gazety drukowane i online, strony internetowe adresowane do rodziców i dotyczące ciąży oraz informacje z telewizji. Przeanalizowano treści z materiałów, które ukazały się od 1 stycznia 2013 roku do 31 października 2014 roku.
Z podjętych analiz okazało się, że tylko w 44 przypadkach pisano o tym, że kobiety ciężarne nie powinny pić alkoholu w ciąży a w tym tylko w 20 powołano się na australijskie wytyczne dotyczące picia alkoholu w ciąży. Naukowcy uważają, że w wielu przypadkach kobiety bazując na informacjach jakie otrzymują z mediów usprawiedliwiają brak abstynencji w ciąży przekonaniem, że okazjonalny drink w ciąży nie jest niebezpieczny  i szkodliwy dla rozwoju dziecka.
W odpowiedzi na istniejący poziom wiedzy Ministerstwo Zdrowia w Australii adresowało kampanię edukacyjną do studentów medycy aby na przyszłość mieć pewność, że ciężarne będą otrzymywać jasny i spójny komunikat od grona medycznego o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu w ciąży na zdrowy rozwój dziecka.
Więcej informacji  …
http://www.fare.org.au/2015/08/media-reporting-muddies-alcohol-and-pregnancy-messaging/

Lipiec

Skuteczność grupy wsparcia w sieci a w rzeczywistości
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, grupy wsparcia dla AA prowadzone w sieci, są mniej efektywne niż spotkania „twarzą w twarz”. Uczestnicy badania stwierdzili, że podczas spotkań „twarzą w twarz”, byli mniej skłoni do nieuczciwości.
W badaniu wzięło udział 141 kobiet i 55 mężczyzn, którzy korzystali zarówno z grup wsparcia prowadzonych w sieci jak również „twarzą w twarz”. Ponad 90% z uczestników, uczestniczyło w programie 12 kroków już od ponad roku. Osoby korzystające głównie ze spotkań odbywających się poza siecią były bardziej predysponowane do utrzymania trzeźwości, niż osoby które korzystały głównie ze spotkań w sieci.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/study-online-support-groups-effective-face-face-meetings-sobriety/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=9863a35777-JT_Daily_News_More_Than_4_Million_Americans_Admit&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-9863a35777-223315717

Brytyjki o spożywaniu alkoholu w ciąży
W Wielkiej Brytanii prawie 9 na 10 mam (88%) stwierdziło, że w ciąży w ogóle nie wolno pić alkoholu, bądź tylko okazjonalny łyk, czy podczas specjalnej okazji. Tylko 20% potrafiło dokładnie opisać obowiązujące zalecenia/normy dotyczące alkoholu w ciąży a 8 na 10 myślało, że zalecenia te są bardziej restrykcyjne. Połowa z nich przyznała, że nie otrzymała żadnej informacji dotyczącej picia alkoholu w ciąży a co piąta musiała szukać informacji samodzielnie.  Zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia, kobieta będąca w ciąży bądź chcąca w nią zajść w ogóle nie powinna pić alkoholu. Te kobiety, które decydują się na spożywanie napojów alkoholowych w ciąży aby zmniejszyć ryzyko szkód dla rozwoju dziecka, powinny ograniczyć się do jednej bądź dwóch porcji standardowych raz bądź dwa razy w tygodniu i nie doprowadzać do stanu upojenia alkoholowego.
Więcej informacji  …
https://www.drinkaware.co.uk/press-office/mums-have-stricter-views-on-drinking-in-pregnancy-than-the-current-guidance

Wpływ alkoholu na geny odpowiedzialne za metabolizm
Większość kobiet wie, że będąc w ciąży należy zaprzestać spożywania napojów alkoholowych z uwagi na ryzyko wystąpienia uszkodzeń w prawidłowym rozwoju dziecka. Nowe badania wskazały również na ryzyko, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu przez kobiety próbujące zajść w ciążę.
Badanie przeprowadzone na szczurach wykazały podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u potomstwa, których matkom podano alkohol w czasie przed zapłodnieniem. Z uwagi na otrzymane wyniki badacze zaczęli zastanawiać się nad adekwatnością takiej zależności wśród  kobiet w wieku reprodukcyjnym, które chcąc zajść w ciążę nie zaprzestają picia napojów alkoholowych. W przeprowadzonym badaniu szczurom podawano alkohol w ilości odpowiadającej 5 drinkom w okresie 4 dni przed zapłodnieniem i do czwartego dnia po zapłodnieniu. Zmiany jakie zaobserwowano u sześciomiesięcznego potomstwa badanych szczurów, dotyczyły między innymi zaburzonej tolerancji glukozy, obniżonego poziomu insuliny. Czynniki te zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz otyłości w początkach wieku średniego.
Jak stwierdzają badacze, spożywanie alkoholu w jakiś sposób powoduje zmiany w zarodku jeszcze przed jego zagnieżdżeniem się i przed rozwojem narządów.
Więcej informacji …
http://www.endocrineweb.com/news/reproductionsexuality/16068-steer-clear-alcohol-when-trying-get-pregnant

Prawidłowa terminologia powiązana z trafną diagnozą
Od ponad 40 lat badania przeprowadzane na zwierzętach i na ludziach jednoznacznie dowodzą faktu teratogennego działania alkoholu na płód. Proponowane jest wprowadzenie terminu stanowiącego połączenie „zaburzenia neurorozwojowe„ wraz z „ prenatalną ekspozycją na alkohol”. Połączenie tych dwóch terminów odzwierciedla neurorozwojowe i psychiczne symptomy występujące u osób będących po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Odpowiednie zdefiniowanie zaburzeń wynikających z ekspozycji na alkohol w życiu płodowym pozwoli na odpowiednie ocenienie symptomów i uchroni od stosowania diagnostycznych schematów nieodpowiednich dla PAE. Bez określonych kryteriów diagnostycznych osoby z PEA są często źle diagnozowane a stosowane w ich terapii zalecenia przez to nieskuteczne.
Więcej informacji …
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10578-015-0566-7

