PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

GRUDZIEŃ

 

Poglądy kobiet na umiarkowane i niskie spożycie alkoholu

W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano, że kobiety w ciąży i karmiące piersią postrzegają spożywanie alkoholu jako zagrożenie dla zdrowia dziecka. Abstynencja jest wskazana zwłaszcza w czasie ciąży, co jednak zdaniem niektórych kobiet nie wyklucza okazjonalnego i niewielkiego spożycia alkoholu. Spożywanie alkoholu, jak i postrzeganie ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu w ciąży zmieniają się w okresach macierzyństwa. Badacze zidentyfikowali pięć etapów, które charakteryzują tę zmianę pod względem spożycia alkoholu i postrzegania istniejącego ryzyka szkód. Kobiety wskazały na brak porad ze strony pracowników służby zdrowia, jak również wyraziły potrzebę bardziej zindywidualizowanego poradnictwa z poszanowaniem jednostki.

Więcej informacji …

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-022-05247-0

Wiedza położnych i bariery w stosowaniu narzędzi przesiewowych dotyczących spożywania alkoholu w ciąży 

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży może powodować deficyty zdrowotne płodu, określane jako spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). FASD jest główną niegenetyczną przyczyną wad wrodzonych w Stanach Zjednoczonych, którym można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży. W USA zgodnie z wytycznymi dotyczącymi alkoholu – zaleca się kobietom będącym w ciąży nie  spożywanie alkoholu. W przeprowadzonym badaniu zbadano: (i) wiedzę położnych w zakresie FASD i spożywania alkoholu w ciąży i ich postawę wobec stosowania badań przesiewowych; oraz (ii) ocenę postrzeganych barier w przekazywaniu informacji związanych z alkoholem.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dar.13576

Nowe spojrzenie na alkoholowy zespół płodowy

Płodowy zespół alkoholowy powstaje w wyniku ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym. Płodowy zespół alkoholowy charakteryzuje się nieprawidłowościami w budowie twarzoczaszki, zaburzeniami  ośrodkowego układu nerwowego i niedoborami wzrostu. Dokonany przegląd literatury skoncentrowany był na pozyskaniu informacji o różnych skutkach wpływu alkoholu na rozwój twarzoczaszki, epigenetykę, glej, układ gamma-aminomasłowy, neowaskularyzację i śmierć komórek u rozwijającego się płodu.

Więcej informacji …

http://www.journalprenatalife.com/index.php/prenatal/article/view/78

Tysiące wariantów genetycznych może wpływać na palenie i spożywanie alkoholu

W badaniu obejmującym prawie 3,4 miliona osób około 4000 wariantów genetycznych zostało powiązanych z naszymi nawykami palenia lub spożywania alkoholu, w tym ile alkoholu osoba wypija tygodniowo, w jakim wieku niektórzy zaczynają palić i czy rzucili nałóg. Jak twierdzą naukowcy, na to, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol, mogą mieć wpływ różne czynniki, w tym sytuacja społeczna i zdrowie publiczne.  Uczestnicy byli pochodzenia afrykańskiego, północno i południowo amerykańskiego, wschodnioazjatyckiego i europejskiego. Zespół porównał genomy uczestników z deklarowanymi przez nich nawykami palenia i spożywania alkoholu. Otrzymane wyniki sugerują, że 2468 wariantów genetycznych jest powiązanych z regularnym paleniem, zdefiniowanym jako codzienne palenie. Zidentyfikowali również 849 wariantów genetycznych, które są powiązane z ilością alkoholu wypijaną przez osobę tygodniowo.

Więcej informacji …

https://www.newscientist.com/article/2350516-thousands-of-genetic-variants-may-influence-smoking-and-alcohol-use/

Nowy projekt WHO-UE o wartości 10 mln euro

Osiem z 10 krajów o najwyższym poziomie spożycia alkoholu na świecie znajduje się w Unii Europejskiej (UE). Dane WHO pokazują, że rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów związanych z alkoholem w UE. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi – na przykład około połowa wszystkich przypadków raka piersi przypisywanych alkoholowi w UE jest spowodowana lekkim lub umiarkowanym spożyciem alkoholu. EVID-ACTION to projekt o wartości 10 milionów euro, który ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i decydentów politycznych na temat powiązań między spożywaniem alkoholu a ryzykiem zachorowania na raka.

Więcej informacji …

https://www.who.int/europe/news/item/07-12-2022-new--10-million-who-eu-project-will-translate-evidence-into-action-to-reduce-alcohol-consumption-and-harms

Amsterdam rozpocznie kampanię mającą na celu zniechęcenie do alkoholu, narkotyków i turystyki seksualnej

Mieszkańcy miasta od lat narzekają na uciążliwości związane z rosnącą liczbą turystów. Rada Miasta Amsterdamu ustaliła, że ​​należy podjąć dodatkowe działania, jeśli liczba noclegów w ciągu roku przekroczy 18 milionów. Władze w Amsterdamie chcą również zniechęcić do organizowania uciążliwych dla mieszkańców wieczorów kawalerskich i zorganizowanych spacerów po pubach. Zastanawiają się też nad ograniczeniem liczby rejsów rzecznych po kanałach. Według Brussels Times w niektórych częściach miasta obowiązywał będzie również zakaz palenia jointów.

Więcej informacji …

https://traveltomorrow.com/amsterdam-to-launch-campaign-aimed-at-discouraging-alcohol-drugs-and-sex-tourism/

Mieszkańcy Queenslandu nie potrafią ocenić poziomu odurzenia

Według badań współprowadzonych przez University of Queensland mieszkańcy Queensland nie są w stanie ocenić własnego poziomu odurzenia, zwłaszcza gdy poziom alkoholu we krwi jest wysoki. Zespół badawczy wykorzystał dane od około 2100 osób z klubów nocnych w Fortitude Valley, West End, Cairns i Surfers Paradise. Badacze użyli alkomatów do analizy związku między rzeczywistą zawartością alkoholu we krwi danej osoby a subiektywnym szacunkiem osoby będącej po spożyciu alkoholu.  Jeden na czterech Australijczyków przyznaje, że przynajmniej raz w miesiącu wypija więcej niż cztery standardowe drinki. Szacuje się, że spożywanie alkoholu jest czynnikiem przyczyniającym się do 73 procent wszystkich napaści i 30 procent wypadków samochodowych z poważnymi obrażeniami. Profesor nadzwyczajny Jason Ferris z Centrum Badań nad Usługami Zdrowotnymi UQ powiedział, że nadal potrzebna jest edukacja dotycząca zrozumienia, w jaki sposób alkohol jest metabolizowany w organizmie.

Więcej informacji …

https://www.uq.edu.au/news/article/2022/12/research-finds-queenslanders-are-bad-estimating-their-level-of-intoxication

Liczba zgonów związanych z narkotykami i alkoholem wzrasta

Zgodnie z danymi CDC wskaźniki zgonów z powodu przedawkowania narkotyków wśród seniorów wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 2020 roku ponad 5000 dorosłych w wieku 65 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu przedawkowania narkotyków. Liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków gwałtownie wzrosła podczas pandemii Covid-19 i osiągnęła kolejny rekord w 2021 roku, napędzana przez fentanyl i inne syntetyczne opioidy. Dane CDC pokazują, że w 2021 roku liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA osiągnęła najwyższy poziom w historii. W latach 2000-2020 wskaźniki wzrosły z 2,4 do 8,8 zgonów na 100 000 osób wśród dorosłych w wieku 65 lat i starszych. Odnotowano także wzrost wskaźników dotyczących zgonów spowodowanych alkoholem wśród osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych. Odsetek ten wzrósł o ponad 18% w latach 2019-2020. W 2020 roku ponad 11 000 osób starszych zmarło z przyczyn związanych z używaniem alkoholu.

Więcej informacji …

https://edition.cnn.com/2022/11/30/health/drug-alcohol-deaths-older-adults/index.html

Legalizacja marihuany związana ze zwiększonym piciem alkoholu

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Pittsburgh School of Public Health w stanach, w których zalegalizowano marihuanę, odnotowano niewielki wzrost spożycia alkoholu w populacji, szczególnie wśród młodych dorosłych, w tym mężczyzn. W ankiecie zapytano o jakiekolwiek spożywanie alkoholu, upijanie się i intensywne picie w ciągu ostatniego miesiąca, następnie naukowcy poddali analizie różnice w odpowiedziach przed i po legalizacji marihuany.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221128101208.htm

Ceny minimalne skuteczne w ograniczaniu spożycia alkoholu

Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu Public Health Scotland widoczny jest wpływ minimalnych cen jednostkowych (MUP) na spożycie alkoholu. Otrzymane dane wskazują na trzyprocentowy spadek sprzedaży netto na osobę dorosłą w ​​ciągu trzech lat od wdrożenia MUP w Szkocji. Polityka, zgodnie z którą alkohol musi być sprzedawany za co najmniej 50 pensów za porcję standardową, została wprowadzona w Szkocji w maju 2018 roku, a w Walii prawie dwa lata później, w marcu 2020 roku.

Więcej informacji …

https://www.southwalesguardian.co.uk/news/23145920.minimum-pricing-effective-reducing-alcohol-consumption/

 

LISTOPAD

 

Wyniki badań wskazują, że mniej niż 1 napój alkoholowy tygodniowo w czasie ciąży wystarczy, aby uszkodzić mózg płodu

Jak twierdzą naukowcy, wypijanie mniej niż jednego drinka alkoholowego tygodniowo podczas ciąży wystarczy, aby uszkodzić mózg płodu i tym samym doprowadzić do problemów rozwojowych, takich jak choćby deficyty językowe. W nieopublikowanym jeszcze badaniu, które zostanie zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej, wykorzystano obrazowanie mózgu płodu, aby zobaczyć jak spożycie alkoholu przez ciężarne pacjentki może wpłynąć na kluczowe obszary rozwijającego się mózgu dziecka.

Więcej informacji …

https://www.insider.com/brain-imaging-study-1-drink-week-pregnant-change-fetal-brain-2022-11

Leczenie uzależnienia wśród osób z FASD

Wyniki dotychczasowych badań dowiodły, że osoby z FASD używają substancji psychoaktywnych na wysokim poziomie częstotliwości. Dane z Krajowej Bazy Danych FASD pokazują, że prawie połowa osób z FASD używa substancji psychoaktywnych, przy czym najczęściej znajduje się wśród nich alkohol i konopie indyjskie. Jedno z badań wykazało, że 38% osób z FASD nadużywało alkoholu, a 46% innych substancji. W 2016 roku CANFASD zorganizowało warsztaty „Wspólna nauka”, które  stanowiły szansę dla osób z FASD, opiekunów i naukowców na dwudniową dyskusję na temat badań nad FASD w Kanadzie. Wśród wielu problemów, które się pojawiły, uczestnicy wskazali wysokie wskaźniki rezygnacji z programów leczenia uzależnień i używanie konopi indyjskich jako duży problem powyższej grupy.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/2022/11/23/substance-use-treatment-with-people-with-fasd/

Nawet niewielkie dawki alkoholu powodują zmiany w mózgu

Według ostatnich badań przeprowadzonych na gryzoniach, nawet niewielkie ilości alkoholu mogą powodować zmiany epigenomiczne i transkryptomiczne w obwodach mózgowych w regionie, który odgrywa rolę w procesie rozwoju uzależnienia. Według naukowców z University of Illinois w Chicago ścieżki, które są zaangażowane w przygotowanie mózgu do uzależnienia, są również powiązane ze stanami towarzyszącymi piciu, takimi jak euforia i anksjoliza.

Więcej informacji …

https://scitechdaily.com/even-low-doses-of-alcohol-cause-changes-in-brain-circuitry/

 Czeskie dzieci są narażone na alkohol od dzieciństwa

Naukowcy z SYRI przyglądają się teraz bliżej społecznym i ekonomicznym czynnikom związanym z piciem. Zdaniem Alberta Kšiňana z Narodowego Instytutu SYRI czeska kultura jest w pewnym stopniu nasycona alkoholem, a wydarzenia towarzyskie w dużej mierze toczą się wokół niego. Na przykład czescy nastolatkowie piją alkohol znacznie częściej niż ich rówieśnicy w USA. Wyjście na piwo to po prostu coś, z czym dzieci stykają się od najmłodszych lat. Za większym spożyciem alkoholu wśród młodzieży mogą stać zarówno wychowanie, jak i uwarunkowania genetyczne.

Więcej informacji …

https://brnodaily.com/2022/11/02/news/czech-children-are-exposed-to-alcohol-since-childhood/

Alkohol jako czynnik ryzyka ostrego udaru

Zgodnie z wynikami badania, bieżący konsumenci alkoholu  byli o 14% bardziej narażeni na  prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich rodzajów udarów i 50% bardziej narażeni na  prawdopodobieństwo krwotoku śródmózgowego (udar z powodu krwawienia), ale bez wzrostu ryzyka udaru niedokrwiennego (udar z powodu zakrzepów). Ponadto, ciężkie epizodyczne picie określane jako „upijanie się” – definiowane jako więcej niż 5 drinków w ciągu jednego dnia przynajmniej raz w miesiącu – wiązało się z 39% wzrostem wszystkich udarów; w tym 29% wzrostem ryzyka udaru niedokrwiennego; i 76% wzrostem ryzyka krwotoku śródmózgowego. Dodatkowo wysokie spożycie alkoholu – definiowane jako ponad 14 drinków tygodniowo dla kobiet i ponad 21 drinków tygodniowo dla mężczyzn – wiązało się z 57% wzrostem ryzyka udaru mózgu.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/10/221027123737.htm

Plan ograniczenia nadużywania alkoholu i narkotyków

Rozpatrzono i zatwierdzono plan ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających wśród mieszkańców Łotwy na najbliższe 3 lata. Plan obejmuje ukierunkowane działania profilaktyczne, planowaną poprawę jakości i dostępności zarówno ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej opieki zdrowotnej, a także poprawę usług pomocy społecznej. Plan został zweryfikowany i przyjęty przez rząd Łotwy 25 października 2022 roku.

Więcej informacji  …

https://www.nordicalcohol.org/post/latvia-plan-to-reduce-alcohol-and-drug-abuse-better-targeted-prevention-and-quality-care-services

Irlandia porzuci 200-letnie przepisy dotyczące alkoholu

Dwie trzecie przepisów regulujących koncesje na alkohol i życie nocne poprzedza irlandzką niepodległość, która ma miejsce od 100 lat. Minister sprawiedliwości Helen McEntee uważa, że kluby nocne są integralną częścią kultury miejskiej. W obecnych ramach ustawodawczych za każdym razem, gdy klub nocny planował pozostać otwarty po godzinach otwarcia, musiał ubiegać się o zezwolenie w sądzie. Nowe regulacje prawne dawałaby klubom nocnym roczne zezwolenie, z prawem funkcjonowania przez 7 dni w tygodniu. Ponadto zgodnie z decyzją ministra McEntee kluby nocne będą miały teraz możliwość serwowania alkoholu do 5 rano i pozostania otwartymi do 6 rano. W ciągu ostatnich 20 lat w Irlandii odnotowano stopniowy spadek liczby klubów nocnych. Na początku wieku w kraju było około 500 klubów nocnych, według niektórych danych liczba ta spadła do około 80.

Więcej informacji …

https://www.themayor.eu/en/a/view/ireland-to-ditch-200-year-old-alcohol-laws-and-boost-nightclubs-11144

Spożycie alkoholu na Łotwie rośnie

W pierwszych siedmiu miesiącach roku każdy mieszkaniec Łotwy wypił ponad 18 litrów alkoholu, jak wynika z danych Państwowego Urzędu Skarbowego (VID), co stanowiło wzrost o sześć i pół procenta w porównaniu z ubiegłym rokiem. Społeczeństwo kupiło ponad 37 mln litrów alkoholu. Liczby pokazują, że popyt na koktajle był mniejszy, a sprzedaż wina, koniaku i wódki rosła. Największy wzrost popytu odnotowano na whisky i likiery.