Prenatalna ekspozycja na alkohol a rozwój systemu odpornościowego
Wyniki badań przeprowadzonych zarówno na zwierzętach jak i na ludziach dowodzą, że prenatalna ekspozycja na alkohol może zaburzyć rozwój układu odpornościowego płodu, czego efektem jest zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji i chorób u noworodków. Tendencja do łatwej zachorowalności może przejawiać się przez całe życie jednostki. Ponad to alkohol poprzez oddziaływanie na układ odpornościowy płodu może doprowadzić do przedwczesnego porodu, który sam w sobie jest predyktorem problemów z układem odpornościowym. Badania przeprowadzone na zwierzętach dowiodły bezpośredniemu negatywnemu wpływowi alkoholu na rozwój układu odpornościowego. Ostatecznym uporządkowaniem i usystematyzowaniem wiedzy dotyczącej mechanizmów negatywnego działania alkoholu na rozwój układu odpornościowego, będzie moment kiedy badacze opracują metodę, która pozwoli na identyfikację niemowląt, które w życiu płodowym poddawane były ekspozycji na alkohol.
Więcej informacji …
http://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr/arcr372/article11.htm

Papierosy i alkohol w ciąży mają niebezpieczny wpływ na rozwój układu nerwowego dziecka
Czynne i bierne palenie papierosów przez kobietę ciężarną jak również  umiarkowane picie napojów alkoholowych postrzegane również w kategoriach ilości i częstotliwości jak również wpływu na rozwój fizyczny i behawioralny dziecka, to ważne zagadnienie zarówno społecznie jak i klinicznie.
W artykule dokonano analizy 29 badań opublikowanych od 2006 roku, dotyczących powyższej tematyki. Autorzy artykułu podjęli starania mające na celu ewaluację i analizę wiedzy pochodzącej z badań i dotyczącej wpływu palenia papierosów oraz spożywania alkoholu w małych bądź umiarkowanych ilościach przez ciężarną kobietę na rozwój neurologiczny jej dziecka.
Jak wykazały wyniki z poddanych analizie badań, styl życia matki w czasie ciąży, biorąc pod uwagę spożywanie alkoholu czy palenie papierosów, może negatywnie wpływać na rozwój układu nerwowego dziecka. Dla jak najlepszego rozwoju dzieci należy wyeliminować zagrażające czynniki takie jak alkohol i papierosy.
Więcej informacji …
http://ijomeh.eu/Smoking-and-alcohol-drinking-during-pregnancy-as-the-risk-factors-for-poor-child-neurodevelopment-A-review-of-epidemiological-studies,2386,0,2.html

Co trzecia osoba jest zdania, że alkohol służy sercu

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego na łamach amerykańskiego magazynu kardiologicznego, co trzecia osoba wierzy w dobroczynne dla serca działanie alkoholu. Na podstawie przeprowadzone badania naukowcy dostarczyli danych mówiących o tym, że z grupy 5,582 badanych 30% oceniło alkohol jako dobry dla serca,  39% oceniło jako niezdrowy a 31% nie miało zdania w tym temacie. Wśród osób uważających alkohol za dobry dla zdrowia serca, aż 80% posiadło to przekonanie i wiedzę z prasy. Wśród osób uznających alkohol za zdrowy dla serca znalazły się osoby starsze, osoby z wyższym wykształceniem, osoby z wyższymi dochodami, obywatele U.S jak również osoby z chorobą wieńcową. Natomiast wśród przeciwników powyższego przekonania znaleźli się palacze oraz osoby z niewydolnością serca.  Dodatkowo konsumenci postrzegający alkohol jako służący sercu wypili o 47% więcej alkoholu, niż osoby postrzegające alkohol jako niezdrowy.
Więcej informacji …
http://www.renalandurologynews.com/cardiovascular-disease-cvd/alcohol-heart-healthy-public-perception/article/431433/

 Niepełnoletni z łatwością kupują alkohol
Wśród słowackiej młodzieży jest największy odsetek niepełnoletnich konsumentów napojów alkoholowych w Europie, odpowiednio dla danej grupy wiekowej. Mimo niewielkiej poprawy sytuacji nadal niepełnoletni Słowak bez problemu może kupić napój alkoholowy. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez WHO badania, dotyczącego stylu życia, niepełnoletni Słowacy piją i tak mniej niż pili cztery lata temu. Niepełnoletni konsumenci wcześnie sięgają po pierwszy napój alkoholowy ale często na dłuższe lata nie powracają do picia alkoholu. Ilość konsumentów regularnie spożywających napoje alkoholowe bądź ich nadużywający a mający poniżej 15 lat, to około 10%. Zgodnie z wynikami badania WHO obniżył się procent niepełnoletnich,  którzy pierwszy raz spróbowali alkoholu przed  13 rokiem życia. Wzrosła natomiast liczba tych, którzy w tym wieku się upili.  
Więcej informacji …
http://spectator.sme.sk/c/20059028/children-can-easily-buy-alcohol.html