Więcej informacji …

https://eng.lsm.lv/article/society/crime/alcohol-consumption-grows-in-latvia-both-legally-and-illegally.a479489/

Liczba zgonów związanych z alkoholem i chorób wątroby wzrosła po reformie prawa alkoholowego w 2018 roku – Finlandia

Reforma ustawy alkoholowej, która weszła w życie w 2018 roku, negatywnie wpłynęła na stan zdrowia Finów i spożycie alkoholu wśród młodzieży. W szczególności nastąpił wzrost liczby zgonów z powodu chorób wątroby związanych z alkoholem wśród mężczyzn. Liczba takich przypadków wzrosła w latach 2017-2019 o 12%, a do 2020 roku o 22%. Ustawa alkoholowa, która weszła w życie w 2018 roku m.in. podniosła maksymalną zawartość alkoholu w napojach sprzedawanych w sklepach spożywczych z 4,7% do 5,5%.

Więcej informacji …

https://www.nordicalcohol.org/post/finland-alcohol-related-deaths-and-liver-disease-increased-after-the-2018-alcohol-law-reform

Grecy ograniczają picie: największy spadek spożycia alkoholu w UE

Zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Grecy znacznie ograniczyli spożycie alkoholu w latach 2010-2019. Grecja plasuje się na przedostatnim miejscu europejskiego zestawienia państw pod względem spożycia alkoholu, wykazując największy spadek spożycia alkoholu (-32%) tuż przed Ukrainą. Kryzys gospodarczy, który dotknął Grecję w poprzedniej dekadzie i doprowadził do surowych oszczędności, jest prawdopodobnie przyczyną spektakularnego spadku spożycia alkoholu. Ponadto, do obecnego stanu rzeczy przyczynił się również lockdown związany z koronawirusem.

Więcej informacji …

https://greekreporter.com/2022/12/06/greece-alcohol-consumption/

 

PAŹDZIERNIK

 

Wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol (PAE) na występowanie zaburzeń mowy i problemów komunikacyjnych u dzieci i młodzieży

Spożywanie alkoholu ma wiele negatywnych skutków dla organizmu człowieka jak również udowodniono, że ma działanie teratogenne na rozwój płodu. Prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) wiąże się z deficytami wzrostu i zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD). Mimo takich skutków nadal wiele kobiet nie rezygnuje ze spożywania napojów alkoholowych w czasie ciąży. Niniejszy artykuł, oparty na przeglądzie dostępnych badań w PubMed, ma na celu zbadanie, czy ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym może powodować problemy w rozwoju mowy dzieci oraz tworzyć problemy w  komunikacji językowej dzieci i młodzieży.

Więcej informacji …

https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/39725

FAS a sądownictwo

Związek między Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) a zachowaniami przestępczymi rzadko jest uznawany za czynnik łagodzący w amerykańskim orzecznictwie - New York Law School Legal Studies Research Paper. Według autorów artykułu, około jedna czwarta dzieci przebywających w zakładach poprawczych ma FAS, a u 11-25% dorosłych osadzonych w więzieniach zdiagnozowano FAS. Mimo tego, jak stwierdzają autorzy artykułu (profesorowie Michael L. Perlin i Heather Cucolo), FAS rzadko jest brany pod uwagę przez sądy podczas wydawania wyroków.

Więcej informacji …

https://thecrimereport.org/2022/10/05/fetal-alcohol-syndrome-ignored-by-courts-paper/

Picie w czasie ciąży może zmienić strukturę mózgu dziecka

W najnowszym badaniu MRI analizie poddano rozwój mózgu 24 płodów, którym matki w czasie ciąży spożywały napoje alkoholowe.  Matki były w czasie wykonywania MRI między 22 a 36 tygodniem ciąży, a płody zostały dopasowane w stosunku 1:1 do zdrowych płodów nienarażonych na działanie alkoholu (grupa kontrolna). Naukowcy ustalili spożycie alkoholu na podstawie ankiet wypełnionych anonimowo przez matki. Ogółem 17 matek zgłosiło, że pije stosunkowo rzadko, a średnie spożycie alkoholu wynosi mniej niż jeden drink tygodniowo. Ponadto trzy matki wskazały na picie od jednego do trzech drinków tygodniowo; dwie matki piły od czterech do sześciu drinków tygodniowo; jedna matka wskazała na spożywanie średnio 14 drinków tygodniowo a sześć matek zgłosiło co najmniej jeden epizod upojenia alkoholowego.

Więcej informacji …

https://www.healthline.com/health-news/drinking-during-pregnancy-may-change-babys-brain-structure

Nie tylko tytoń ale i alkohol powoduje raka jamy ustnej

Grupa międzynarodowych ekspertów powołana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) podczas pierwszej oceny strategii zapobiegania rakowi jamy ustnej na całym świecie stwierdziła, że ​​palenie tytoniu i spożywanie alkoholu to główne czynniki wywołujące raka jamy ustnej w populacji większości krajów. Natomiast stosowanie tytoniu bezdymnego i żucie produktów z orzechów areki, to główne przyczyny raka jamy ustnej głównie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Specjalny raport ekspertów, opublikowany dzisiaj w New England Journal of Medicine, nawołuje  do prowadzenia badań przesiewowych populacji wysokiego ryzyka przy wykorzystaniu klinicznego badania jamy ustnej, by tym samym zmniejszyć odsetek przypadków śmiertelnych z powodu raka jamy ustnej.

Więcej informacji …

https://www.tribuneindia.com/news/health/not-just-tobacco-alcohol-too-top-driver-of-oral-cancer-new-research-442528

Wzrost spożycia alkoholu i przypadków śmiertelnych

Najnowsze dane opublikowane przez Północnoirlandzką Agencję Statystyczną i Badawczą (NISRA) ujawniają, że spośród 17 558 zarejestrowanych zgonów w 2021 roku,  351 przypadków związanych było z alkoholem. Najnowsze dane wskazują na podobną liczbę zgonów będących wynikiem nadużywania alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to jednak o 53,9 procent więcej niż liczba odnotowana 10 lat temu, kiedy potwierdzono 228 zgonów związanych z alkoholem. Podczas gdy liczba zgonów wśród mężczyzn spadła w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, odnotowano wzrost odsetka wśród kobiet (35,6% zarejestrowanych zgonów związanych z alkoholem). Proporcjonalnie odsetek zgonów na 100 000 kobiet wzrósł z 12,9 procent do 13,4 procent.

Więcej informacji …

https://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2022/10/14/news/more_than_300_deaths_related_to_alcohol_in_ni_last_year-2860100/

Alkohol i rak: nasz nowy globalny priorytet

Alkohol stanowił ponad 4% wszystkich nowych przypadków raka na świecie w 2020 r. – ponad 740 000 nowych przypadków rocznie. W World Cancer Research Fund International mamy jasne zalecenie dotyczące raka i alkoholu, biorąc pod uwagę jego powiązania z 7 rodzajami raka – ważne by ograniczyć spożycie alkoholu, a w profilaktyce raka najlepiej nie pić alkoholu w ogóle. Istnieje wiele sprzecznych informacji na temat korzyści zdrowotnych i szkód wynikających ze spożywania alkoholu, często przekazywanych przez media i przemysł alkoholowy. W wielu krajach istnieje również silna akceptacja społeczna dla spożywania alkoholu, co w połączeniu z ingerencją przemysłu rodzi inercję polityczną.

Więcej informacji …

https://www.wcrf.org/alcohol-and-cancer-our-new-global-policy-priority/

Kalorie, hormony i alkohol

Nasze uczucie sytości i produkcja tłuszczu w naszym organizmie są regulowane przez różne hormony. Alkohol powoduje zaburzenia gospodarki hormonalnej, co ma liczne konsekwencje dla naszego zdrowia. Kortyzol, zwany także 'hormonem stresu', jest częściowo odpowiedzialny za produkcję cholesterolu w naszym organizmie. Jeśli pijemy więcej alkoholu, nasz organizm produkuje więcej kortyzolu, co z następnie wpływa na produkcję zapasów tłuszczu w naszym organizmie. Działanie  hormonu głodu - greliny i hormonu sytości - leptyny są również zaburzane przez alkohol. To powoduje, że jemy więcej, niż potrzebujemy, a dodatkowo dostarczamy do organizmu dużej ilości kalorii, które pochodzą z napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

https://www.brusselstimes.com/298622/weight-gain-from-alcohol-more-complex-than-beer-belly-concept

Raport dotyczący narkomanii na Bermudach

Coroczny raport Bermudzkiej Sieci Informacji o Narkotykach [BerDIN], który zawiera dane na temat powszechności zjawiska i wzorców zażywania narkotyków na Bermudach, jest dostępny online do wglądu opinii publicznej. Raport przygotowany przez Departament Kontroli Narkotyków i BerDIN zawiera informacje niezbędne do kształtowania polityki wobec zjawiska uzależnienia od narkotyków, alokacji zasobów oraz organizacji usług i programów związanych z używaniem narkotyków.

Więcej informacji …

https://bernews.com/2022/09/ministry-releases-report-on-drug-alcohol-use/

BAC a kompetencje kierowcy

Już jeden kieliszek alkoholu może wystarczyć, aby spowolnić czas reakcji kierowcy i zmniejszyć koordynację mięśni, co łatwo prowadzi do śmiertelnych wypadków. Większość stanów w USA ustaliła prawny limit zawartości alkoholu we krwi (BAC) na poziomie 0,08. Jednak wypadki śmiertelne mogą się zdarzyć już przy BAC tak niskim jak 0,01. Zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu zmniejsza się wraz z pierwszym drinkiem.

Więcej informacji …

https://www.samndan.com/drunk-vs-drowsy-vs-distracted-driving/

Zgony wśród osób w przedziale wieku 20-49 lat

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w JAMA Network Open, 1 na 5 zgonów osób w wieku od 20 do 49 lat w Stanach Zjednoczonych można przypisać nadmiernemu spożywaniu alkoholu. Według danych zebranych w przeprowadzonym badaniu wśród osób w wieku od 20 do 64 lat zgony związane z piciem alkoholu stanowiły 1 na 8 przypadków. Odsetek zgonów przypisywanych spożywaniu alkoholu różnił się w poszczególnych stanach, ale w całym kraju była to główna przyczyna zgonów. W przeprowadzonym badaniu, naukowcy zebrali krajowe i stanowe dane dotyczące śmiertelności od 2015 do 2019 roku i przyjrzeli się przypadkom śmiertelnym., które w pełni lub częściowo związane były z nadmiernym piciem alkoholu. Wśród przyczyn śmierci były wypadki samochodowe, zatrucia alkoholem i inne skutki zdrowotne, takie jak choroby wątroby.

Więcej informacji …

https://edition.cnn.com/2022/11/01/health/drinking-deaths-us-study-wellness/index.html

WRZESIEŃ

Znaczenie tworzenia więzi, budowania mocnych stron i umiejętności wśród członków rodzin z FASD

FASD to spektrum zaburzeń, które mogą wystąpić u osoby, która była narażona na alkohol przed urodzeniem. Skutki FASD są na całe życie, a należą do nich problemy z zachowaniem i uczeniem się, a także problemy fizyczne. FASD można zapobiegać, poprzez abstynencję w ciąży. Ponieważ wiele ciąż jest nieplanowanych, zaleca się, aby nie pić alkoholu, jeśli istnieje możliwość zajścia w ciążę. W działaniach prowadzonych w zakresie FASD ważne jest, aby rozpoznać nie tylko wyzwania związane z FASD, ale także mocne strony, zdolności i sukcesy osób z FASD, jak również mocne strony i sukcesy członków rodziny oraz rodziców lub opiekunów dzieci z FASD. Dlatego tematem tegorocznego Miesiąca Świadomości Płodowego Zespołu Alkoholowego jest „Budowanie mocnych stron i umiejętności”.

Więcej informacji …

https://www.fnha.ca/about/news-and-events/news/fetal-alcohol-syndrome-disorder-fasd-awareness-month-2022

Refleksje na temat 5 lat badań nad zapobieganiem FASD

W zeszłym miesiącu Journal of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) opublikował specjalny zbiór artykułów na temat profilaktyki, diagnozy, interwencji i wsparcia FASD. Omawiane wydanie czasopisma zawiera prace pracowników z Kanadyjskiej Sieci Badawczej FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), kierowników badań, członków Komitetu Doradczego ds. Rodziny (FAC), członków Zespołu Współpracy Ekspertów FASD (AFECT), stażystów, członków zarządu oraz partnerów społecznych i współpracowników. Artykuły w liczbie 532, pochodzą z lat 2015–2020 i dotyczą: rozpowszechnienia i wpływu spożywania alkoholu w czasie ciąży; interwencji w każdym z Czteroczęściowych Modeli Prewencji; oraz uregulowań systemowych, stygmatyzacji i zagadnień etycznych. Większość badań pochodziła ze Stanów Zjednoczonych (n = 216), Kanady (n = 91), Wielkiej Brytanii (n = 60) i Australii (n = 58).

Więcej informacji …

https://fasdprevention.wordpress.com/2022/10/06/actionable-research-reflecting-on-5-years-of-fasd-prevention-research/?utm_content=buffer02d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Polityka dotycząca alkoholu priorytetem

Europa ma najwyższe wskaźniki spożycia alkoholu na osobę, najwyższe rozpowszechnienie intensywnego epizodycznego spożywania alkoholu i najniższe wskaźniki zachowania abstynencji na świecie. Z uwagi na powyższą sytuację podjęto historyczną decyzję poprzez jednomyślne przyjęcie proponowanych przez WHO obszarów działań w zakresie zagadnienia spożywania alkoholu (na lata 2022–2025). Inicjatywa ta podkreśla sześć priorytetów, takich jak między innymi marketing, dostępność i ceny alkoholu. Wspólne oświadczenie kierowane przez Movendi International i podpisane przez kilka organizacji, w tym EPHA, z zadowoleniem przyjmuje niniejsze obszary działania i wspiera inicjatywę.

Więcej informacji …

https://epha.org/make-alcohol-policy-the-priority-it-should-be-joint-statement/

Ludzie sięgający jednocześnie po alkohol i marihuanę, jako kierowcy

Jedna trzecia kierowców – 33% – którzy jednocześnie pili alkohol i używali marihuany zadeklarowała, że ​​usiadła za kierownicą dwie godziny lub mniej po spożyciu- jest to wyższy odsetek kierowców, od tych którzy używali wyłącznie alkoholu.  Powyższe dane w ramach przeprowadzonego badania pozyskała Insurance Institute for Highway Safety, organizację non-profit finansowana przez branżę ubezpieczeniową.

Więcej informacji …

https://www.forbes.com/sites/tanyamohn/2022/09/26/people-who-use-alcohol-and-marijuana-simultaneously-often-drive-afterward/?sh=3e1d6f391cf3

Aby uniknąć nowotworów w przyszłości, musimy działać już dziś

9 września francuski Narodowy Instytut Raka (the French National Cancer Institute) rozpoczął nową kampanię informacyjną na temat głównych możliwych do uniknięcia czynników ryzyka zachorowania na raka. Celem kampanii jest zachęcenie do zmiany zachowań na te korzystne dla naszego zdrowia. W nowej kampanii FNCI koncentruje się na zdolności każdego z nas do wkroczenia w świat jutra poprzez wybory, których dokonujemy dzisiaj. Treści edukacyjne zawarte są na stronie internetowej e-cancer.fr.; oraz w spotach telewizyjnych.

Więcej informacji …

https://alcoholcampaign.org/2022/09/29/to-avoid-the-cancers-of-tomorrow-it-is-today-that-we-must-act/

Alkohol a nie kofeina ma wpływ na niepowodzenia w leczeniu niepłodności

Nowe badania wykazały, że kofeina najprawdopodobniej nie wpływa na powodzenie leczenia niepłodności, natomiast regularne spożywanie alkoholu może zmniejszyć szanse na zajście w ciążę i żywy poród. Metaanaliza opublikowana w Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica wykazała również, że spożywanie alkoholu przez mężczyzn może wpływać na ryzyko poronienia ciężarnej partnerki będącej po leczeniu bezpłodności. Chociaż naukowcy wciąż dociekają, w jaki sposób alkohol i kofeina wpływają na płodność, powszechnie uważa się, że alkohol może powodować zaburzenia równowagi hormonalnej, wpływać na stan macicy i pogarszać jakość nasienia. Dana Ellis Hunnes, (dietetyk kliniczny, adiunkt w UCLA Fielding School of Public Health i autorka Recipe for Survival) stwierdza, że spożywanie alkoholu, nawet w małych lub umiarkowanych ilościach, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, wiąże się z obniżonym poziomem płodności podczas stosowania zapłodnienia in vitro (IVF) lub docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika (ICSI).

Więcej informacji …

https://www.healthline.com/health-news/study-finds-alcohol-but-not-caffeine-can-affect-success-of-fertility-treatments

Spożywanie alkoholu i palenie w okresie dojrzewania a późniejsze zaburzenia nastroju

Badanie kohortowe przeprowadzone w Finlandii, miało na celu wyjaśnienie wszelkich powiązań jakie mogą występować między paleniem tytoniu, piciem kawy i spożywaniem alkoholu przez młodzież w odniesieniu do rozwoju zaburzeń nastroju, takich jak depresja i choroba afektywna dwubiegunowa w późniejszym okresie ich dorosłości. Chociaż nie zaobserwowano powiązań między nawykami picia kawy przez nastolatków a zaburzeniami nastroju w wieku dorosłym, naukowcy znaleźli dowody na późniejsze problemy zdrowotne związane z paleniem i piciem alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.ajmc.com/view/study-finds-links-between-alcohol-consumption-and-smoking-in-adolescence-and-later-mood-disorders

Ministerstwo Zdrowia planuje działania zapobiegawcze, które pomogą ograniczyć nadużywanie alkoholu i narkotyków

Spożycie alkoholu na mieszkańca na Łotwie rośnie we wszystkich grupach wiekowych i jest powyżej średniego wskaźnika w krajach europejskich i OECD. Ryzykowne spożywanie alkoholu jest również szeroko rozpowszechnione wśród mieszkańców – zwłaszcza wśród mężczyzn. Spożywanie alkoholu wzrasta również wśród studentów i młodzieży. Indeksy spożycia alkoholu na Łotwie przewyższają średnie europejskie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2018 zarejestrowane spożycie alkoholu na mieszkańca Łotwy wyniosło 11,1 litra alkoholu. Średni wskaźnik w Europie wyniósł 9,8 litra per capita. Według szacunków Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (SPKC) rejestrowane całkowite spożycie alkoholu na 15-latka i dorosłego mieszkańca, wliczając również turystów, wyniosło w 2020 roku 12,6 litra per capita.

Więcej informacji …

https://bnn-news.com/ministry-of-health-plans-preventive-measures-to-help-reduce-alcohol-and-narcotics-abuse-239541

Alkohol powoduje raka piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród kobiety w Australii, a alkohol odpowiada za 10% diagnoz raka piersi. Alkohol jest czynnikiem rakotwórczym klasy 1. Australijki w średnim wieku (45-64 lata) piją więcej alkoholu niż kiedykolwiek wcześniej – więcej niż poprzednie pokolenia kobiet na tym etapie życia i więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa kobiet obecnie. Ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet w wieku średnim wzrasta wraz z wiekem kalendarzowym. Kobiety potrzebują dokładnej i wiarygodnej informacji o ryzyku związanym ze spożywaniem alkoholu a rakiem piersi. Wiedzy dostarczanej za pośrednictwem wiarygodnych kanałów, takich jak przedstawiciele opieki zdrowotnej. Jak do tej pory stykają się z szumem informacyjnym, który wpływa na niedoinformowanie.

Więcej informacji …

https://insightplus.mja.com.au/2022/41/delivering-a-message-alcohol-causes-breast-cancer/

FASD i homeostaza żelaza

Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym wiąże się ze spektrum behawioralnych, poznawczych i morfologicznych nieprawidłowości, określanych jako spektrum płodowych zaburzeń alkoholowy (FASD). FASD charakteryzuje się znaczną zmiennością fenotypową i może być modyfikowany przez zmienne ciążowe, takie jak stan odżywienia matki. Żelazo pełni kluczową funkcję w rozwoju i procesach zachodzących w strukturach ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Niedobór żelaza w ciąży wpływa na rozwój OUN i może przyczyniać się do zaburzeń neurorozwojowych w FASD. W dokonanym przeglądzie badań analizie poddano mechanizmy patofizjologiczne łączące homeostazę żelaza z ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym. Jak dowiedziono istnieją dane wskazujące na fakt, że niedobór żelaza matki przyczynia się do poziomu ciężkości zaburzeń z grupy FASD dziecka.

Więcej informacji …

https://doi.org/10.3390/nu14204223

SIERPIEŃ

Rzeczywiste rozpowszechnienie chorób niezakaźnych

Choroby niezakaźne (Noncommunicable diseases / NCD) – przede wszystkim choroby układu krążenia (choroby serca i udar), nowotwory, cukrzyca i przewlekłe choroby układu oddechowego – wraz ze zdrowiem psychicznym są przyczyną prawie trzech czwartych zgonów na świecie. Ich czynniki są społeczne, środowiskowe i genetyczne, a ich obecność ma charakter globalny. Każdego roku 17 mln osób poniżej 70. roku życia umiera z powodu chorób niezakaźnych, a 86% z nich mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach (low- and middle-income countries / LMICs).

Więcej informacji …

https://www.who.int/publications/i/item/9789240057661

Lekarze optują za zamieszczeniem na etykietach napojów alkoholowych informacji o kancerogennym działaniu alkoholu

Jeśli pijesz alkohol, pewnie zauważasz informacje ostrzegawcze na etykietach. Jednak jak podkreślają przedstawiciele grona medycznego zawarte na nich informacje nie uległy zmianie od lat 80-tych. Oznacza to, że nieadekwatnie odnoszą się do obecnej wiedzy świata nauki, mianowicie nie informują o rakotwórczym działaniu alkoholu i jego wpływie na wystąpienie miedzy innymi raka piersi (the New England Journal of Medicine; DOI: 10.1056/NEJMp2206494). Zmiany dotyczące napisów ostrzegawczych na etykietach napojów alkoholowych powinny dotyczyć według naukowców zarówno piwa, wina jak i napojów spirytusowych. Centra Kontroli i Profilaktyki Chorób (The Centers for Disease Control and Prevention ) szacują, że każdego roku nadmierne spożywanie alkoholu skraca życie średnio o 26 lat. W wyniku nadużywania alkoholu  tylko w 2019 roku  zmarło 140 000 osób.  Długotrwałe, nadużywanie alkoholu może powodować lub zaostrzać problemy zdrowotne, takie jak choroby wątroby, nowotwory i choroby serca, wywoływać problemy ze zdrowiem psychicznym i przyczyniać się do ryzykownych zachowań w  ciąży. Krótkotrwałe, czy epizodyczne nadużywanie alkoholu przyczynia się do wypadków samochodowych i samobójstw. Zgodnie z danymi CDC 1 na 10 zgonów wśród dorosłych w wieku od 20 do 64 lat wiąże się z nadużywaniem napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

https://www.washingtonpost.com/health/2022/09/19/alcohol-cancer-risk-labels/

Dlaczego w Irlandii jest tyle przypadków FAS?

Szacuje się, że w Irlandii każdego roku na świat przychodzi około 600 dzieci z FAS. Tym samym Irlandia zajmuje trzecie miejsce na świecie, wśród państw o najwyższym rozpowszechnieniu Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS). Prawie 50 lat temu FAS został opisany w magazynie naukowym Lancet w 1973 roku. Terminu tego użyli amerykańscy pediatrzy i psychiatrzy dla opisania charakterystycznych dysmorfii twarzy i opóźnień rozwojowych obserwowanych u dzieci matek, które w ciąży spożywały alkohol. Przed tym wydarzeniem lekarze w Irlandii zalecali kobietom w ciąży picie piwa Guinness, jako źródła żelaza. W ostatnich czasach przyjmowano również , że alkohol jest szczególnie niebezpieczny na początku ciąży, kiedy zaczyna kształtować się mózg. Obecnie wiadomo, że takie przekonanie było błędne, gdyż alkohol ma swe szkodliwe działanie na wszystkich etapach ciąży, jak również przez całą ciąże rozwija się układ nerwowy, mózg dziecka. Nadal jednak w Irlandii zarówno wśród grona medycznego, jak i w społeczeństwie wybrzmiewają odmienne zdania i różna wiedza w zakresie szkodliwego działania alkoholu na płód.

Więcej informacji …

https://www.irishtimes.com/health/your-family/2022/09/06/foetal-alcohol-syndrome-the-biggest-preventable-cause-of-neurodevelopmental-disorders/10

Prosta i skuteczna metoda ograniczenia spożycia alkoholu

Naukowcy odkryli skuteczną metodę nakłonienia ludzi do ograniczenia picia a polega ona na podkreśleniu informacji o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka, które wiąże się ze spożywaniem alkoholu, i połączeniu tej wiedzy z umiejętnością  liczenia porcji standardowych wypijanego alkoholu. Tak więc dwie zmienne takie jak – informacja dlaczego warto zmniejszyć spożycie alkoholu oraz jak to zrobić – powinny być pomocne według naukowców w budowaniu prozdrowotnych postaw. Nadużywanie alkoholu nie wiąże się tylko z ryzykiem zachorowania na nowotwór, związane jest także z całym spektrum problemów zdrowotnych takich jak przedwczesna śmierć, problemy z sercem, układem trawiennym, oraz zwiększonym ryzykiem demencji. W ramach przeprowadzonego badania najwyraźniejsze zmiany postaw również 6 tygodni po eksperymencie zaobserwowano w grupie osób, której zaprezentowano reklamy TV wskazujące na rakotwórcze działanie napojów alkoholowych wraz z informacją jak liczyć porcje standardowe spożywanego alkoholu. Zgodnie z danymi WHO, picie alkoholu odpowiada za 7% przedwczesnych śmierci na świecie. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie Addictive Behaviors.

Więcej informacji …

https://www.sciencealert.com/theres-one-simple-strategy-to-reduce-alcohol-intake-scientists-say-and-it-works

Korzystanie z mediów społecznościowych naraża nastolatki na problemy związane z narkotykami i alkoholem

Zgodnie z wynikami badania nastolatki, które są aktywne w mediach społecznościowych, pozostają bardziej narażone na treści, które mogą wywołać ryzyko rozwoju problemów związanych z piciem alkoholu i braniem narkotyków (University of Queensland, National Centre for Youth Substance Use Research). W przeprowadzonym badaniu analizie poddano sposób w jaki przedstawiane były w mediach społecznościowych treści dotyczące alkoholu i narkotyków. Analizie poddano prawie 16 milionów postów jakie zamieszczane były na takich portalach społecznościowych, jak  Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok i Weibo. Nastolatki i młodzi dorośli spędzają średnio osiem godzin dziennie w Internecie i tym samym pozostają najbardziej podatną grupą na wszelkiego rodzaju reklamy. Jak stwierdzają badacze, cyt.: „Istnieją dowody na to, że nastolatki, które są narażone na wysoki poziom działań reklamowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, są bardziej skłonne do ich używania, jak również bardziej narażone na problemy wynikające z używania alkoholu, tytoniu i konopi indyjskich”. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie naukowym Addiction (doi.org/10.1111/add.16020).

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/news/20220913/Social-media-use-puts-teens-at-risk-of-developing-drug-and-alcohol-issues.aspx

Zaangażowanie młodzieży w politykę alkoholową

Sonja, która jest wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Młodzieży, stanowiącej rozwijającą się sieci mającą na celu wspieranie młodych ludzi w aktywnym udziale w programach profilaktycznych, badaniach i polityce. Jednym z poruszanych przez nią zagadnień jest szkodliwe działanie alkoholu. Sanja zwraca uwagę, że chociaż wielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że alkohol jest szkodliwy, brakuje im umiejętności asertywnego odpierania presji rówieśników, działań społeczności, mediów, marketingu, a nawet presji wywieranej przez rodzinę. Sonja uważa, że ​​nadszedł czas, aby stworzyć programy dla młodych ludzi, które będą ich aktywnie angażować w politykę również. Spożycie alkoholu odpowiada za jedną czwartą wszystkich zgonów osób w wieku 20-24 lat w Regionie Europejskim WHO, wynikających głównie z urazów i przemocy. Alkohol przyczynia się również do ponad 200 chorób, schorzeń i różnych urazów, w tym co najmniej siedmiu rodzajów raka. Każdego dnia w Regionie Europejskim w wyniku spożywania alkoholu umiera około 2500 osób.

Więcej informacji …

https://www.who.int/europe/news/item/14-09-2022-involving-youth-in-alcohol-policies--imagining-and-planning-for-a-better-world

Dramatyczny wzrost zachorowań na raka u osób poniżej 50 roku życia

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Brigham i Women's Hospital wykazało, że częstość występowania nowotworów na wczesnym stadium zaawansowania – w tym raka piersi, okrężnicy, przełyku, nerek, wątroby i trzustki – dramatycznie wzrosła na całym świecie, a obserwowany wzrost ma swój początek od około 1990 roku. By zrozumieć i wytłumaczyć, dlaczego raka diagnozuje się w tak licznej grupie osób poniżej 50 roku życia, naukowcy przeprowadzili szeroko zakrojone analizy dostępnych danych, w tym informacje o czynnikach ryzyka jakie występowały we wczesnym okresie życia danych osób, które to mogły przyczynić się do wystąpienia choroby nowotworowej. Badacze przeanalizowali globalne dane dotyczące 14 typów raka, które wykazały zwiększone rozpowszechnienie wśród dorosłych przed 50 rokiem życia. Następnie zespół dokonał analizy dostępnych badań, wskazujących na możliwe czynniki ryzyka, w tym narażenia na chorobę nowotworową we wczesnym okresie życia. Następnie naukowcy przeanalizowali literaturę opisującą kliniczną i biologiczną charakterystykę nowotworu o wczesnym stadium zaawansowania w porównaniu z nowotworami zdiagnozowanymi po 50 roku życia. Badacze zaobserwowali „efekt kohorty urodzeniowej” (the birth cohort effect), mianowicie ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta z każdym kolejnym pokoleniem, na przykład osoby urodzone dekadę później mają większe ryzyko wystąpienia nowotworu, niż osoby urodzone dekadę wcześniej, prawdopodobnie  z uwagi na czynniki ryzyka jakie doświadczają na wczesnym etapie życia.  Wyniki badania opublikowano w Nature Reviews Clinical Oncology.

Więcej informacji …

https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/09/researchers-report-dramatic-rise-in-early-onset-cancers/

Uszkadza mózg dziecka, powoduje trudności w szkole. Jak objawia się FASD?

Problem FASD dotyczy 2% polskich dzieci. Objawia się trudnościami w uczeniu i problemami rozwojowymi. Czasem widoczny jest w charakterystycznych rysach twarzy. Lekarze przypominają - nawet mała dawka alkoholu może zaburzyć i utrudnić funkcjonowanie i życie dziecka na długie lata. To jest jedyne zaburzenie, w którym mamy wszystko w swoich rękach. Nie wchodzi w grę genetyka ani inny problem, którego się nie spodziewamy. Jest to taki rodzaj zaburzenia, któremu możemy w stu procentach zapobiec.

Więcej informacji …

https://twojezdrowie.rmf24.pl/regiony/krakow/news-uszkadza-mozg-dziecka-powoduje-trudnosci-w-szkole-jak-objawi,nId,6273399#crp_state=1

Jak przemysł alkoholowy we Francji walczył z zapisami dotyczącymi ciąży bez alkoholu na etykietach

Picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne i niezdrowe dla rozwijającego się dziecka. By informować o tym, różne kraje wprowadziły ostrzeżenia zdrowotne na etykietach napojów alkoholowych, w tym Francja w 2007 roku. W przeprowadzonym badaniu badacze poddali analizie komunikację przedstawicieli przemysłu alkoholowego we Francji, jaka miała miejsce w 2007 roku, kiedy wprowadzono ostrzeżenia, jak również w 2018, kiedy to próbowano bezskutecznie powiększyć zamieszczane na opakowaniach ostrzeżenia.

Więcej informacji …

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.933164/full

The National Transportation Safety Board - nowe samochody powinny posiadać system sprawdzający  poziom alkoholu we krwi kierowcy

21 września 2022 roku przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu ogłosili rekomendację adresowaną do producentów samochodów dotyczącą potrzeby wprowadzenia systemów wykrywania alkoholu we krwi kierowcy, we wszystkich nowych pojazdach. Funkcja ta  mogłyby powstrzymać osobę nietrzeźwą przed prowadzeniem pojazdu. W ramach ogłoszonych rekomendacji zwrócono uwagę na katastrofę, która miała miejsce w Nowy Rok w 2021 roku, w Avenal w Kalifornii, w której zginęło dziewięć osób, w tym siedmioro dzieci. Jak podkreśliła Jennifer Homendy, przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, cyt.: „Technologia mogłaby zapobiec tej rozdzierającej serce katastrofie – tak samo, jak może zapobiec w przyszłości dziesiątkom tysięcy ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych, które co roku mają miejsce w USA a wynikają z poalkoholowego dysfunkcjonalnego prowadzenia samochodu, w tym przekraczania limitów prędkości”.