Sierpień

Działania na rzecz strategii alkoholowej
Komisarz ds. zdrowia w Parlamencie Europejskim w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie wpływu, jaki lobbyści przemysłu alkoholowego mają na poziom spożycia napojów alkoholowych wśród swoich konsumentów. Komisarz określił lobbystów jako osoby ślepe faktu przyczyniania się do przedwczesnych śmierci konsumentów napojów alkoholowych. Andriukaitis jako praktykujący lekarz wyraził swoją negatywną postawę wobec interesów i działań korporacyjnych przemysłu alkoholowego. Zwrócił uwagę na szczególną powagę i ważność tematów z zakresu polityki alkoholowej, takich jak wysokość cen, etykietowanie napojów alkoholowych oraz ich reklama. Podkreślił, że wszystkie powyższe zagadnienia powinny być poruszane i dyskutowane na poziomie Parlamentu Europejskiego. Odnosząc się do obowiązujących rozporządzeń EU dotyczących etykietowania żywności podkreślił, że alkohol jest tu jedynym wyjątkiem a odpowiedzią na pytanie dlaczego tak jest, jest lobbing alkoholowy. W kwietniu br. przedstawiciele Parlamentu EU głosowali za wprowadzeniem nowej strategii alkoholowej, chcąc tym samym wywrzeć wpływ na decyzję Komisji o jej przyjęciu. Aby wzmocnić te działania europarlamentarzyści zalecali przedstawicielom państw członkowskich wprowadzenie w systemie ochrony zdrowia regulacji prawnych i systemu lecznictwa, mających na celu zmniejszenie zjawiska uzależnienia od alkoholu. Komisarz który przejął urząd w listopadzie ubiegłego roku powiedział, że spotkał się z przedstawicielami przemysłu alkoholowego aby omówić temat nowej strategii alkoholowej. Jak stwierdził, to dziwne aby przemysł alkoholowy był tak obojętny na fakt, że każdego roku traci 8 tysięcy młodych konsumentów, zawężając tym samym swoje zyski.
Kontynuacja tekstu ……
Konsumentami tymi są osoby, które zmarły przedwcześnie z powodu nadużywania alkoholu. Komisarz ds. Zdrowia UE za ważne postrzega obecne działania Szkocji na poziomie Trybunału Sprawiedliwości EU, które mają na celu wprowadzenie ceny minimalnej. Eric Carlin, koordynator szkockiego programu zdrowotnego dot. problemów alkoholowych przyznał, że poprzednik komisarza również deklarował poparcie dla działań związanych z wprowadzeniem ceny minimalnej. Jednak przeciwwagą dla tych deklaracji, było angażowanie przez Komisję UE prawników Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, blokujących te działania. Jak twierdzi Eric Carlin na taki obrót sprawy miał wpływ przemysł alkoholowy. Komisarz EU ds. zdrowia, chcąc rozwiać domysły przedstawicieli niektórych organizacji pozarządowych mówiących o tym, że Komisja próbuje powstrzymać Parlament przed przyjęciem nowej strategii alkoholowej powiedział, że nie zapadły w tej sprawie jeszcze żadne decyzje. Z uwagi na brak działań ze  strony Komisji EU, w czerwcu bieżącego roku prawie 30 organizacji pozarządowych wystąpiło z europejskiego forum alkoholowego. Aleksandra Kaczmarek (EROCARE) wyraziła swoje zaskoczenie faktem, że w 2011 roku podczas decyzji jakie zapadały w kwestii  zawartości etykiet na napojach, widziano potrzebę wprowadzenia niezbędnych informacji na etykietach dla konsumentów mleka a nie interesowano się zawartością etykiet napojów alkoholowych.  Jak stwierdziła Kaczmarek, jeśli komisarz podczas swojej 5-cio letniej kadencji chce osiągnąć cel w postaci nowej strategii alkoholowej, to powinien zacząć działać a nie tylko o tym mówić. Uważa, że wprowadzenie regulacji dotyczących etykietowania napojów alkoholowych tak jak ma to miejsce w przypadku produktów żywnościowych, było by widocznym osiągnieciem komisarza. Europejski przedstawiciel przemysłu spirytusowego podkreślił, że oczekują raportu, który  określiłby zasady dotyczące etykietowania napojów alkoholowych.  Poparł konieczność wprowadzenia na opakowaniach napojów alkoholowych szeregu przydatnych dla konsumenta informacji. Wśród nich wymienił informacje dot. walorów odżywczych, produkcji, rodzaju składników, informacji dot. odpowiedzialnego i bezpiecznego spożywania, jak również każdych innych przydatnych konsumentowi informacji. Przedstawicielka BEUC (Organizacji ds. Obrony Praw Konsumentów) – Ilaria Passarani - również podkreśla konieczność wprowadzenia regulacji dot. etykietowania napojów alkoholowych. Podkreśla, iż wierzy, że Komisja EU zadba o to, aby konsumenci napojów alkoholowych byli poinformowani i świadomi faktu, co piją. Jak wspomniała Passarani raport dot. regulacji etykietowania napojów alkoholowych gotowy jest od zeszłego roku i nadal nie ujrzał światła dziennego.
Źródło: Lilianna Michalik; Konsultant ds. Zdrowia; Parlament EU

Wrzesień
Wzrastający poziom chorób wątroby w Europie
Według ekspertów Komisja Unii Europejskiej powinna więcej uwagi skierować na efektywne przeciwdziałanie wzrastającej powszechności chorób wątroby.
Otyłość i wzrastająca konsumpcja napojów alkoholowych, wpływają na epidemię chorób wątroby w Europie. Od lat 70-tych w Wielkiej Brytanii powszechność chorób wątroby wzrosła aż o 400%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przeszczepy  wątroby  wywołane bezalkoholową chorobą stłuszczenia wątroby wzrosły przez dekadę o 170%. Wszystko wskazuje na to, że w Europie nastąpi taki sam trend w niedalekiej przyszłości.
Zgodnie z danymi WHO w regionie europejskim rocznie na marskość wątroby umiera 170 tysięcy osób.  
Więcej informacji …
http://horizon2020projects.com/sc-health/analysis-europes-liver-problem/
Alkohol w ciąży:  Nie pij - Nawet łyka.
Picie alkoholu w czasie ciąży zwiększa ryzyko, że dziecko urodzi się z niezliczoną liczbą problemów zdrowotnych i rozwojowych. Jasny przekaz dla kobiet ciężarnych brzmi: „Nie pij. Nigdy. W ogóle. Nawet łyka”. Na każdą matkę i na każde dziecko alkohol działa inaczej, jego wpływ zależny jest od różnic indywidualnych – dlatego też lekarze podkreślają, że najbezpieczniej jest zrezygnować  całkowicie ze spożywania napojów  alkoholowych w ciąży.  Autorytety grona medycznego niemal w każdym kraju jednoznacznie zalecają ciężarnym abstynencję  (the International Alliance for Responsible Drinking).Wyjątek stanowią Włochy i Wielka Brytania, gdzie lekarze zalecają ciężarnym abstynencję dodając jednocześnie, że jeśli kobiety nie zrezygnują z picia alkoholu w ciąży, to ważne aby nie spożywały więcej alkoholu niż jeden drink raz, bądź dwa razy w tygodniu.
Wcześniejsze badania przeprowadzone na zwierzętach, jak i osobach badanych wykazały, że jednostki które w życiu płodowym poddane były ekspozycji na alkohol mają mniejszy móżdżek (Texas A&M Health Science Center).
Więcej informacji …
http://edition.cnn.com/2015/10/21/health/aap-no-alcohol-during-pregnancy/