Więcej informacji …

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/news/20220921/national-group-new-cars-blood-alcohol-levels

 

LIPIEC

Pandemia może przyczynić się do wzrostu zgonów związanych z alkoholem

Zdaniem angielskich ekspertów, intensywne picie alkoholu w domu podczas pandemii mogło przyczynić się do powstania nawyki, które doprowadzą do wzrostu liczby zgonów i chorób związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych. Zgodnie z prowadzonymi prognozami, nawet jeśli Brytyjczycy ograniczą spożycie alkoholu do poziomu sprzed pandemii, to w ciągu dwóch dekad może dojść do 1830 dodatkowych zgonów. W najgorszym przypadku może to być 25 000 przypadków śmiertelnych, oraz milion dodatkowych przyjęć do szpitala. Ostrzeżenia pochodzą z dwóch oddzielnych badań modelowych - jednego przeprowadzonego przez Institute of Alcohol Studies, a drugiego przez University of Sheffield. Oba badawcze źródła wskazują takie samo zagrożenie dla zdrowia Brytyjczyków wynikające z nadużywania alkoholu.

Więcej informacji …

https://www.bbc.com/news/health-62291767

Wpływ intensywnego spożywania alkoholu na zgłaszany stan zdrowia przez nosicieli  wirusa HIV

Zgodnie z wynikami badania kohortowego opublikowanego w American Journal of Medicine Open, intensywne spożywanie alkoholu przez kobiety zakażone wirusem HIV, wiąże się z deklarowaną przez nie gorszą oceną stanu zdrowia. Realizatorzy badania wykorzystali dane zebrane od pacjentów zakażonych wirusem HIV objętych opieką w 7 klinikach uczestniczących w Sieci Zintegrowanych Systemów Opieki Centrów ds. AIDS (in the Centers for AIDS Research Network of Integrated Care Systems). W badaniu wzięły udział osoby zakażone wirusem HIV, które przynajmniej dwa razy brały udział w badaniach dotyczących oceny jednostkowego poziomu spożycia alkoholu przy wykorzystaniu testu AUDIT-C, jak również osobniczej oceny stanu zdrowia (the EuroQol-5 Dimension Questionnaire) w okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 roku.

Więcej informacji ...

https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/topics/hiv-aids/heavy-alcohol-use-and-health-status-in-men-and-women-with-hiv/

Młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu

Zgodnie z wynikami nowatorskiego badania, osoby poniżej 40 roku życia piją więcej niż kilka łyków piwa lub wina dziennie, narażają swoje zdrowie, rekomenduje się młodym ludziom zrezygnować z  konsumpcji alkoholu. Badanie zostało sfinansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów i opublikowana w magazynie naukowym The Lancet w lipcu tego roku. Jest to pierwsze badanie dotyczące spożywania alkoholu, które szacuje ryzyko szkód zdrowotnych biorąc pod uwagę zamieszkiwany region geograficzny, wiek, płeć. Jednogłośnie wyniki  badania wykazują, że młodzi dorośli w wieku od 15 do 39 lat pijąc alkohol narażeni są jedynie na ryzyko szkód zdrowotnych, a jednocześnie jest to grupa wiekowa, która najczęściej pije nadmiernie.

Więcej informacji …

https://globalnews.ca/news/8998413/alcohol-young-people-guidelines-drinking-study/

Wpływ opakowań alkoholu na zainteresowanie nim młodych ludzi

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stirling wskazało na znaczący wpływ, jaki opakowanie napoju  alkoholowego odgrywa w przyciąganiu uwagi i tworzeniu odczucia o jego atrakcyjności wśród młodych ludzi. Badanie – opublikowane w Journal for Studies on Alcohol and Drugs – wykazało również, że opakowanie wpływa na proces postrzegania produktu, jak również doświadczeń związanych z jego konsumpcją.  Badania prowadzone przez Daniela Jonesa z Instytutu Marketingu Społecznego i Zdrowia (ISMH) w Stirling wypełniają dotychczasową lukę w wiedzy z obszaru reklamy – poprzednie badania zwykle koncentrowały się na tradycyjnym i cyfrowym marketingu alkoholu, a nie na samych jego  opakowaniach.

Więcej informacji …

https://www.stir.ac.uk/news/2022/july-2022-news/study-reveals-impact-of-alcohol-packaging-on-young-people/

Samotność w dzieciństwie a związany z nią stres i problemy z alkoholem w dorosłości

Naukowcy z Arizona State University zbadali wpływ doświadczania samotności w dzieciństwie na obecny poziom stresu i fakt spożywania alkoholu wśród młodych dorosłych. Wyniki badania wykazały, że doświadczanie samotności jako dziecko przed okresem dorastania może prognozować problemy z nadużywaniem alkoholu w przyszłości we wczesnej dorosłości. Nadużywanie alkoholu to nie jedyny problem zdrowotny związany z samotnością. U osób starszych samotność przyczynia się do złego stanu zdrowia fizycznego, w tym do demencji, chorób serca i udaru mózgu. Zgodnie z wynikami badania w okresie przed pandemią ponad 1 na 10 dzieci w wieku 10-12 lat deklarowało odczuwanie samotności.

Więcej informacji …

https://www.news-medical.net/news/20220718/Childhood-loneliness-associated-with-stress-and-alcohol-related-problems-in-early-adulthood.aspx

Czy spożywanie alkoholu może zwiększać ryzyko demencji?

Spożywanie alkoholu może w różny sposób wpływać na nasze zdrowie, jak również sposób funkcjonowania naszego mózgu zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Wpływ intensywnego picia na mózg jest dobrze opisany w świecie nauki, a encefalopatia Wernickego i zespół Korskoffa (WKS) reprezentują ostre i przewlekłe postacie objawów neurologicznych u osób nadużywających alkoholu. Istnieje rodzaj demencji, która różnił się od choroby Alzheimera tym, że zaburza i wpływała na jakość pamięć, ale ma bardzo mały wpływ na język - spożywanie alkoholu wiąże się z upośledzeniem funkcji poznawczych wykraczającym poza syndrom Wernicke-Korsakoff (WKS).

Więcej informacji …

https://ahauk.org/can-alcohol-consumption-increase-your-risk-of-dementia/

Im większe spożycie alkoholu tym większe ryzyko raka

Zgodnie z wynikami badania -  zwiększone spożycie alkoholu związane jest z wyższym ryzykiem zachorowania na raka. Wyniki badania wykazały, że osoby, które zwiększyły spożycie napojów alkoholowych, miały wyższe ryzyko zachorowania na wszystkie nowotwory, w tym nowotwory związane ze spożywaniem alkoholu, w porównaniu do osób, które nie zmieniły swoich nawyków związanych z piciem alkoholu. Ryzyko zachorowania na nowotwór wzrosło również w przypadku osób niepijących, które zmieniły swoje nawyki i zaczęły spożywać napoje alkoholowe.  U osób tych, naukowcy stwierdzili wysoką częstość występowania raka żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego i płuc, szpiczaka mnogiego i białaczki. W badaniu analizie poddano dane pochodzące od ponad 4,5 miliona uczestników. Uczestnikami byli pacjenci Koreańskiej Narodowej Służby Ubezpieczeń Zdrowotnych, będący w wieku 40 lat i więcej, oraz uczestniczący  w krajowych badaniach przesiewowych dot. zdrowia w latach 2009 i 2011.  

Więcej informacji …

https://edition.cnn.com/2022/08/24/health/increased-alcohol-higher-cancer-risk-korea-wellness/index.html

Ograniczenie spożycia alkoholu poprzez ćwiczenia

Naukowcy z Karolińska Institutet wykazali w swym badaniu zależność, jaka występuje między ruchem i treningami a zjawiskiem ograniczenia spożycia alkoholu. Wyniki badania wskazują, że ćwiczenia aerobowe i joga odgrywają rolę w  skutecznym zmniejszaniu poziomu spożycia alkoholu. Uczestnikami przeprowadzonego badania, było 140 dorosłych osób, u których zdiagnozowano picie ryzykowne (AUD) ale nie uczestniczyły one w procesie leczenia, ponadto były to osoby nieaktywne fizycznie. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, nawet pojedyncze sesje ćwiczeń aerobowych zmniejszały łaknienie na alkohol, zmniejszały również poczucie niepokoju i wpływały na poprawę nastroju.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2022-08-alcohol-consumption.html

Nikotyna i alkohol jako główne czynniki rakotwórcze

Badanie – opublikowane w magazynie naukowym The Lancet i przeprowadzone w ramach programu badawczego finansowanego przez Fundację Billa Gatesa - wykazało, że 44,4 % zgonów z powodu raka na całym świecie można przypisać konkretnym czynnikom ryzyka. The Global Burden of Disease Study - stanowi globalny program badawczy, w którym biorą udział tysiące naukowców z większości krajów na całym świecie. W badaniu poddano analizie wpływ 34 czynników ryzyka i potwierdzono, że tytoń jest największym czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych (33,9% przypadków), a następnie alkohol (7,4% przypadków). Dodatkowo wykazano, że  w przypadku mężczyzn powyższe czynniki ryzyka odpowiadały za ponad połowę wszystkich przypadków śmiertelnych na chorobę nowotworową a wśród kobiet za ponad 1/3 przypadków śmierci na nowotwór.

Więcej informacji …

https://medicalxpress.com/news/2022-08-tobacco-alcohol-main-cancer-worldwide.html

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko śmierci wśród osób używających konopi

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w Psychiatry Research, dorośli z zaburzeniami związanymi zarówno z używaniem konopi indyjskich, jak i alkoholu mają wyższe ryzyko zgonu niż osoby z zaburzeniami używania konopi indyjskich. Analizie poddano dane dotyczące osób używających konopi lub używających zarówno  konopi, jak  i alkoholu. Zmierzono wskaźniki śmiertelności w grupie  1000 osób (CMR) i standaryzowane współczynniki umieralności w odniesieniu do wieku, płci i roku kalendarzowego (SMR).

Więcej informacji …

https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-use-increases-mortality-risk-among-those-with-cannabis-use-disorders/

 

 

CZERWIEC

Spadło spożycie alkoholu w Europie, podczas pandemii

Zgodnie z wynikami badania, w którym analizie poddano dane z 13 państw europejskich, w pierwszych 10 miesiącach trwania pandemii COVID19, spadło spożycie napojów alkoholowych. Przyczynić się do tego mogły zamknięte granice, obostrzenia nałożone na restauracje, puby i bary, jak i lockdown. Badanie zatytułowane “Alcohol consumption and closed borders” miało na celu analizę sytuacji, jak pandemia wpłynęła na sprzedaż i konsumpcje alkoholu w państwach europejskich. Analiza miesięcznych wpływów z podatku akcyzowego od alkoholu z 13 krajów europejskich za lata 2015–2020 wykazała, że ​​podczas pandemii sprzedaż i spożycie alkoholu w Europie odnotowały spadek. Spadek spożycia alkoholu o 3,6% nie dotyczy jednak wszystkich poszczególnych krajów i rodzajów napojów alkoholowych. Szczególnie różnice wyraźne są w przypadku krajów, w których poziom zakupów transgranicznych był na wysokim poziomie przed wybuchem pandemii.  W krajach tych w trakcie pandemii odnotowywano wzrost popytu na alkohol, choć całkowity poziom spożycia spadł jeszcze bardziej, niż w innych krajach.  

Więcej informacji …

https://nordan.org/new-study-european-alcohol-consumption-fell-during-the-pandemic/

Przyjęto nowy Global Alcohol Action Plan

W piątek 27 maja w Palais des Nations w Genewie podczas 75-tego  Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) przyjęto Globalny Plan Działania na rzecz Alkoholu.  Przyjęcie Globalnego Planu Działań na rzecz Alkoholu WHO 2022-2030 to efekt trzech lat pracy. Teraz rozpoczyna się  etap wdrażania zapisów, tak aby ze spisanymi słowami wiązały się konkretne działania, nie tylko w krajach członkowskich ale na całym świecie. Społeczeństwo obywatelskie, było aktywnie zaangażowane w opracowywanie Globalnego Planu Działań w zakresie Alkoholu, poprzez konsultacje internetowe oraz w ramach specjalnej sesji WHO w 2021 roku - Forum on Alcohol Drug and Addictive Behaviour.

Więcej informacji …

https://globalgapa.org/our-work/updates/wha-adopts-global-alcohol-action-plan/

Dlaczego pandemia stała się tak trudna dla osób uzależnionych?

Ostanie dwa lata przyczyniły się do podwyższenia poziomu stresu, lęków i izolacji, co stanowi bardzo ryzykowną kombinację zmiennych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w szczególności od alkoholu. Według badania przeprowadzonego przez National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) opublikowanego w Journal of the American Medical Association, liczba Amerykanów, którzy zmarli z przyczyn związanych z alkoholem, znacznie wzrosła podczas pandemii. W Arizonie, według informacji uzyskanych z aktów zgonu, liczba przypadków śmiertelnych związanych z alkoholem wzrosła z 2355 w 2019 roku do 2933 w 2020 roku, co stanowi wzrost o 24,5%. Dr Aaron White, dyrektor ds. epidemiologii w NIAAA dodaje, że amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, alkohol podają jako przyczynę  24% samobójstw oraz 32% zgonów wynikających z upadków wywołanych nadużyciem napojów alkoholowych, dane te znacznie zwiększa całkowity odsetek zgonów powiązanych z alkoholem.

Więcej informacji …

https://eu.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2022/05/18/pandemic-dangerous-time-alcohol-addiction-treatment-available/9706639002/

Polacy kupują mniej alkoholu

Polacy kupują mniej alkoholu, ale wydają na niego więcej po wprowadzeniu na początku zeszłego roku nowej dopłaty do napojów alkoholowych i słodzonych oraz niedawnej podwyżce akcyzy. W ciągu 12 miesięcy do marca 2022 roku Polacy kupili o 4,1% mniej alkoholu, niż w tym samym okresie rok wcześniej, ale wydali na niego rekordowe 40,4 mld zł (8,7 mld euro), co oznacza wzrost o 1,4%, (dane NielsenIQ). Zmieniły się też rodzaje alkoholu po jaki sięgają nadal Polacy. Sprzedaż piwa i wódki zmniejszyła się odpowiednio o 4,4% i 3,7%, natomiast wzrosła sprzedaż win (zwłaszcza musujących), rumu i ginu.

Więcej informacji …

https://notesfrompoland.com/2022/05/17/poles-buying-less-alcohol-but-spending-more-on-it-following-tax-increases/

Picie alkoholu przez ciężarne koreluje z piciem ich partnerów

W przeprowadzonym badaniu analizie poddano informacje dotyczące konsumpcji alkoholu 14,822 Finek i ich partnerów, w okresie przed ciążą i w czasie ciąży. W badaniu trwającym w latach 2009-2018 obserwacji poddano 21,472 ciąże. W 86% ciąż, kobiety deklarowały fakt spożywania alkoholu przed ciążą i 4,5% w ciąży. W 25% przypadków kobiety deklarowały, że odstawiły alkohol w momencie, kiedy tylko dowiedziały się o ciąży. Oznacza to, że w tych przypadkach płód mógł być poddawany ekspozycji na alkohol we wczesnych etapach rozwoju. Jeśli chodzi o partnerów, to na ogół nie ograniczali spożycia alkoholu przed ciążą ani w jej trakcie. Kobiety, które raportowały spożywanie alkoholu również w ciąży, zwykle wcześniej nadużywały alkoholu. Młode kobiety miały podwyższony poziom picia ryzykownego przed zajściem w ciążę, natomiast w trakcie jej trwania nie różniły się od pozostałych grup wiekowych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badacze podkreślają, że aby ograniczyć ryzyko ekspozycji płodu na alkohol, należy ograniczyć spożycia w okresie planowania ciąży  - zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Przyszli rodzice powinni być świadomi konsekwencji, jakie wiążą się z piciem alkoholu w ciąży a wsparcie partnera w nie piciu alkoholu jest ochroną przed nie piciem alkoholu prze kobietę będącą w ciąży.

Więcej informacji …

https://doi.org/10.1111/acer.14806

Mikrobiota jelit a zdrowie psychiczne osób z FASD

Jak stwierdza badacz Charlis Raineki:  „Oś jelita-odporność-mózg” to system komunikacji łączący mikrobiotę jelitową z mózgiem i układem odpornościowym a właściwa regulacja tego systemu jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju i funkcji mózgu”. Brak równowagi systemu drobnoustrojów jelitowych wiąże się z odmiennym rozwojem mózgu i układu odpornościowego oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. Jak dodaje badacz Charlis Raineki: „te zaburzenia równowagi są obserwowane w zaburzeniach neurorozwojowych, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ale nie zostały w pełni zbadane u dzieci z FASD”. Celem prowadzonego projektu badawczego jest scharakteryzowanie wpływu prenatalnej ekspozycji na alkohol na mikroflorę w dzieciństwie oraz zbadanie powiązań między składem mikroflory, stanem zapalnym i stanem zdrowia psychicznego.

Więcej informacji …

https://brocku.ca/brock-news/2022/07/brock-research-exploring-the-guts-link-to-mental-health-in-children-with-fetal-alcohol-spectrum-disorder/

Minimalne ceny alkoholu w Europie mogą znacznie zmniejszyć szkody zdrowotne - WHO

Zgodnie ze stanowiskiem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ​​kraje europejskie mogą znacznie zmniejszyć szkody zdrowotne spowodowane spożyciem alkoholu, wprowadzając minimalne ceny napojów alkoholowych (MUP). W raporcie No Place for Cheap Alcohol, opublikowanym w czerwcu tego roku, autorzy podkreślają, że wprowadzenie minimalnych cen alkoholu wraz z akcyzą na alkohol wpłynie na ograniczenie dostępu do alkoholu o dużej mocy i niskiej cenie, który wiąże się ze stylem picia o wysokim poziomie szkodliwości. Uznano (MUP) minimalną cenę jednostkową alkoholu — gdzie minimalna cena produktu określana jest wyłącznie na podstawie zawartości alkoholu — jako jedną z najskuteczniejszych metod. Alkohol jest jednym z głównych globalnych czynników ryzyka dla zdrowia i przedwczesnej śmiertelności i jest odpowiedzialny każdego roku za prawie milion zgonów w europejskim regionie WHO. W całym regionie tylko Armenia, Irlandia, Szkocja i Walia wprowadziły minimalną cenę jednostkową alkoholu (MUP) na wszystkie napoje alkoholowe. Szkocja w 2018 roku jako pierwsza wprowadziła MUP na wszystkie produkty alkoholowe. Naukowcy odkryli, że od tego momentu poziom sprzedaży alkoholu obniżył się o 3,5%, natomiast poziom zakupów alkoholu w gospodarstwach domowych spadł nawet o 7,7%. Tymczasem w Walii minimalna cena jednostkowa została wprowadzona w lutym 2020 roku, gdy zaczynała się pandemia COVID-19. Rok później badacze poinformowali, że całkowita sprzedaż alkoholu spadła o 8,6%.

Więcej informacji …

https://www.bmj.com/content/377/bmj.o1530.full

Mniej młodzieży sięga po alkohol, papierosy i marihuanę

Podczas pandemii Covid19 odnotowano spadek odsetka młodzieży sięgającej po marihuanę, papierosy jak również po napoje alkoholowe. Wyniki badania opublikowane zostały w magazynie naukowym Current Psychiatry Reports. Jak twierdza autorzy, spadek sięgania po powyższe substancje i wyroby związany był z potrzeba izolacji i przebywania w domu a nie wśród rówieśników i znajomych. Jak podkreśla badacz z West Virginia University, pandemia przyczyniła się do ograniczenia dostępu do substancji psychoaktywnych a to jest jeden z czynników predysponujących do ich używania.  Badaczka Layman wraz ze współpracownikami przeanalizowała 49 badań, które dotyczyły nadużywania alkoholu, konopi, tytoniu, e-papierosów i innych narkotyków wśród dzieci, nastolatków i młodzieży w wieku poniżej 24 lat. Badania objęły kilka krajów, w tym 22 w Ameryce Północnej i 19 w Europie. Jak podkreślają badacze, cyt.: „Dzięki nakazom pozostania w domu, wirtualnej szkole i dystansowi społecznemu dzieci spędzają więcej czasu z rodziną i są bardziej odizolowane społecznie od rówieśników niż wcześniej” (…) „Chociaż izolacja społeczna od rówieśników może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, to przynosi również korzystny skutek, jakim jest ograniczenie  używania substancji psychoaktywnych i szkodliwych dla zdrowia”.

Więcej informacji …

https://www.webmd.com/lung/news/20220617/alcohol-marijuana-use-declined-youth-pandemic

Spożywanie piwa może być powiązane z ryzykiem SM

Spożycie alkoholu nie jest znacząco związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju stwardnienia rozsianego (MS), ale zgodnie z wynikami nowej metaanalizy – spożywanie konkretnie piwa może zwiększyć to ryzyko. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w magazynie medycznym  São Paulo. Przyjmuj się, że to czynniki środowiskowe i styl życia przyczyniają się do ryzyka, progresji i/lub nasilenia SM (stwardnienia rozsianego). Spożywanie alkoholu zostało zidentyfikowane jako czynnik ryzyka chorób autoimmunologicznych, ale to, czy wpływa bezpośrednio na ryzyko SM, pozostaje kwestią dyskusyjną. Naukowcy z Chin przeprowadzili metaanalizę wcześniej opublikowanych badań na ten temat, aby wyjaśnić istniejącą zależność. W metaanalizie uwzględniono dziewięć badań, w tym 211.396 pacjentów i 10407 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Spośród nich pięć badań przeprowadzono w Europie, trzy w Ameryce Północnej i jedno w Iranie.

Więcej informacji …

https://multiplesclerosisnewstoday.com/news-posts/2022/06/21/ms-risk-tied-beer-consumption-no-significant-link-alcohol-intake/

Alkohol wśród mężczyzn a ojcostwo

Badanie przeprowadzone w  Quebec wskazuje, że mężczyźni również powinni uważać na alkohol, jeśli chcą zostać ojcami.  Podczas, kiedy już od dłuższego czasu wiadomym jest, że kobiety nie powinny pić alkoholu w ciąży ze względu na prawidłowy rozwój dziecka, to wyniki badania wskazują, że również picie alkoholu przez mężczyzn nie pozostaje obojętne. Wyniki badania opublikowanego w Scientific Reports wskazują, że ojcowie również mają do odrywają rolę w zapobieganiu FASD. Naukowcy odkryli, że u samców myszy, które spożywały odpowiednik pięciu drinków w ciągu dwóch godzin dziennie przez 70 dni, białka związane z materiałem genetycznym nasienia występowały w zmodyfikowanej formie biochemicznej, która wpływała na transkrypcję genów ważnych dla rozwoju płodu.

Więcej informacji …

https://montreal.ctvnews.ca/alcohol-and-pregnancy-men-should-be-careful-too-1.5964694

 

MAJ

Jak udało się wprowadzić ostrzeżenia zdrowotne dla kobiet w ciąży, na opakowaniach alkoholi?

Chodź naukowcy od wielu lat, wiedzieli o szkodliwym działaniu alkoholu na zarodek i płód, to dopiero po 25 latach udało się wprowadzić nakaz etykiet ostrzegawczych na produktach alkoholowych w Nowej Zelandii i Australii. Badanie przeprowadzone przez australijskich naukowców przedstawia kroki, jakie zostały podjęte przez te lata w powyższym temacie. Jak stwierdzają naukowcy: „Przemysł alkoholowy przez wiele lat stosował taktyki, mające na celu opóźnianie lub przeciwdziałanie wprowadzeniu na kompleksowych przepisów.  W tym celu przemysł alkoholowy budował relacje z decydentami politycznymi, lobbował przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących etykietowania, opracowywał własny system samoregulacji jak również dyskredytował dowody naukowe”. Nowe etykiety ostrzegawcze dotyczące ciąży i alkoholu zaczną obowiązywać w lipcu przyszłego roku. Niektóre z nowozelandzkich firm przemysłu alkoholowego już teraz zaczęły stosować nowe etykiety. Jak do tej pory w niewielu państwach wprowadzono ostrzegawcze etykietowanie napój alkoholowych z informacjami dotyczącymi szkodliwego wpływu alkoholu na płód. 

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/science/300579923/how-pregnancy-warnings-got-on-alcohol-products

Pytanie o alkohol

W marcu 2022 roku, the Queen’s Nursing Institute Scotland przeprowadził badanie online dotyczące wiedzy z zakresu FASD. W badaniu mogły wziąć udział pielęgniarki i położne z całej Szkocji. Jedno z pytań zadanych przedstawicielkom służby zdrowia, dotyczyło komfortu i swobody w pytaniu kobiet w wieku rozrodczym o ich konsumpcję napojów alkoholowych, jak i picie alkoholu w ciąży. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, 18% uczestniczek stwierdziło, że czuje się bardzo komfortowo i swobodnie; 10% uznało, że pytania takie są dla nich bardzo niekomfortowe; 5% uznało je za niekomfortowe; mieszane odczucia deklarowało 15% a komfortowo w ich zadawaniu czuło się 52% respondentek. Z otrzymanych danych wynika dodatkowo, że 80% pielęgniarek i położnych w Szkocji podejmuje temat picia alkoholu i alkoholu w ciąży wśród pacjentek w wieku rozrodczym a łącznie 70% z nich czuje się w tym komfortowo bądź bardzo komfortowo. Wśród osób, które badają spożycie alkoholu, mniej niż połowa korzysta ze standardowych narzędzi przesiewowych, a 88% rozmawia o piciu, paleniu i zażywaniu leków  nie na receptę „w bardziej ogólny sposób”.

Więcej informacji …

https://www.qnis.org.uk/blog/speaking-about-drinking/

Upijanie się wzmaga problemy alkoholowe

Osoby wypijające umiarkowane ilości alkoholu ale upijające się, są w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju problemów związanych z piciem alkoholu, w przeciwieństwie do osób, które wypijają takie same ilości alkoholu ale nie upijają się (The University of Texas,  Austin). Badacze poddając analizie wyniki próby dorosłych konsumentów napojów alkoholowych zaobserwowali, że osoby pijące umiarkowane ilości alkoholu ale z tendencją do upijania się, są prawie pięć razy bardziej narażone na konsekwencje wynikające z picia alkoholu, jak również dwa razy bardziej narażone na doświadczanie problemów poalkoholowych dziewięć lat później. Picie umiarkowane definiuje się jako spożywanie nie więcej niż jednego drinka (porcji standardowej alkoholu) dziennie przez kobietę i dwóch drinków przez mężczyznę. Natomiast upijanie się definiowane jest jako jednorazowe wypicie pięciu, bądź większej ilości drinków (porcji standardowych). Tak więc otrzymane wyniki należy zinterpretować tak, że większe konsekwencje zdrowotne – związane z konsumpcją alkoholu również długofalowo ma osoba, która w niedzielę wypije 7 porcji standardowych alkoholu, niż osoba która codziennie wypije jedną porcję standardową do obiadu. Wyniki badania opublikowane zostały w the American Journal of Preventive Medicine.

Więcej informacji …

https://news.utexas.edu/2022/06/09/binge-drinking-raises-risk-of-alcohol-problems-even-for-moderate-drinkers/

Picie alkoholu przez ciężarne koreluje z piciem ich partnerów

W przeprowadzonym badaniu analizie poddano informacje dotyczące konsumpcji alkoholu 14,822 Finek i ich partnerów, w okresie przed ciążą i w czasie ciąży. W badaniu trwającym w latach 2009-2018 obserwacji poddano 21,472 ciąże. W 86% ciąż, kobiety deklarowały fakt spożywania alkoholu przed ciążą i 4,5% w ciąży. W 25% przypadków kobiety deklarowały, że odstawiły alkohol w momencie, kiedy tylko dowiedziały się o ciąży. Oznacza to, że w tych przypadkach płód mógł być poddawany ekspozycji na alkohol we wczesnych etapach rozwoju. Jeśli chodzi o partnerów, to na ogół nie ograniczali spożycia alkoholu przed ciążą ani w jej trakcie. Kobiety, które raportowały spożywanie alkoholu również w ciąży, zwykle wcześniej nadużywały alkoholu. Młode kobiety miały podwyższony poziom picia ryzykownego przed zajściem w ciążę, natomiast w trakcie jej trwania nie różniły się od pozostałych grup wiekowych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badacze podkreślają, że aby ograniczyć ryzyko ekspozycji płodu na alkohol, należy ograniczyć spożycia w okresie planowania ciąży  - zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Przyszli rodzice powinni być świadomi konsekwencji jakie wiążą się z piciem alkoholu w ciąży a wsparcie partnera w nie piciu alkoholu jest ochroną przed nie piciem alkoholu prze kobietę będącą w ciąży.

Więcej informacji

https://doi.org/10.1111/acer.14806

Osoby nadużywające alkoholu bardziej narażone na palenie

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w wielkiej Brytanii, osoby które nadużywają alkoholu są cztery razy bardziej predysponowane do palenia papierosów niż reszta populacji (University College London). Omawiane wyniki pochodzą z badania przeprowadzonego na próbie 144,583 Anglików w okresie siedmiu lat (2014-2021). Wyniki opublikowane zostały w The Lancet Regional Health – Europe. Wyniki wykazały, że 58% osób nadużywających alkoholu (w grupie podwyższonego ryzyka uzależnienia) były jednocześnie palaczami, podczas kiedy w populacji ogółem palacze stanowili 15%. Badacze odkryli również, że rozpowszechnienie palenia i uzależnienie od niego wzrastało wraz ze spożyciem alkoholu –im więcej osoba piła, tym bardziej prawdopodobne było, że również pali, i dodatkowo pali w ciągu dnia więcej niż przeciętny palacz. Palenie i picie alkoholu to często stosowane używki w  Anglii. Przeprowadzone badanie jest pierwszym badającym ich współwystępowanie. 

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/news-releases/955475

Raport dotyczący wpływu MUP na konsumentów nadużywających alkoholu i uzależnionych

Badacze z University of Sheffield, z University of Newcastle (Australia) przeprowadzili szeroko zakrojone badanie, aby zrozumieć, w jaki sposób ta ważna, ale trudno dostępna populacja osób nadużywających alkoholu i uzależnionych zareagowała na wprowadzenie MUP (cenę minimalną alkoholu).

Wśród osób pijących szkodliwie i ryzykownie lub osób uzależnionych od alkoholu, badanie dotyczące wprowadzenia MUP nie znaleziono wyraźnych dowodów na zmianę konsumpcji lub nasilenia uzależnienia. Otrzymane wyniki pokazały również, że niektóre uboższe ekonomicznie grupy konsumentów, doświadczały większych problemów finansowych, ponieważ wzrost cen alkoholu oznaczał dla nich większe na niego wydatki. Tym samym skłoniło część osób uzależnionych od alkoholu do ograniczenia wydatków na żywność i media, by móc kupić alkohol.

Więcej informacji …

https://www.publichealthscotland.scot/publications/evaluating-the-impact-of-minimum-unit-pricing-in-scotland-on-people-who-are-drinking-at-harmful-levels/

Związek między alkoholem a rakiem jelit

Czerwiec jest miesiącem poświęconym tematyce profilaktyki raka jelit (Bowel Cancer Awareness Month). Rak jelit jest drugim co do powszechności występowania nowotworem w Australii. Wykryty na wczesnym etapie jest całkowicie wyleczalny. W każdy weekend około 103 osoby w Australii umierają z powodu raka jelit a około 300 słyszy jego diagnozę. Choć dokładne przyczyn powstawania raka jelit nie są jeszcze znane, to występuje kilka kluczowych wskaźników zwiększających ryzyko jego wystąpienia. Jednym z nich jest spożywanie napojów alkoholowych.  Alkohol przyczynia się do powstawania takich nowotworów jak rak jelita, piersi, wątroby, przełyku, jamy ustnej i trzustki. Zgodnie z danymi the Cancer Council w Australii, konsumpcja alkoholu przyczynia się do ponad 5000 przypadków choroby nowotworowej rocznie. Wyniki kilku badań wykazały, że ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta wraz z każdą wypijaną porcją standardową alkoholu. Nawet jeden standardowy drink dziennie (10 gramów alkoholu) może zwiększyć ryzyko jego wystąpienia. Zaobserwowano, że osoby, które umiarkowanie piły piwo (dwie porcje standardowe) lub wino (1,5 porcji standardowej )dziennie zwiększały ryzyko zachorowania na raka jelita w porównaniu z osobami niepijącymi okazjonalnie lub niepijącymi.