Suplementacja choliną u dzieci ze Spectrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest zespołem charakterystycznych fizycznych anomalii, wad neurorozwojowych oraz  deficytów poznawczych w zakresie funkcji wykonawczych, pamięci oraz  intelektu. Nie ma konkretnych biologicznych metod leczenia FASD ale badania na gryzoniach wskazały, że suplementacja choliną jeszcze w życiu płodowym bądź poporodowym może zmniejszyć deficyty poznawcze i behawioralne.  Suplementacja ta wpływa na produkcję fosfolipidów ważnych dla wzrostu aksonów i procesu mielinizacji.
Więcej informacji …
http://ajcn.nutrition.org/content/early/2015/10/07/ajcn.114.099168.abstract
Nowa Zelandia przyłącza się do debaty na temat szkód poalkoholowych
W Edynburgu na początku października odbyła się  konferencja dotycząca polityki alkoholowej na świecie. GAPA (The Global Alcohol Policy Alliance)  jako sieć ogólnoświatowych organizacji pozarządowych, jak również  osób pracujących w sektorze zdrowia publicznego jest przestrzenią wymiany informacji w zakresie problematyki alkoholowej, jak również miejscem dzielenia się dobrymi praktykami.
Szacuje się, że w Nowej Zelandii każdego roku z przyczyn związanych z alkoholem umiera od 600 do 800 obywateli. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w 2009 roku koszty jakie Nowa Zelandia poniosła w latach 2005/06 w związku ze szkodliwym spożywaniem alkoholu, wyniosły prawie 5 miliardów dolarów.
Więcej informacji …
http://www.scoop.co.nz/stories/PO1510/S00146/nz-joins-the-global-conversation-on-alcohol-related-harm.htm
Ostrzeżenia dla ciężarnych pojawią się na opakowaniach napojów alkoholowych
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 2016 roku na butelkach napojów alkoholowych obowiązkowo zamieszczane będą ostrzeżenia dot. picia alkoholu w ciąży. Minister Zdrowia, Leo Varadkar, ma w planach obligatoryjne wprowadzenie szeregu informacji na opakowaniach napojów alkoholowych czyniąc tym samym obowiązujące prawo etykietowania alkoholu najbardziej restrykcyjnym w Europie. Na etykietach opakowań alkoholu znajdzie się pięć dodatkowych informacji a w tym ostrzeżenie dla kobiet w ciąży dot. szkodliwego działania alkoholu na rozwijające się dziecko. Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w medycznym piśmie naukowym BMJ Open, w lipcu bieżącego roku, ponad 45% Irlandek upija się w pierwszym trymestrze ciąży. Ponad to Irlandki zdecydowanie częściej sięgają po alkohol w ciąży niż Brytyjki, Australijki i Nowozelandki.
Więcej informacji …
http://www.irishexaminer.com/ireland/alcohol-bottles-to-carry-labels-warning-pregnant-women-of-drink-dangers-362786.html

Sądy w zachodniej Australii planują wprowadzić dla oskarżonych testy pod kątem FASD
Sądy w zachodniej Australii planują wprowadzić możliwość badań screengowych w celu oceny uszkodzeń mózgu i opóźnień rozwojowych związanych z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Badania te mogą zadecydować o ostatecznym wyroku, choć jak ostrzegają prawnicy może to spowodować wzrost liczby osób zatrzymywanych w areszcie na czas nieokreślony z uwagi na deficyty psychiczne. Szacuje się, że 500 tysięcy Australijczyków cierpi na skutki związane z uszkodzeniami mózgu i opóźnieniami rozwoju wywołanymi prenatalną ekspozycją na alkohol.
Więcej informacji …
http://www.abc.net.au/news/2015-11-03/wa-courts-could-access-foetal-alcohol-spectrum-disorder-tests/6909644
Alkohol powodem wzrostu śmiertelności wśród Amerykanów
Wzrasta śmiertelność wśród białych Amerykanów w średnim wieku. W dużej mierze zjawisko to powodowane jest nadużywaniem narkotyków i alkoholu, samobójstwami, przewlekłą chorobą wątroby oraz marskością wątroby. Naukowcy z Uniwersytetu Princeton mówią, że w żadnym cywilizowanym kraju w przeciągu ostatnich 15 lat nie zaobserwowano tak widocznego pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa (0d 1999 do 2013 roku). Odnotowano jednocześnie odwrotną tendencję wśród amerykańskich Hiszpanów i Afroamerykanów. Jak mówi Aaron White(NIAAA) obecnie zdecydowanie więcej osób w wieku 45-54 lat, umiera z powodu zatrucia alkoholem i narkotykami poprzez ich nadużywanie, niż na raka płuc. W ciągu ostatnich 15 lat, aż o 22% zrósł odsetek śmiertelności wśród osób ze średnim wykształceniem bądź podstawowym.
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/drug-alcohol-overdoses-contributing-rising-death-rate-middle-aged-whites/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=0884301222-JT_Daily_News_Parents_Whose_Children_Died&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-0884301222-223315717
Stosowanie krótkiej interwencji przez lekarzy pierwszego kontaktu
Zgodnie z nowymi doniesieniami, lekarze pierwszego kontaktu, którzy uczestniczyli w dwóch bądź trzech  kursach dotyczących identyfikacji i terapii osób z grupy ryzyka uzależnienia od alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych, czy wystąpienia choroby psychicznej, zdecydowanie częściej podejmują krótką interwencję. W badaniu obserwacji poddano lekarzy pierwszego kontaktu, którzy byli przeszkoleni z zakresu badań przesiewowych, krótkiej interwencji oraz skierowania na leczenie (SBIRT). 
Według NIAAA, lekarze pierwszego kontaktu, którzy przeszli kursy z zakresu SBIRT (badania przesiewowe, krótka interwencja, kierowanie na leczenie) potrafią ograniczyć wśród dorosłych pacjentów fakt nadużywania alkoholu i związanych z nim negatywnych konsekwencji. Ostatnie badania sugerują, że używanie SBIRT przez lekarzy pierwszego kontaktu może ochronić osoby młode przed problemami jakie wynikają z używania substancji psychoaktywnych. Przeszkodą dla stosowania SBIRT przez lekarzy pierwszego kontaktu, są ograniczenia czasowe i brak treningów w tym zakresie (NIAAA).
Więcej informacji …
http://www.drugfree.org/join-together/brief-training-sessions-can-boost-pediatricians-use-substance-abuse-interventions/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=0884301222-JT_Daily_News_Parents_Whose_Children_Died&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-0884301222-223315717