Więcej informacji …

https://adf.org.au/insights/alcohol-and-bowel-cancer/#:~:text=Alcohol%20has%20been%20linked%20to,pancreatic%2C%20throat%20and%20mouth%20cancer.&text=According%20to%20the%20Cancer%20Council,cancer%20in%20Australia%20each%20year

Alkohol może być bardziej niebezpieczny dla serca, niż pierwotnie przypuszczano

Według wyników badań przedstawionych na Heart Failure 2022, kongresie naukowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), poziom spożycia alkoholu obecnie uważany przez niektóre kraje za bezpieczny jest powiązany z rozwojem niewydolności układu krążenia. Jak stwierdzają naukowcy z St. Vincent ‘s University Hospital z Irlandii, aby zminimalizować ryzyko szkodliwego działania alkoholu na serce, najlepiej by osoby które do tej pory go nie spożywały, już nigdy po niego nie sięgały a jeśli są konsumentami napojów alkoholowych, to warto by ograniczyły spożycie. Zalecane ograniczenie spożycia, to mniej niż butelka wina tygodniowo, bądź mniej niż trzy i pół puszki piwa o pojemności 500ml i 4,5% zawartości alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia, Unia Europejska jest regionem, w którym spożywa się najwięcej alkoholu na świecie. Długotrwałe spożywanie dużej ilości alkoholu może powodować rodzaj niewydolności serca zwanej kardiomiopatią alkoholową, obecnie dowody z populacji azjatyckich wskazują, że niższe poziomy spożycia alkoholu również mogą być szkodliwe.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220523135032.htm

W Pradze chcą zabronić konsumpcji alkoholu w ponad 1000 miejsc publicznych

W połowie maja bieżącego roku przedstawiono plan uzupełnienia listy miejsc, w których zabroniona jest konsumpcja alkoholu w Pradze. Obecnie miejsc takich jest około 800, władze dążą do uzupełnienia jej ponad 200 nowymi.  Co więcej zakazy o których mowa nie będą dotyczyć jedynie picia alkoholu ale również spacerowania po mieście z otwartą puszką czy butelką alkoholu. Ponadto ograniczenia dotyczące picia alkoholu mają być normowane również czasowo, mianowicie na praskich bulwarach ma zostać wprowadzony zakaz spożywania napojów alkoholowych od północy do godziny 9:00 rano. Jeśli proponowane restrykcje wejdą w życiu, będą obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Więcej informacji …

https://www.themayor.eu/en/a/view/prague-wants-to-ban-consumption-of-alcohol-in-over-1-000-public-places-10458

Duńska reforma zdrowia odkłada plany związane z podniesieniem limitu wieku spożywania alkoholu

Porozumienie w sprawie duńskiej reformy zdrowia zostało przedstawione przez rząd przy poparciu większości parlamentarnej. Wcześniejsze propozycje zdrowotne rządu związane z dodatkowymi ograniczeniami w sprzedaży tytoniu i alkoholu nie stanowią jednak części ogłoszonego porozumienia. Rząd zaproponował stopniowe wycofywanie produktów nikotynowych dla pokolenia 2010. Rząd chce również podnieść granicę wieku na 18 lat dla możliwości prawnej zakupu każdego rodzaju alkoholu. Wiadomo, że palenie jest główną przyczyną raka, podobnie jak alkohol jest przyczyną raka i wielu innych poważnych chorób. Palenie przyczynia się do śmierci wielu Duńczyków. Każdego roku z powodu używania nikotyny umiera 13600 Duńczyków. Wraz z wizją pokolenia wolnego od nikotyny pojawiła się w końcu perspektywa odwrócenia tego smutnego trendu. A propozycja wprowadzenia podwyższonego limitu wiekowego na sprzedaż alkoholu może doprowadzić do znaczącej zmiany w brutalnej i niezdrowej kulturze picia wśród duńskiej młodzieży.

Więcej informacji …

https://nordan.org/8281-2/

 

KWIECIEŃ

Skanowanie w celu określenia wieku konsumenta

Senat stanu Nowy Jork rozważa wprowadzenie zapisów prawnych zezwalających barom i restauracjom na używanie urządzeń skanujących twarz lub odciski palców w celu weryfikacji wieku konsumenta przed sprzedażą mu alkoholu, tytoniu lub papierosów elektronicznych. Na podstawie proponowanych rozwiązań prawnych, bary i restauracje mogłyby przechowywać dane dotyczące skanów odcisków palców, twarzy czy siatkówki oka swoich klientów, tak by ten przy kolejnych wizytach nie musiał okazywać dowodu i aby nie było wątpliwości, że konsument uprawniony jest do legalnej konsumpcji napojów alkoholowych czy tytoniowych. Proponowane przepisy wymagają, aby wszystkie dane były szyfrowane i zabraniają firmom je posiadającym sprzedaży danych biometrycznych stronom trzecim. Stan Waszyngton zatwierdził podobną rozwiązanie techniczne służące weryfikacji wieku konsumentów w 2018 roku. Skanowanie odcisków palców pozwala uczestnikom dużych, profesjonalnych imprez sportowych przechodzić zabezpieczenia oraz kupować napoje z grupy tzw. wyskokowych.  

Więcej informacji …

https://nypost.com/2022/04/22/ny-eyes-facial-recognition-to-card-for-alcohol-cigarettes/

Co 10 Amerykanin wychodzi z nałogu

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), liczba osób umierających z powodu uzależnienia stale rośnie. Szacuje się, że liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem wzrosła o prawie 29% w 2021 r. Według badań przeprowadzonych przez profesora psychiatrii dr Johna Kelly'ego w Harvard Medical School, mniej więcej co 10 Amerykanin powraca do zdrowia po chorobie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Zgodnie z prowadzonymi szacunkami w Stanach Zjednoczonych około 20 do 30 milionów ludzi wraca do zdrowia po okresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jak dodaje  – powiedział dr Kelly, wyjście z uzależnienia może zająć komuś lata, ale najnowsze dane z CDC i Narodowego Instytutu ds. Narkomanii pokazują, że większość ludzi, którzy walczą z uzależnieniem, ostatecznie osiąga cel jakim jest życie bez substancji psychoaktywnych. Badacz dodaje jednocześnie, że 75%  osób, które w pewnym momencie życia doświadczają zaburzeń związanych z używaniem alkoholu lub narkotyków, osiąga remisję.

Więcej informacji …

https://www.fox4now.com/brand-spotlight/your-healthy-family/your-healthy-family-one-in-10-americans-in-recovery-from-alcohol-or-drug-abuse

Stygmatyzacja osób uzależnionych

Wyniki projektu Living Labs wskazują na siłę stygmatyzacji wśród osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, co diametralnie wpływa na ich drogę ku lepszemu. Projekt poświęcony zagadnieniu stygmatyzacji wśród osób uzależnionych opracowany został przez Self Help Addiction Resource Centre (SHARC, organizacja wspierająca konsumentów) we współpracy z Peninsula Health i Frankston Mornington Peninsula Primary Care Partnership. Celem projektu była identyfikacja kluczowych barier, jakie doświadczają priorytetowe populacje do których badacze zaliczyli osoby starsze, kobiety i osoby bezdomne. Z przeprowadzonych wywiadów  wyłoniły się przekonania i postawy dominujące wśród wyłonionych populacji priorytetowych. Osoby te wskazywały, że często ich uzależnienie nie jest postrzegane jako prawdziwa choroba, a także że czasami czują się niedoceniani lub nie godni. Aby ograniczyć występujące zjawisko stygmatyzacji, opracowano szereg materiałów skierowanych do lekarzy, personelu AOD i decydentów. Narzędzia, które można wdrożyć w wielu placówkach opieki, do których mogą trafiać właśnie osoby z populacji priorytetowych. Badacze podkreślają, że jedno złe doświadczenie może zniechęcić kogoś do szukania pomocy przez lata i właśnie dlatego starają się to zmienić. Dodają jednocześnie, że ludzie często nie zdają sobie sprawy z potęgi swoich słów i dzięki prostym zmianom mogą odejść od stygmatyzujących form komunikacji. Wyniki projektu Living Labs zostaną zaprezentowane na zbliżającym się corocznym sympozjum Monash Addiction Research Center (MARC), które odbędzie się 19 maja.

Więcej informacji…

https://www.monash.edu/medicine/news/latest/2022-articles/Living-Labs-New-research-findings-show-stigma-around-alcohol-and-other-drugs-harms-a-major-barrier-for-patients-in-their-care-journey-towards-ageing-well

 Umiarkowane spożycie alkoholu może powodować neuropatię obwodową

Dotychczasowe wyniki badań dowodzą, że nie ma zdrowego poziomu spożycia alkoholu. Istnieją dowody na to, że długotrwałe picie jest główną przyczyną raka, chorób serca i udaru mózgu. Niektóre mniej znane zagrożenia zdrowotne, takie jak neuropatia obwodowa, mogą wynikać z umiarkowanego spożycia alkoholu. Neuropatia obwodowa, schorzenie powszechnie związane z cukrzycą lub niedoborami żywieniowymi, jest jednym z wielu powikłań związanych z długotrwałym spożywaniem alkoholu. Gdy nerwy w całym ciele ulegają uszkodzeniu, chorzy mogą zauważyć zmiany w swoich głosach. Jak stwierdzają badacze, w ciągu wielu lat spożywania alkoholu przez jednostkę dochodzi do kumulacji uszkodzeń nerwów obwodowych. Rozwój neuropatii obwodowej jest związany z ekspozycją na etanol przez całe życie.

Więcej informacji …

https://www.express.co.uk/life-style/health/1603425/alcohol-warning-peripheral-neuropathy-nerve-damage

Nowa Zelandia rozważa wprowadzenie informacji o kaloryczności napojów alkoholowych

Food Standards Australia Nowa Zelandia (FSANZ)  rozważa wyprowadzenie obligatoryjnego umieszczania informacji na etykietach napojów alkoholowych informacji o ich kaloryczności. Nie umieszczanie informacji na opakowaniach wyrobów alkoholowych o kaloriach powoduje, że konsumenci nie są świadomi ich kaloryczności w swojej diecie. Zgodnie z informacjami z the National Health and Medical Research Council, w każdym gramie alkoholu znajduje się 29,3kJ. Analiza wyników 22 badań wykazała, że niewielu Australijczyków świadoma była faktu kaloryczności pitych napojów alkoholowych. Ankietowani błędnie przyjmowali, że wino i wódka są mniej kaloryczne niż inne napoje alkoholowe a piwo postrzegali jako najbardziej kaloryczne. Propozycja wprowadzenia na opakowaniach informacji o kaloryczności napojów alkoholowych w Australii została skierowana do FSANZ w 2019 roku  przez ministrów.

Więcej informacji …

https://thewest.com.au/lifestyle/food-standards-australia-new-zealand-considers-nutrition-labels-for-alcohol-c-6652758

Nawet niewielkie ilości alkoholu zaburzają rozwój mózgu

Zgodnie z wynikami badań rezonansem magnetycznym (MRI), nawet niewielkie dawki alkoholu w życiu prenatalnym zaburzają prawidłowy rozwój mózgu. Wyniki badania opublikowane zostały w JAMA Network Open. W porównaniu z wynikami grupy kontrolnej, skany MRI 135 dzieci poddanych prenatalnej ekspozycji na alkohol (PAE) wykazały oznaki niższych wartości anizotropii frakcyjnej w kilku obszarach istoty białej. Według badaczy, odkrycia te powiązane były z gorszymi wynikami zachowań eksternalizacyjnych i stanowią powód do obaw związanych z rozwojem mózgu u dzieci.

Więcej informacji …

https://www.healthimaging.com/topics/medical-imaging/magnetic-resonance-imaging/low-levels-prenatal-alcohol-exposure-affect-brain

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alkoholu i ciąży

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, w zakresie ciąży, alkoholu i FASD.

Czy można pić alkohol starając się o dziecko?

Najbezpieczniejszym wyborem przy staraniu się o dziecko jest nie picie alkoholu przez oboje rodziców. Ponieważ zwykle między owulacją a możliwością potwierdzenia ciąży mija dwa tygodnie, ważne jest, aby kobiety nie piły alkoholu, dopóki nie dowiedzą się, czy są w ciąży, czy nie.

Dlaczego mężczyźni powinni unikać alkoholu, gdy starają się o dziecko?

Nadal pozostaje wiele pytań dotyczących wpływu alkoholu na plemniki, więc najbezpieczniejszą opcją dla obojga rodziców jest unikanie alkoholu podczas starania się o dziecko.

Czy można pić alkohol po pierwszym trymestrze?

Mózg rozwija się przez całą ciążę, więc picie alkoholu w dowolnym momencie ciąży może uszkodzić odmienne części mózgu. Nie znany jest poziom spożycia alkoholu który można określić jako całkowicie „bezpieczny” lub „bez ryzyka”, jak również nie ma okresu czy momentu, który jest „bezpiecznym czasem” na picie alkoholu w czasie ciąży.

Więcej informacji … (PDF)

https://www.fasdhub.org.au/fasd-information/faq/?utm_source=FAQ&utm_medium=SOCIALS

Stosowanie substancji psychoaktywnych może wpływać na wytwarzanie serotoniny w łożysku

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w magazynie Experimental Neurology, prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) i działanie leków na zaburzenia związane z używaniem opioidów (MOUD) może wpływać na wzorce ekspresji serotoniny w łożysku. Taki stan rzeczy natomiast, może przyczyniać się do  zaburzeń rozwoju mózgu i deficytów zdrowia u dziecka. W grupie badawczej uczestniczyły kobiety w ciąży z PAE (n=20), kobiety w ciąży, które otrzymywały MOUD i nie piły alkoholu w czasie ciąży (n=28), kobiety w ciąży z MOUD i PAE (n=20). Do grupy kontrolnej wyłonione zostały natomiast kobiety zdrowe, bez ekspozycji na substancje psychoaktywne (n=20). Pobrane od uczestniczek badania tkanki z łożyska, badano wykorzystując analizy RNA (kwasu rybonukleinowego) i analiz proteomicznych (białkowych).

Więcej informacji …

https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-related-disorders/pae-and-exposure-to-moud-may-perturb-serotonin-expression-patterns/

Dodatkowe fundusze na leczenie uzależnień od narkotyków i alkoholu na lata 2022 - 2023

W latach 2022-2023 Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zapewnia łącznie 85,7 miliona funtów dodatkowych środków w ramach realizacji strategii antynarkotykowej 2021 oraz zaleceniami niezależnego przeglądu Dame Carol Black. Projekt ADDER zainwestował dodatkowo 15,5 miliona funtów. Przedstawiciele Rad lokalnych i ich partnerzy, zostali poproszeni o przedstawienie planów naprawczych realizowanych  systemów leczenia i dochodzenia do zdrowia, które zostaną uzgodnione z Biurem ds. Poprawy Zdrowia i Nierówności w ciągu najbliższych miesięcy. Władze lokalne zwiększyły finansowanie, tak jak zostało to opisane i zaplanowane w strategii antynarkotykowej, przyjmując etapowe zwiększanie finansowania systemów terapii uzależnień, zaczynając od 50 obszarów o najwyższym poziomie potrzeb. Za ich wyznacznik przyjmuje się poziom śmiertelności wynikającej z uzależnienia od narkotyków,  poziom przestępczości, rozpowszechnienia dostępności opiatów i kokainy.