Październik
Alkohol wśród nieletnich – amerykańska rzeczywistość
Każdego dnia w Ameryce prawie 5 tysięcy nieletnich sięga po alkohol. Po raz pierwszy wypijają drinka, osoby w wieku 15 lat, jak i młodsze (SAMHSA).Problemem nie jest jedynie fakt, że po alkohol sięgają osoby niepełnoletnie ale również to, że konsumenci niespełna 15 letni są pięć razy bardziej predysponowani do uzależnienia się od alkoholu niż osoby, które pierwszy raz sięgną po alkohol będąc pełnoletnimi. Kolejnym poważnym problemem jest fakt, że młodzi konsumenci alkoholu zdecydowanie częściej niż dorośli, wypijają duże ilości alkoholu w krótkim czasie tym samym upijając się.
Więcej informacji …
https://student.societyforscience.org/article/alcohol-can-rewire-teenage-brain
Alkohol nie chroni przed udarami
Zgodnie z naukowymi doniesieniami spożywanie niewielkich czy też umiarkowanych ilości napojów alkoholowych nie zmniejsza ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego. Wyniki te zaprzeczają dotychczasowej wiedzy zgodnie z którą alkohol miał zmniejszać ryzyko wystąpienia udaru.
Otrzymane wyniki dowodzą, że spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu nie działa zapobiegawczo względem wystąpienia udaru (HR, 0.98; 95% CI, 0.79–1.21; 1.06, 0.84–1.34). Zaobserwowano natomiast, że nadużywanie napojów alkoholowych aż o 31% zwiększa powszechność występowania udarów w porównaniu do osób zachowujących abstynencję (HR, 1.31; 95% CI, 0.92–1.86). Odnotowano, że spożywanie alkoholu w ilościach umiarkowanych do nadużywania go, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku wewnątrzczaszkowego.
Więcej informacji …
http://www.neurologyadvisor.com/stroke/stroke-prevention-risk-alcohol-consumption/article/443174/
Depresja i uzależnienie od alkoholu wśród głównych problemów piłkarzy
Zgodnie z wynikami niedawno przeprowadzonego badania, depresja i problemy zdrowia psychicznego, stają się coraz bardziej poważnym i widocznym problemem piłkarzy o międzynarodowej sławie.
38% spośród 607 aktywnych w zawodzie piłkarzy wskazało u siebie na występowanie powyższych problemów na określonych etapach kariery. Fakt nadużywania alkoholu, czy wystąpienia depresji był szczególnie powszechny wśród tych, którzy doznali poważnych kontuzji. Powszechność występowania depresji w populacji ogólnej wynosi od 13% do 17%.
Wyniki badania wskazały również na wzrost poziomu nadużywania alkoholu. W badanej grupie 9% respondentów zadeklarowało fakt nadużywania alkoholu.
http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/football/article4577600.ece

Naukowcy tłumaczą jak upijanie się może doprowadzić do uzależnienia
Na świecie ponad 200 milionów osób cierpi z powodu uzależnienia od alkoholu, co tłumaczy fakt dlaczego prowadzonych jest tak wiele badań naukowych mających na celu odkrycie zarówno powodów uzależnienia od alkoholu , jak również sposobów jego leczenia. Wyniki przeprowadzonego niedawno badania (ukazały się w magazynie Science) wskazują, że osoby które są zwolennikami upijania się  w weekendy, bądź podczas przyjęć, są bardziej predysponowane do uzależnienia się od alkoholu. Naukowcy z Uniwersytetu w Stanford wykryli, że niektóre osoby predysponowane są do upijania się z powodu źle funkcjonującego enzymu. Ten sam enzym może również powodować uzależnienie od alkoholu. Odkrycie to może pomóc w opracowaniu leków, które stłumią nadmierną potrzebę konsumpcji alkoholu.
Więcej informacji …
http://food.ndtv.com/health/scientists-explain-how-binge-drinking-can-lead-to-alcohol-addiction-1225660
WHO:W Europie nadal jest najwyższe spożycie alkoholu
Spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz otyłość, to wszystko utrzymujące się w Europie na bardzo wysokim poziomie czynniki ryzyka przedwczesnej śmierci (the WHO European Health Report 2015).
Raport WHO wskazuje również, że w regionie europejskim nadal odnotowuje się najwyższy poziom spożycia alkoholu i uzależnienia od tytoniu w porównaniu do pozostałych kontynentów. Również w temacie otyłości i nadwagi Europę jedynie niewiele wyprzedza Ameryka.
WHO podkreśla fakt, że region europejski jest coraz bardziej świadom istniejącego problemu i czynionych jest coraz więcej kroków mających na celu poprawę sytuacji, choćby poprzez kształtowanie polityki prozdrowotnej, która pełni nadrzędną rolę w zmianie trendów dotyczących używania alkoholu i tytoniu.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/who_europe_still_has_the_highest_rates_of_alcohol_consumption_in_the_world
Wstrząśnienie mózgu a  późniejsze sięganie po alkohol
Kobiety, które w młodym wieku miały wstrząśnienie mózgu, są bardziej predysponowane do picia alkoholu w kolejnych latach swego życia. Alkohol często jest powodem traumatycznych obrażeń mózgu. Od 33% do 50% pacjentów ze wstrząśnieniem mózgu w momencie urazu, było pod wpływem alkoholu. Wśród najczęstszych powodów występowania urazów mózgu znajdują się wypadki samochodowe.  Kolejną grupą szczególnie narażoną na urazy mózgu są osoby starsze bądź młode kobiety uprawiające akrobatykę. Naukowcy z Ohio State University, przeprowadzili eksperyment na myszach aby sprawdzić jaki wpływ ma fakt wstrząśnienia mózgu na chęć spożywania alkoholu.
Zgodnie z obserwacjami myszy płci żeńskiej , które w 21 dniu swojego życia uległy urazowi mózgu, wypiły zdecydowanie więcej alkoholu, niż te których mózgi nie uległy urazom. Zależność ta nie miała miejsca w przypadku młodych myszy płci męskiej.
Więcej informacji …
http://www.medicalnewstoday.com/articles/300934.php
Pomoc osobom z FASD
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych często charakteryzowane jest jako problemy związane z destrukcyjnym zachowaniem. Istnieje kilka skutecznych metod radzenia sobie z tym utrudniającym funkcjonowanie problemem. GoFAR jest nowatorskim 3 częściowym programem interwencyjnym dla dzieci z FASD, którego celem jest poprawa poziomu samokontroli i przystosowania w zakresie umiejętności życia codziennego  poprzez wzbogacenie  poznawczej kontroli emocji i kontrolę pobudzenia. Zgodnie z opinią rodziców, którzy wraz z dziećmi uczestniczyli w realizacji programu GoFAR , poziom zachowań destrukcyjnych ich dzieci, wyraźnie się obniżył.
Więcej informacji …
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.12885/abstract;jsessionid=53E2DB659EF514CCD40602FDDC2A6667.f03t01
Wpływ polityki alkoholowej na postawy obywateli
Zgodnie z nowymi doniesieniami naukowymi, im bardziej restrykcyjna polityka wobec alkoholu tym niższy poziom spożycia (Boston Children’s Hospital and Boston University School of Public Health).
Badacze poddali analizie 29 aktów prawnych dotyczących polityki alkoholowej. Wśród nich znalazły się takie aspekty jak: reguły tworzenia reklamy napojów alkoholowych, kiedy alkohol może być sprzedawany i w jakiej ilości można go zakupić. Analizy te miały na celu sprawdzić, efektywność polityki alkoholowej na kształtowanie postaw obywateli wobec alkoholu. Badacze zaobserwowali, że obywatele państw z bardziej restrykcyjną polityką  wobec alkoholu rzadziej upijają się, oraz rzadziej ulegają wypadkom pod wpływem alkoholu. Zależność ta dotyczyła zarówno dorosłych, jak i młodych konsumentów napojów alkoholowych.
Więcej informacji …
http://dailyfreepress.com/2015/10/20/alcohol-laws-directly-correspond-to-drinking-deaths-bu-study-finds/