Więcej informacji …

https://www.gov.uk/government/publications/extra-funding-for-drug-and-alcohol-treatment-2022-to-2023/additional-drug-and-alcohol-treatment-funding-allocations-2022-to-2023

Ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu zamieszczone na opakowaniach, mogą uczynić picie mniej atrakcyjnym społecznie

Na Uniwersytecie Stirling w Szkocji przeprowadzono badanie na próbie prawie 1400 konsumentów alkoholu w przedziale wieku 18-35 lat. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, im większe ostrzeżenia i informacje zdrowotne znajdują się na opakowaniu, tym większych jest ich wpływ na działania potencjalnego konsumenta, a tym samym fakt rozważenia zakupu alkoholu, jak i mniejsza jego konsumpcja. Dotychczasowe doniesienia naukowe wskazują na fakt, że im więcej informacji dotyczących zdrowia trafia do konsumenta takich produktów jak wyroby tytoniowe, czy alkohol, tym bardziej świadome są ich wybory. Istnieje dyskusja w temacie, co będzie bardziej spełniało swą funkcje ostrzegawczą – zdjęcia chorych narządów, czy grafika przedstawiająca szpitalne sprzęty. Co będzie bardziej skuteczne?

Więcej informacji…

https://www.newstalk.com/news/tobacco-style-health-warnings-alcohol-drinking-less-appealing-1331891

 

MARZEC

Rola National Drug and Alcohol Facts Week

National Drug and Alcohol Facts Week®, czyli NDAFW, to coroczne, tygodniowe wydarzenie prozdrowotne, którego celem jest inicjowanie dialogu na temat zjawiska używania narkotyków, alkoholu i uzależnienia wśród młodzieży. W ramach National Drug and Alcohol Facts Week, gromadzą się liczni naukowcy, studenci, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i przedstawiciele instytucji pozarządowych. Wszystko po to, by wspólnie rozwijać naukę, ulepszać profilaktykę i pogłębiać świadomość dotyczącą zjawiska nadużywania substancji psychoaktywnych w społecznościach i w całym kraju. NDAFW został zainagurowany w 2010 roku przez naukowców z Narodowego Instytutu ds. Narkomanii (NIDA), by wdrażać wydarzenia edukacyjne w społecznościach, i aby nastolatki mogły pozyskiwać wiedzę na temat tego, co świat nauki do tej pory odkrył i dowiódł w zakresie zjawiska używaniu narkotyków, alkoholu i uzależnieniu od nich. Powyższe działania edukacyjne mają na celu budować świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Narodowy Instytut ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu jest  partnerem wydarzenia od 2016 r., i od tego czasu również  alkohol stanowi temat corocznych tygodniowych wydarzeń prozdrowotnych w ramach NDAFW.

Więcej informacji …

https://teens.drugabuse.gov/

Irlandia - spożycie alkoholu spadło o 9,6% w latach 2019-2021

Zgodnie z bieżącymi danymi dotyczącymi spożycia napojów alkoholowych w Irlandii, w okresie pandemii Covid 19 odnotowano znaczy spadek spożycia alkoholi każdego rodzaju. Ogólnie spożycie alkoholu spadło o 9,6% w latach 2019-2021, co według Drinks Ireland odzwierciedla wpływ ograniczeń i zamknięcia usług hotelarskich w czasie pandemii. Konsumpcja piwa i cydru odnotowała największy spadek ze względu na popularność tych trunków w pubach i barach. Spożycie piwa spadło o 18,3% w latach 2019-2021, a cydru o 15,1%. Tymczasem spożycie wina spadło o 13,1% w latach 2020-2021 i o 2,7% w latach 2019-2021. Spożycie napojów spirytusowych pozostało mniej więcej na tym samym poziomie odnotowując nieznaczny wzrost o 1,9% w latach 2019-2021.Zgodnie ze stanowiskiem Drinks Ireland, Irlandczycy od 2001 roku stopniowo piją coraz mniej. Obecnie spożycie alkoholu jest na najniższym poziomie od 20 lat i spadło o około 30% od 2001 roku.

Więcej informacji …

https://www.rte.ie/news/business/2022/0323/1287974-drinks-ireland-figures/

Stanowisko EUFASD dot. dzieci z FASD z Ukrainy

EUFASD i organizacje członkowskie, wyrażają głębokie zaniepokojenie dobrem uchodźców z Ukrainy, w szczególności dzieci, które mogą być dotknięte FASD. Dzieci te mają zaburzenia czuciowe, poznawcze i behawioralne, które czynią je szczególnie podatnymi na stres i niewłaściwe lub niebezpieczne zachowanie. Chociaż nie znamy liczby dotkniętych FASD dzieci znajdujących się wśród populacji uchodźców, wiemy od naszych kolegów z FAS Ukraina, że wiele dzieci uciekło ze swoimi rodzinami.

Więcej informacji …

https://www.eufasd.org/

Świadomość społeczną na temat związku alkoholu z rakiem

Ostatnie badania epidemiologiczne wykazały, że spożycie alkoholu w każdej ilości wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia siedmiu różnych nowotworów, w tym raka jamy ustnej, okrężnicy i piersi. Tylko 38 procent populacji USA świadomych jest związku między spożyciem alkoholu a ryzykiem zachorowania na raka (National Cancer Institute). W przeciwieństwie do wiedzy o innych behawioralnych czynnikach ryzyka wystąpienia raka, na przykład 93 procent i 84 procent Amerykanów świadomych jest faktu, że palenie papierosów działa rakotwórczo, jak również wie, że kancerogenna jest ekspozycja na słońce, to świadomość społeczna na temat ryzyka raka związanego z alkoholem jest bardzo niska.

Więcej informacji …

https://www.cavalierdaily.com/article/2022/03/u-va-researcher-measures-public-awareness-of-alcohol-cancer-link-support-for-alcohol-control-policies

Picie alkoholu przez ojca zwiększa ryzyko prenatalnych zaburzeń rozwojowych dziecka

Wizyty medyczne podczas ciąży koncentrują się przede wszystkim na kobiecie, jej zachowaniach prozdrowotnych, stylu życia i stanie zdrowia. Badacze z the Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (CVMBS) podkreślają, że specjaliści powinni również skupiać swoją uwagę na zachowaniach prozdrowotnych ojców. Dr Michael Golding z Wydziału Fizjologii i Farmakologii Weterynaryjnej CVMBS (VTPP), lata pracy naukowej poświęcił badaniu wpływu substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) ze strony samca na prenatalny rozwój potomstwa. Jak podkreśla badacz, wiele doniesień naukowych podkreśla, że samiec przekazuje nie tylko materiał genetyczny, który wpływa na stan zdrowotny płodu /dziecka ale również inne czynniki i predyspozycje jednostkowe, które nie są jeszcze dobrze zbadane i znane.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220201161046.htm6

Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach napojów alkoholowych, a świadome i zdrowsze wybory

Chociaż alkohol negatywnie wpływa na zdrowie, świadomość zagrożeń zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu pozostaje na niskim poziomie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca obligatoryjne etykietowanie napojów alkoholowych, by zwiększyć świadomość konsumentów w zakresie wpływu alkoholu na zdrowie i tym samym dać szansę podejmowania świadomych decyzji. Dotychczasowe badania eksperymentalne wskazują na słuszność zastosowania informacji ostrzegawczych dot. wpływu alkoholu na stan zdrowia, na opakowaniach napojów alkoholowych. Dowiedziono, że etykiety ostrzegawcze mogą wpływać na decyzję o ograniczeniu spożycia napojów alkoholowych.

Więcej informacji …

https://www.who.int/publications/i/item/9789240044449

 

 

Jak ilość barów i restauracji wpływa na spożycie alkoholu przez rodziców

Zgodnie z wynikami badania, osoby piją więcej i częściej, kiedy w okolicy zamieszkania mają dostęp do barów, czy restauracji serwujących napoje alkoholowe. Kolejne badanie przeprowadzone przez The Ohio State University, które koncentruje się na grupie rodziców i dzieci wykazało, że nie sam fakt gdzie ktoś mieszka wpływa na spożycie alkoholu ale również to, gdzie spędza czas. Zgodnie z otrzymanymi wynikami na poziom spożycia alkoholu miały wpływ takie zmienne jak miejsce robienia zakupów, miejsce pracy i szkoły dzieci a usytuowanie barów i restauracji. Badacze zaobserwowali, że rodzice uzależniają wybór miejsca robienia zakupów od możliwości włączenia również innych aktywności przy jednej okazji, w tym napicia się alkoholu. Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie Drug and Alcohol Dependence.

Więcej informacji …

https://news.osu.edu/how-the-density-of-bars-restaurants-affects-parents-alcohol-use/

Marketing cyfrowy napojów alkoholowych: co się zmieniło?

Ekspozycja na reklamy napojów alkoholowych w mediach cyfrowych zwiększa poziom akceptowalności i przyzwolenia na picie alkoholu w młodym wieku i wpływa na zachowania związane z konsumpcją alkoholu, w tym epizodyczne upijanie się. Ekosystem cyfrowy daje firmom marketingowym możliwości pozycjonowania coraz bardziej ukrytych reklam, które są spersonalizowane na podstawie zebranych w sieci danych o odbiorach. W ten sposób trafiają do indywidualnych konsumentów. Materiał opracowany przez WHO (Digital marketing of alcoholic beverages: what has changed?) stanowi zbiór informacji pochodzących z artykułów, wypowiedzi ekspertów, czy  treści webinarów opiewających powyższą tematykę. Zawarte w publikacji treści stanowią podłoże do dyskusji i działań dla przedstawicieli szerokiego grona odbiorców, w tym profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym i polityką wobec alkoholu, decydentów, urzędników państwowych, badaczy, grup społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń konsumenckich, czy osób reprezentujących środki masowego przekazu.

Więcej informacji …

https://www.who.int/publications/i/item/9789240045002

Spożycie alkoholu a nierówności społeczno-ekonomiczne

Około 5% przypadków chorobowych globalnie, związanych jest z alkoholem. Status społeczno-ekonomiczny odgrywa często decydującą rolę w zakresie podwyższonego ryzyka zgonu i częstości zachorowań. Liczne dowody naukowe wskazują, że polityka mająca na celu ograniczenie spożycia alkoholu (monitorowanie poziomu jego spożycia) może odgrywać zasadniczą rolę w zmniejszaniu dysproporcji społeczno-ekonomicznych. Materiał opracowany przez WHO (Addressing alcohol consumption and socioeconomic inequalities: how a health promotion approach can help) stanowi zbiór informacji pochodzących z artykułów, wypowiedzi ekspertów, czy  treści webinarów opiewających powyższą tematykę. Zawarte w publikacji treści stanowią podłoże do dyskusji i działań dla przedstawicieli szerokiego grona odbiorców, w tym profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym i polityką wobec alkoholu, decydentów, urzędników państwowych, badaczy, grup społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń konsumenckich, czy osób reprezentujących środki masowego przekazu.

Więcej informacji …

https://www.who.int/publications/i/item/9789240043312

Raport z badań nad lekami stosowanymi w leczeniu uzależnienia od opioidów

W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych około 2,7 miliona osób w wieku 12 lat i więcej, cierpiało na zaburzenie wynikające z używania opioidów (OUD), w tym 2,3 miliona osób miało zaburzenia wynikające z używania opioidów na receptę. Na przełomie lat, zmianom ulegała liczba zgonów z powodu przedawkowania opioidów na receptę. W latach 1999–2016, liczba ta wzrosła ponad czterokrotnie, po czym nastąpił znaczny spadek w latach 2018 i 2019, a następnie wzrost w 2020 roku. Oprócz rosnącego odsetka osób, które przedawkowały, obserwuje się wzrost populacji niemowląt uzależnionych od opioidów, jako wynik stosowania tych substancji przez ich matki w czasie ciąży, oraz rosnące rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, w tym HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV), co zaobserwowano w 2015 roku w południowej Indianie.

Więcej informacji …

https://nida.nih.gov/publications/research-reports/medications-to-treat-opioid-addiction/overview

 

LUTY

Komisja Europejska: Zdrowie obywateli UE czy przemysł alkoholowy?

Eurocare wraz z innymi organizacjami zajmującymi się tematyką zdrowotną przygotowały wspólny komunikat prasowy dotyczący Raportu Parlamentarnego „Wzmacnianie Europy w walce z rakiem” (raport BECA). W swoim wystąpieniu organizacje zajmujące się polityką zdrowotną wymieniły takie postulaty jak: konieczność zachowania mocnego i trafnego języka, wskazującego alkohol jako główny (możliwym do uniknięcia) czynnik ryzyka raka i innych chorób przewlekłych. Konieczności podkreślenia wymaga fakt, że „nie ma bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu” za czym stoją mocne dowody naukowe. Dodatkowo postulowano za tym, by etykiety napojów alkoholowych zawierały wyraźne i widoczne ostrzeżenia zdrowotne, wraz z pełną informacją o wartości odżywczej i wykazem składników. Konsumenci mają prawo do dokładnych informacji zdrowotnych.

Więcej informacji …

https://www.eurocare.org/media/J7L5K5J1D9/docs/jointletterbecareport10022022.pdf

Zapobieganie piciu szkodliwemu: badania dotyczące polityki zdrowotnej (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/OECD)

Pandemia COVID-19, jak i związane z nią obostrzenia, wpłynęły zarówno na wzorce picia, jak i poziom sprzedaży alkoholu. Dane ankietowe wskazują, że w populacji ogólnej zwiększył się poziom spożycia i częstotliwość picia alkoholu. Dane pochodzące z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone Ameryki, wskazują na wzrost sprzedaży alkoholu od 3% do 5%. Jednocześnie wśród obecnie panujących trendów, odnotowano nieznaczny spadek powszechności zjawiska upijania się. Zmianie uległo także miejsce konsumpcji alkoholu, dotychczasowe bary i puby zastąpiła przede wszystkim sprzedaż internetowa. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, ponad 60% populacji nastolatków w wieku 15 lat sięgała po napoje alkoholowe, a co piąty przynajmniej dwa razy doświadczył stanu upojenia alkoholowego.

Więcej informacji …

https://www.eurocare.org/cares.php?sp=alcohol-and-health&ssp=preventing-harmful-alcohol-use-oecd-health-policy-studies

Wprowadzenie Global Alcohol Action Plan

Podczas trwających tydzień obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia (najwyższego organu decyzyjnego Światowej Organizacji Zdrowia) wybrzmiały rekomendacje dotyczące wprowadzenia opracowanego przez państwa członkowskie WHO, Globalnego Planu Działania na rzecz Alkoholu (Global Alcohol Action Plan). Zgodnie z decyzją podjętą podczas the World Health Assembly, zarząd WHO w maju bieżącego roku wprowadzi w życie dokument Action Plan (2022-2030), mający na celu skuteczne wdrażanie globalnej strategii przeciwdziałania szkodliwego spożywania alkoholu. W swych wystąpieniach reprezentanci 10 państw należących do zarządu Światowej Organizacji Zdrowia, jak 15 reprezentantów państw członkowskich WHO spoza zarządu, podjęło temat dokumentu Action Plan 2022-2030 w swoich wystąpieniach. Zapisy dokumentu Global Alcohol Action Plan, spotkały się z aprobatą państw członkowskich, które wyraziły potrzebę przyspieszenia procesu jego wdrożenia.

Więcej informacji …

https://globalgapa.org/index.php/2022/01/28/who-executive-board-recommends-global-alcohol-action-plan/

Konopie indyjskie w połączeniu z alkoholem sprawiają, że jazda jest szczególnie niebezpieczna

Wyniki badania opublikowanego w magazynie naukowym Addiction wykazały, że marihuana w połączeniu z alkoholem jeszcze bardziej zaburza zdolność prowadzenia pojazdu, niż każda z tych substancji z osobna. Powyższe wnioski powstały na podstawie przeglądu systematycznego piśmiennictwa oraz metaanalizy wyników 57 badań obejmujących próbę 1725 kierowców.

Zaobserwowano, że wpływ marihuany na zdolność prowadzenia samochodu, był podobny do wpływu jaki ma niskie stężenie alkoholu we krwi. Prowadzenie pojazdu pod wpływem konopi indyjskich wiązało się z trudnością poruszania po jednym pasie ruchu. Zaobserwowano również, że kierowcy prowadzący pod wpływem konopi zmniejszają prędkość jazdy, prawdopodobnie w celu zrekompensowania powstałego deficytu. Natomiast samo spożywanie alkoholu zwiększa prędkość jazdy, co może świadczyć o tym, że kierowcy pod wpływem alkoholu nie mają świadomości swojego dysfunkcyjnego stanu. Ponadto, prowadzenie pod wpływem alkoholu wiąże się z większą ilością wypadków, częstszym przekraczaniem pasa ruchu i prędkość, jak również zmiennością prędkości, a także skróconym czasem reakcji.