Listopad

Kobiety doganiają mężczyzn w spożyciu alkoholu
Naukowcy ogłosili, że wzrósł poziom spożycia napojów alkoholowych wśród kobiet z 45 do 48%, podczas gdy spadł wśród mężczyzn z 57 na 56%. Zmiany te coraz bardziej niwelują różnice między kobietami i mężczyznami w spożyciu napojów alkoholowych (NIAAA). Wzrastające spożycie alkoholu wśród kobiet niepokoi naukowców, gdyż kobiety są bardziej narażone na negatywne skutki zdrowotne wynikające z nadużywania alkoholu. Wśród chorób na które zapadają kobiety przez nadużywanie alkoholu, znajdują się choroby sercowo-naczyniowe, rak czy zapalenie wątroby. Jak dostrzegają badacze nie są jasne powody dla których kobiety zwiększają poziom spożycia alkoholu. Co wiadomo, na poziom spożycia alkoholu przez kobiety i mężczyzn może wpływać zatrudnienie czy stan cywilny.
Więcej informacji …
http://www.hngn.com/articles/154270/20151126/alcohol-consumption-women-catching-up-to-men-s-drinking-habits-study-finds.htm

Trzylatki rozpoznają zapach alkoholu
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie wydanym przez NHS Highland (Szkocja), dzieci w wieku trzech lat rozpoznają już zapach alkoholu. Jak stwierdza dr Hugo van Woerden odpowiedzialne I bezpieczne spożywanie napojów alkoholowych stanowiło jedną ze składowych funkcjonowania normalnego, zdrowego społeczeństwa. Obecnie wyraża swoje zaniepokojenie związane z poziomem spożycia alkoholu w społeczeństwie i powszechnością uzależnienia od niego, jak również narażenia na kontak z alkoholem dzieci. Zgodnie z bieżąca sytuacją 40% populacji NHS Highland spożywa alkohol w ilościach przekraczających rekomendowane. Od roku 2009 do 2013 średnio 80 osób rocznie umierało z powodów wywołanych alkoholem. Odnotowano również wzrost spożycia alkoholu wśród kobiet w wieku 16-24 lata.
Więcej informacji …
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-34912942

Dzieci stałymi odbiorcami reklam alkoholu
Zgodnie z wynikami irlandzkiego badania, docierający do dzieci marketing napojów alkoholowych zwiększa ryzyko, że w przyszłości będą ryzykownie pijącymi konsumentami alkoholu. Irlandzkie badanie ankietowe Marketing alkoholowy i młodzi ludzie: Postawy wobec alkoholu, przeprowadzono wśród 686 niepełnoletnich w wieku 13-17 lat w 16 szkołach z trzech regionów. Zgodnie z otrzymanymi wynikami 90% respondentów wciągu tygodnia zetknęło się z różną formą reklamy napojów alkoholowych a ponad połowa tej grupy widziało cztery i więcej reklam alkoholu wciągu dnia. Ponad połowa irlandzkich dzieci (53,5%) próbuje alkoholu między 13 a 15 rokiem życia.
Więcej informacji …
http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/children-are-regularly-exposed-to-alcohol-ads-study-finds-1.2444051

Rola układu endokannabinoidowego w FASD
Jedną z charakterystycznych cech płodowego zespołu alkoholowego występujących u ludzi, są deficyty w zakresie funkcji wykonawczych i zachowania, wywołane zmianami w ośrodkowym systemie nerwowym (CNS). Uszkodzenia mogą decydować o wystąpieniu całego spektrum zaburzeń, określanych wspólnie jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Ludzkie fenotypy FASD mogą być odtworzone w ośrodkowym układzie nerwowym gryzoni, które poddane zostały ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Różne mechanizmy i reakcje przyczyniają się do powstania szkodliwych efektów prenatalnej ekspozycji na alkohol, w szczególności w rozwijającym się ośrodkowym układzie nerwowym. Reakcje i mechanizmy, te mogą współwystępować z innymi, bądź następować kolejno po sobie i różnić się w zależności od rodzaju komórek występujących na określonym etapie rozwoju poszczególnych części mózgu.
Więcej informacji …
http://www.mdpi.com/2076-3425/5/4/456

Jak osoby niepijące postrzegają osoby uzależnione od alkoholu
Brazylijscy naukowcy dostrzegając w tworzeniu implementacji i polityki zdrowotnej istotność społecznych przekonań dotyczących uzależnienia od alkoholu, przeprowadzili badanie ankietowe wśród Brazylijczyków. Jak wynika z otrzymanych wyników, Brazylijczycy takie pojęcia jak „silna wola”, abstynencja, hospitalizacja oraz grupa AA uznają za główne sposoby leczenia, przy czym wielu respondentów  nie wiedziało na czym polega funkcjonowanie grupy AA uważając AA za formę leczenia. Przeprowadzone badania były szczególnie ważne dla prowadzących je naukowców w ocenie postrzegania zjawiska uzależnienia od alkoholu wśród populacji a tworzących  politykę zdrowotną.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/social_representations_of_alcoholism_constructed_by_non_drinkers_a_new_study_from_brazil

Dążenia WHO do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach
Światowa Organizacja Zdrowia do 2020 roku planuje o połowę zmniejszyć ilość wypadków na drogach. W raporcie „Global status report on road safety 2015" oraz uzupełniającym go raporcie European facts and global status report on road safety 2015" znalazły się różne strategie przeciwdziałaniu wypadkom na drogach. Wśród nich zalecenia dotyczące zmian w prawie w zakresie niwelowania zachowań ryzykownych, takich jak nadmierna prędkość, prowadzenie pod wpływem alkoholu, używania pasów bezpieczeństwa, kasków dla motocyklistów oraz stosowania odpowiednich fotelików (zabezpieczeń) dla dzieci. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w raportach w regionie europejskim  WHO, w latach 2010 – 2013 zdecydowanie spadła na drogach  liczba śmiertelnych wypadków (o 8,1%). Zdecydowanie poprawiła się sytuacja w 40 na 53 państw członkowskich, pod względem  spadku ilości śmiertelnych wypadków na drogach.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/who_efforts_must_be_scaled_up_to_halve_road_traffic_deaths_by_2020

Stacje benzynowe bez alkoholu
Na początku listopada litewski parlament odrzucił wniosek dotyczący przedłużenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach benzynowych do 2019 roku. Od 1 stycznie 2016 roku w życie wejdzie ustawa zakazująca sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych. Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży głosowało 50 parlamentarzystów, 9 było przeciwko a 16 wstrzymało się od głosu. Organizacje pozarządowe takie jak EUROCARE, APNY oraz NordAN wyraziły w piśmie adresowanym do Parlamentarzystów swoje poparcie dla podjętego działania i namawiały do głosowania za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Obecnie takie same kroki podejmuje Estonia, gdzie 19 listopada bieżącego roku, Minister Spraw Społecznych złożył projekt ustawy zawierający zapis o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Zgodnie z danymi WHO na Litwie osoby 15 letnie i starsze rocznie spożywają 15.4 litra alkoholu na osobę.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/lithuania_alcohol_free_petrol_stations_from_1st_january

Grudzień

Różnice socjoekonomiczne w państwach europejskich a poziom śmiertelności powiązanej z alkoholem
Grupa naukowców dokonała analizy rejestrów dotyczących zgonów wywołanych alkoholem w 17 państwach europejskich. Celem porównania była obserwacja  wpływu różnic socjoekonomicznych na powszechność występowania zgonów związanych z alkoholem, jak również analiza ewentualnych zmian w panujących tendencjach. Choć w Europie powszechność spożywania alkoholu jak i jego ilość wyższa jest w krajach o wyższym poziomie socjoekonomicznym, to zjawisko upijania się i innych problematycznych zachowań wynikających z picia alkoholu zdecydowanie częściej ma miejsce w grupach o niższym statusie socjoekonomicznym. W kilku państwach europejskich zaobserwowano wyższy poziom przypadków śmiertelnych związanych z alkoholem w grupach o niższym poziomie socjoekonomicznym. Naukowcy postanowili sprawdzić przyczyny wpływające na śmiertelność związaną z alkoholem biorąc pod uwagę takie zmienne jak płeć, wiek, wykształcenie oraz środowisko pracy. Otrzymane wyniki wskazały, że wyższy jest i nadal wzrasta ilość śmierci związanych z alkoholem w grupach o niskim statusie socjoekonomicznym we wszystkich poddanych obserwacji krajach europejskich. Tendencja ta szczególnie widoczna jest w krajach we wschodniej Europie.  Wyjątek w Europie zachodniej stanowi Finlandia i Dania, gdzie także obserwuje się bardzo wysoki poziom zgonów wywołanych alkoholem.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/inequalities_in_alcohol_related_mortality_in_17_european_countries

Belgia obniża dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi
W Belgii tak jak stało się to we Francji, zostanie obniżone dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi (0.2g/l) dla młodych, debiutujących kierowców. Dodatkowo w pojazdach komunikacji miejskiej zainstalowane zostaną urządzenia kontrolujące trzeźwość kierowcy i w razie konieczności blokujące możliwość włączenia silnika (alcohol interlocks).
We Francji dopuszczalne niższe stężenie alkoholu we krwi obowiązuje od lipca bieżącego roku, a od września obowiązek blokad antyalkoholowych dotyczy wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Początkowo obowiązek ten dotyczył tylko autobusów przewożących dzieci do szkoły.
Powyższe zmiany w Belgii, są elementem 15-punktowego planu bezpieczeństwa na drogach, będącego odpowiedzią ministra transportu na wzrastający poziom śmiertelnych wypadków na drogach. W bieżącym roku w Belgii poziom ten wrósł o 4%.
Więcej informacji …
http://www.eurocare.org/library/updates/belgium_announces_lower_drink_drive_limit_for_young_drivers_alcohol_interlocks_on_buses

Przewlekłe nadużywanie alkoholu i upijanie się prowadzi do otłuszczenia wątroby
Zgodnie z danymi jakimi dysponują Stany Zjednoczone (the Centers for Disease Control and Prevention reports) jeden na sześciu obywateli USA upija się cztery razy w miesiącu. Bieżące dane z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Missouri dowodzą, że przewlekłe nadużywanie alkoholu z powtarzającymi się epizodami upijania się prowadzą do zdecydowanie poważniejszych uszkodzeń wątroby, niż dotychczas przypuszczano.
Naukowcy w przeprowadzonym na myszach badaniu obserwowali różnice jakie występują w poziomie uszkodzenia wątroby spowodowanym przewlekłym nadużywaniem alkoholu, upijaniem się, jak również w przypadku współwystępowania obu powyższych warunków (nadużywania alkoholu i upijania się). Podczas trwającego cztery tygodnia badania naukowcy zaobserwowali, że największym uszkodzeniom uległy wątroby myszy, którym podawano największe ilości alkoholu, jak również wprowadzano w stan upicia.
W porównaniu do grupy kontrolnej (nie poddanej ekspozycji na alkohol) zarówno w przypadku nadużywania alkoholu jak i upijania się zaobserwowano umiarkowane uszkodzenia wątroby poddanych eksperymentowi myszy. W przypadku myszy którym podawano największe ilości alkoholu, jak również wprowadzano w stan upicia, zaobserwowano znaczny wzrost otłuszczenia wątroby - prawie o 13 razy większy w porównaniu do myszy z grupy kontrolnej.
Więcej informacji …
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-12/uom-bdw121615.php

W Tajlandii wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w odległości 300 metrów od szkół i kościołów
Od stycznia 2016 roku w Tajlandii zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne, dotyczące sprzedaży alkoholu. Zgodnie z nimi w niektórych rejonach kraju, sprzedawcy alkoholu będą musieli zaprzestać swojej działalności. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 300 metrów od szkół i kościołów, spowoduje likwidację punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się zbyt blisko wspomnianych obiektów. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na łamach prasy the Bangkok Post, zakaz dotyczyć będzie sklepów ogólnospożywczych oraz innych z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu z wyłączeniem hurtowni.
Więcej informacji …
http://ethailand.com/business-news/new-thai-alcohol-sale-laws/736/