Więcej informacji …

https://scitechdaily.com/cannabis-combined-with-alcohol-make-driving-especially-dangerous/

31% hospitalizacji powiązanych jest z używaniem alkoholu i narkotyków (substancji psychoaktywnych)

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w największym latyno-amerykańskim szpitalu, 31,4% pacjentów z urazami, było pod wpływem substancji psychoaktywnych. Z powyższej grupy 23% było po spożyciu alkoholu, 12% po kokainie, a 5% po marihuanie. U 9% pacjentów na podstawie badań krwi stwierdzono występowanie więcej niż jednej substancji psychoaktywnej. Badaniem prowadzonym przez Faculty of Medicine of the University of São Paulo we współpracy z the Oslo University Hospital z Norwegii, objęto 376 pacjentów, średnia wieku wyniosła 36 lat i 80% próby stanowi mężczyźni. Jak przyznają autorzy badania, dotychczas w Brazylii brakowało danych, dotyczących informacji o używaniu alkoholu, czy innych substancji psychoaktywnych wśród hospitalizowanych pacjentów, którzy do szpitala trafili z powodu obrażeń z wypadków drogowych, upadków, czy aktów przemocy. Zgodnie z otrzymanymi wynikami pod wpływem substancji psychoaktywnych byli przede wszystkim mężczyźni (35%), osoby w przedziale wieku 18-36 lat (41%), jak również osoby, które doznały urazów podczas nocy (44%). W badanej próbie zaobserwowano, że najczęściej współwystępującymi substancjami psychoaktywnymi, był alkohol z kokainą. Jak wyjaśniają autorzy badania, kokainę stosuje się w celu zmniejszenia depresyjnego działania alkoholu, a alkohol może być również stosowany do intensyfikacji euforii wywołanej kokainą lub do łagodzenia jej negatywnych skutków. Wyniki powyższego badania opublikowane zostały w magazynie Injury.

Więcej informacji …

https://www.eurekalert.org/news-releases/941395

Nowe badania genetyczne potwierdzają – alkohol jest rakotwórczy

Nowe dane z szeroko zakrojonego badania genetycznego prowadzonego przez Oxford Population Health potwierdzają, że alkohol bezpośrednio powoduje choroby nowotworowe.

Każdego roku na całym świecie alkohol może przyczyniać się do około 3 milionów przypadków śmiertelnych, w tym 400 tysięcy przypadków śmiertelnych związanych z alkoholopochodnymi chorobami nowotworowymi. Wraz ze wzrostem spożycia alkoholu, przede wszystkim w szybko rozwijających się krajach, takich jak Chiny, ważne jest zrozumienie i uświadomienie, w jaki sposób alkohol wpływa na ryzyko chorób w różnych populacjach. Dowody naukowe z krajów zachodnich już wyraźnie wskazują, że alkohol jest bezpośrednią przyczyną raka głowy, szyi, przełyku, wątroby, okrężnicy i piersi. Naukowcy z Oxford Population Health, Uniwersytetu Pekińskiego i Chińskiej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie stosując modele genetyczne, szukali kolejnych zależności jakie występują między spożywaniem napojów alkoholowych a nowotworami. Wyniki badania zostały opublikowane w International Journal of Cancer.

Więcej informacji …

https://www.ndph.ox.ac.uk/news/new-genetic-study-confirms-that-alcohol-is-a-direct-cause-of-cancer

Wpływ alkoholu na układ krążenia

Światowa Federacja Serca (World Heart Federation) wydała oświadczenie, w którym kwestionuje powszechne przekonanie, że picie umiarkowanych ilości alkoholu może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Jednocześnie wzywa do zdecydowanych działań, które powstrzymają rosnącą na cały świecie liczbę zgonów i niepełnosprawności, będących wynikiem konsumpcji alkoholu. W roku 2019 ponad 2,4 miliona osób zmarło z przyczyn związanych z konsumpcją alkoholu, co stanowi 4,3% populacji globalnej. Dowody naukowe są jednoznaczne, każdy poziom spożycia alkoholu może prowadzić do utraty zdrowia. Badania wykazały, że nawet niewielkie ilości alkoholu mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych takich jak: choroby wieńcowej, udaru, niewydolności serca, nadciśnieniowej choroby serca, kardiomiopatii, migotania przedsionków i tętniaka. Jak dotąd nie dowiedziono występowaniu żadnej wiarygodnej korelacji między umiarkowanym spożyciem alkoholu a niższym ryzykiem chorób serca.

Więcej informacji …

https://world-heart-federation.org/news/no-amount-of-alcohol-is-good-for-the-heart-says-world-heart-federation/

Irlandia wprowadza cenę minimalną alkoholu (MUP)

Irlandia staje się jednym z niewielu krajów na świecie, które wprowadziły bądź wprowadzają minimalną cenę napojów alkoholowych (MUP). Minimalna cena jednostkowa 10 centów za gram alkoholu jest uwzględniona w ustawie o zdrowiu publicznym (Alkohol) z 2018 r. Jak wskazuje Minister Zdrowia, zastosowanie MUP ma na celu zmniejszenie liczby poważnych chorób i przypadków śmiertelnych spowodowanych spożywaniem napojów alkoholowych. Dodaje, że jest to forma przeciwdziałania by mocny alkohol nie był dostępny dla dzieci i młodzieży w cenie ich „kieszonkowego” a osobom pijącym szkodliwie, ograniczyć jego spożycie. Wprowadzenie MUP znaczy, że przeciętnej butelki wina nie można sprzedać/kupić za mniej niż 7,40 euro, podczas gdy puszka piwa będzie kosztować co najmniej 1,70 euro. Największy wzrost cen dotyczyć będzie napojów spirytusowych, wódka i gin mają kosztować co najmniej 20,70 euro, a whisky co najmniej 22 euro. Wprowadzając MUP, Irlandia dołączyła do Szkocji, Walii, Federacji Rosyjskiej oraz części Australii i Kanady. Pierwszym państwem, które zdecydowało się na wprowadzenie MUP była Szkocja w 2018 roku a następnie Walia w 2020 roku.

Więcej informacji …

https://www.breakingnews.ie/ireland/minimum-unit-alcohol-pricing-comes-into-effect-in-ireland-1237261.html

Dlaczego kobiety w ciąży bądź w okresie karmienia piersią, piją alkohol?

Analizie poddano wyniki 42 badań z 16 krajów. wśród najczęściej wymienianych powodów konsumpcji alkoholu w ciąży znalazła się: presja społeczna i przekonanie, że tylko „mocny” alkohol i pity w dużych ilościach jest szkodliwy dla płodu. Ponadto wskazywano także na: brak świadomości niekorzystnego wpływu alkoholu na płód; sposób na radzenie sobie z przeciwnościami losu; wiarę w dobroczynne właściwości alkoholu; słuchanie porad i zaleceń lekarzy; fakt bycia w niechcianej lub nieplanowanej ciąży; uzależnienie od alkoholu; bądź picie z uwagi na kulturowe obyczaje i tradycję. Spożywanie alkoholu podczas karmienia piersią tłumaczone było natomiast: przekonaniem, że alkohol stymuluje laktację; niejednoznaczne porady lekarzy; brak świadomości o związanym z tym ryzykiem dla rozwoju niemowląt oraz chęć poprawy nastroju i celebracji okolicznościowych wydarzeń. Jak dowiedziono, indywidualne przekonania, posiadana wiedza i słyszane porady, kultura oraz okoliczności osobiste wpływają na fakt spożywania alkoholu w ciąży. Ograniczone są natomiast dane, które wyjaśniłyby powody i mechanizmy jakimi kierują się kobiety sięgając po napoje alkoholowe w okresie karmienia piersią. Jak podsumowują autorzy badania, zrozumienie kontekstu przyczyn spożywania alkoholu w ciąży ma kluczowe znaczenie w działaniach edukacyjnych dotyczących tych obszarów tematycznych i zapobieganiu FASD.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dar.13425

Wczesne skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol na rozwijający się ludzki mózg

Prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) może zaburzać normalny rozwój mózgu płodu i może prowadzić do długotrwałych zmian behawioralnych występujących w przypadku Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Naukowcy poprzez zastosowanie badań neuroobrazowych szukali odpowiedzi na pytanie, czy widoczne są wczesne anomalie rozwoju mózgu płodu w przypadku niewielkiej ekspozycji na alkohol. W badaniu wzięło udział 500 kobiet będących w ciąży z czego 51 kobiet deklarowało spożywanie niewielkich ilości alkoholu. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, pacjenci z PAE wykazywali większą objętość rozwijającego się ciała modzelowatego (p = < 0,001) i mniejszą objętość przejściowej strefy okołokomorowej (p = 0,001 definiowanej jako połączenie strefy podkorowej i komorowej) niż grupa kontrolna . Zgodnie z wnioskami badaczy, ilościowe neuroobrazowanie płodu może wykryć zmiany wzrostu mózgu powstałe w wyniku ekspozycji na alkohol, jeszcze na etapie rozwoju prenatalnego. Dodatkowo otrzymane wyniki potwierdziły, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu dla prawidłowego rozwoju neurologicznego płodu.

Więcej informacji …

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3987090

 

STYCZEŃ

W Ameryce odnotowano spadek odsetka nastolatków zażywających narkotyki

Zgodnie z wynikami badanie Monitoring the Future, dotyczącego zażywania substancji psychoaktywnych i postaw wśród uczniów klas 8, 10 oraz 12 w roku 2021, odnotowano znaczny spadek zażywania narkotyków w powyższch grupach wiekowych. Otrzymany wynik jest najniższy od początku corocznych badań i analiz, które kontynuowane są od 1975 roku. Badanie Monitoring the Future jest prowadzone przez naukowców z University of Michigan w Ann Arbor i finansowane przez National Institute of Drug Abuse (NIDA), będący częścią National Institutes of Health. W bieżącym roku w ramach prowadzonych badań, przeprowadzono ankietę dotyczącą zdrowia psychicznego studentów, podczas pandemii COVID-19. Badanie wykazało, że młodzi ludzie we wszystkich grupach wiekowych zgłaszali umiarkowany wzrost uczucia znudzenia, lęku, depresji, samotności, zmartwień, trudności ze snem w okresie trwajacej pandemii.

Więcej informacji …

https://nida.nih.gov/news-events/news-releases/2021/12/percentage-of-adolescents-reporting-drug-use-decreased-significantly-in-2021-as-the-covid-19-pandemic-endured

Większe spożycie alkoholu wśród konumentów, podczas pandemicznych restrykcji

Zgodnie z wynikami badanie, zarówno podczas mniejszych, jak i większych restrykcji związanych z lockdown’em, osoby okazjonalnie upijające się wypiły więcej alkoholu niż do tej pory zwykły pić,. Taki stan rzeczy argumentowali poczuciem znudzenia, potrzebą relaksu, jak również odczuwanym stresem. Omawiane badanie, przeprowadzone zostało w rzeczywistości wirtualnej na facebooku w okresie lipiec-listopad 2020 roku. W badaniu wzięło udział 798 uczestników, w tym 68,4% respondentów stanowiły kobiety. Wyniki badania opublikowane zostały w the International Journal of Environmental Research and Public Health. Otrzymane wyniki wykazały, że osoby skwalifikowane jako pijące umiarkowanie, rzadziej postrzegały restrykcje jako zachętę do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Ponadto badacze odnotowali, że przeważająca większość uczestników badania deklarowała fakt nielegalnego zakupu alkoholu podczas trwających restrykcji. Prawdopodobieństwo zaklasyfikowania w ramach prowadzonego badanie do grupy osób okazjonalnie upijających się  wzrastało w przypadku osób w wieku poniżej 65 lat, będących płci męskiej, pijących częściej niż raz w miesiącu, oraz nielegalnie kupujących alkohol podczas trwających restrykcji i ograniczeń. Zgodnie z obserwajcą naukowców, osoby okazjonalnie upijające się i nadużywające napojów alkoholowych, były skłonne do spożywania większej ilości alkoholu podczas ograniczeń, natomaist osoby pijące umiarkowanie piły tyle samo lub mniej.

Więcej informacji …

https://www.news.uct.ac.za/article/-2022-03-09-heavy-episodic-drinkers-consumed-more-liquor-during-lockdown-new-research

Nadużywanie alkoholu w wieku 20 lat, zwiększa ryzyko raka

Nadużywanie napojów alkoholowych w wieku lat 20 może zwiekszać ryzyko chorób nowotorowych nawet w sytuacji zaprzestania, bądź ograniczenia picia w wieku średnim. Jak stwierdza dr Harindra Jayasekara (Cancer Council Victoria and University of Melbourne) mimo faktu, że alkohol jest czynnikiem kancerogennym, konsumenci nie spodziewają się jego odroczonego, niebezpiecznego działania po latach.

Więcej informacji …

https://www.medscape.com/viewarticle/969955

Agencja audytowa w Szkocji zgłasza potrzebę zmian w zakresie pozyskiwania danych dotyczących substancji psychoaktywnych

W roku 2020 w Szkocji odnotowano rekordową liczbę przypadków śmiertelnych (1339 osób), będących wynikiem stosowania substancji psychoaktywnych - narkotyków. Wskaźnik ten, okazał się być najwyższym w Europie. Choć liczba zgonów spowodowanych alkoholem od pewnego czasu stale spadała, to w 2020 roku nastąpił wzrost odsetka o 16% (1190 przypadków śmiertelnych). Szkocki organ nadzoru wydatków publicznych, wezwał instytucje zajmujące się wydatkowaniem środków budżetowych na problematykę uzależnień i stosowania substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i narkowtyków), do poprawy prowadzonych działań zarówno pod względem przejrzystości informacji dotyczącyh wydatkowania funduszy, jak również poprawy usług adresowanych do potencjalnych I obecnych użytkowników substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji …

https://www.publictechnology.net/articles/news/scottish-watchdog-finds-%E2%80%98drug-and-alcohol-data-not-good-enough%E2%80%99

Neurodegeneracja związana z częstym spożywaniem alkoholu oraz paleniem tytoniu

Zgodnie z wynikami brytyjskiego badania opublikowanego w JAMA Network Open, nadużywanie alkoholu wiąże się z cieższą neurodegeneracją, natomiast palenie powiązane jest ze zwiększonym ryzykiem diagnozy stwardnienia rozsianego (SM). SM ma podloże genetyczne, jak i na rozwój choroby wpłynąc moga czynniki środowiskowe. Badacze poddali analizie dane 71,981 osób w wieku 40-69 lat, pochodzące z badania środowiskowego UK Biobank, dotyczącego zachowań zdrowotnych i grubości siatkówki. Z badanej grupy, 20 065 osób było zdrowych i stanowiło grupę kontrolną, 51 737 osób miało choroby współistniejące, a 179 osób miało zdianozowane SM. Zgodnie z otrzymanymi wynikami czynnikami predysponującymi do rozowju SM jest palenie, spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu oraz otyłość.

Więcej informacji …

https://www.healio.com/news/neurology/20220309/high-alcohol-consumption-smoking-linked-to-neurodegeneration-ms-risk-in-uk-adults

Dzień Wad Wrodzonych

Każdego roku 3 marca obchodzony jest Dzień Wad Wrodzonych, który ma na celu upowszechniać wiedzę i pogłębiać świadomość dotyczącą występowania wad wrodzonych w populacjach. Z wadami wrodzonymi na świat przychodzi od 3 do 6% noworodków, co stanowi 8 milionów przypadków każdego roku. Wady wrodzone stanowią strukturalne zmiany, które mogą dotyczyć jednego bądź kilku narządów takich jak serce, mózg, czy też cześci ciała takich jak choćby stopy. Wady wrodzone mogą być zauważalne jeszcze podczas życia płodowego, po narodzinach bądź mogą uwidocznić się w pierwszym roku po narodzinach. Choć wady wrodzone moga pojawić się na każdym etapie ciąży, to najczęściej uwidaczniają się w pierwszych 3 miesiącach ciąży, w okresie organogenezy, kiedy to tworzą się organy dziecka. W przypadku większości wad wrodzonych przyczyny są albo nieznane, albo przyjmuje się, że są one wynikiem działania wielu czynników, takich jak choćby uwarunkowania genetyczne, zachowania prozdrowotne i styl życia matki. Do czynników zwiększającyh ryzyko wsytąpienia