Wpływ alkoholu na zmiany w mózgu dziecka
Badania poświęcone neuroobrazowaniu rozwoju mózgu dzieci poddanych ekspozycji na alkohol w życiu płodowym dowodzą występowaniu pewnych zmian w strukturze określonych części mózgu. Jednakże nie są dobrze wiadome konsekwencje tych zmian w odniesieniu do rozwoju i zachowania. W badaniu wzięły udział niemowlęta niewiele po urodzeniu, u których potwierdzono ekspozycję na alkohol w życiu płodowym. Wyniki  grupy badawczej, w której było 28 niemowląt porównywano z wynikami demograficznie dobranej grupy kontrolnej liczącej 45 niemowląt w wieku 2-4 tygodni. Podczas badań niemowlęta oceniano pod kątem noworodkowego neurorozwoju przy wykorzystaniu skali Bayley oraz objętość substancji szarej w mózgowiu poprzez neuroobrazowanie. Zgodnie z otrzymanymi wynikami widocznie mniejszą objętość istoty szarej zaobserwowano u dzieci poddanych ekspozycji na alkohol w życiu płodowym w porównaniu do dzieci zdrowych (p < 0.001). Różnice te występowały przede wszystkim w lewym hipokampie, obustronnie w ciele modzelowatym i lewym wzgórzu (p < 0.01). Zmiany te występowały niezależnie od takich zmiennych jak płeć, wiek niemowlaka, rasa oraz fakt palenia papierosów przez matkę. Zarówno wczesne negatywne konsekwencje neurobehawioralne i rozwojowe u dzieci do 6 miesiąca życia widoczne były przede wszystkim w płatach skroniowych i czołowych mózgu dzieci poddanych ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Konsekwencje neurobiologiczne widoczne u dzieci z grupy badawczej, związane były z ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Otrzymane wyniki sugerują, że wpływ ekspozycji na alkohol w życiu płodowym widoczny jest już w pierwszym roku życia dziecka, kiedy to następuje najszybszy wzrost i rozwój mózgu.
Więcej informacji …
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-015-9771-0

Reklamy alkoholu dostępne dla niepełnoletnich przez smartphony
Zgodnie z wynikami badania komunikatory społecznościowe są źródłem reklamy alkoholu wśród osób niepełnoletnich (Reuters Health). Dzieci będące w wieku 13 lat mogą codziennie odczytywać w swoich smartphonach reklamy napojów alkoholowych umieszczane na profilu społecznościowym Instagram czy Twitter. Badacze utworzyli 10 fikcyjnych profili na Instagramie i 10 na Twitterze określając się jako użytkownicy w wieku 13, 15, 17, 19 lub 21 lat. Korzystając z powyższych profili badacze przez miesiąc uczestniczyli w komunikacji jaką prowadziły 22 marki przemysłu alkoholowego z użytkownikami profili poprzez reklamy, komentarze i inne działania promocyjne. Wszystkie utworzone przez badaczy profile miały możliwość pobierania, oglądania i interakcji (wymiany postów) z markami alkoholowymi (the journal Alcohol and Alcoholism). Utworzone na Twitterze fikcyjne profile osób poniżej 21 roku życia nie otrzymywały reklam napojów alkoholowych, natomiast profile osób od 21 roku życia i powyżej otrzymały w czasie miesiąca prawie 2 tysiące informacji / reklam / wpisów związanych z markami napojów alkoholowych. Na Instagramie nie było żadnych granic wiekowych i uczestnicy fikcyjnych profili będący poniżej 21 roku życiu w ciągu trwania badania otrzymali średnio 362 reklamy alkoholu. Działania reklamowe były szczególnie intensywne w czwartki i piątki.
Jak podkreślają badacze, eksperyment dotyczył tylko profili utworzonych na smartphonach, tak więc doświadczenia konsumenckie profili utworzonych na innych nośnikach mogą być różne.
Więcej informacji …
http://www.reuters.com/article/us-health-kids-alcohol-idUSKBN0U121G20151218

Graficzne ostrzeżenia, dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie
Zgodnie z wynikami badania graficzne ostrzeżenia zdrowotne, tak jak i w przypadku wyrobów tytoniowych, mogą pełnić funkcję ostrzegawczą i profilaktyczną na opakowaniach napojów alkoholowych.
Umieszczenie na opakowaniach znanej marki wina, piwa i likieru informacji o szkodliwym działaniu alkoholu na wątrobę wraz ze zdjęciem uszkodzonego pod wpływem alkoholu organu, spowodowało widoczny spadek zainteresowania i dostrzegania danych produktów. Jak twierdzą badacze silna reakcja na tego typu informacje przedstawione również w graficznej formie, związana jest z wynikami badania które wyraźnie wskazało, że aż 70% Kanadyjczyków nie jest świadoma faktu, że alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych.
Więcej informacji …
http://news.nationalpost.com/news/canada/new-research-supports-graphic-health-warnings-on-alcohol-bottles-including-photos-of-diseased-livers

Wpływ alkoholu etylowego na raka prostaty
W badaniu posłużono się wynikami otrzymanymi z grupy 6,729 mężczyzn, którzy podczas programu REDUCE (Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events) mieli pobraną przynajmniej jedną biopsję. W grupie tej 49% mężczyzn kwalifikowało się jako konsumenci spożywający umiarkowane ilości alkoholu a 26% zakwalifikowanych zostało jako osoby nadużywające alkoholu. W porównaniu do abstynentów mężczyźni nadużywający alkoholu byli aż o 21% bardziej narażeni na zachorowanie na raka prostaty. W ramach przeprowadzonego badania naukowcy określali poziom spożycia alkoholu etylowego na podstawie porcji standardowych (np. lampka wina, półlitrowy kufel piwa). Osoby badane zostały zakwalifikowane do trzech grup: abstynentów, konsumentów spożywających umiarkowane ilości napojów alkoholowych (nie więcej niż 7 porcji standardowych tygodniowo) oraz konsumentów nadużywających alkoholu (pijących powyżej 7 porcji standardowych tygodniowo).
Więcej informacji …
http://www.renalandurologynews.com/genitourinary-cancers-symposium/prostate-cancer-linked-to-heavy-alcohol-intake/article/226251/

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie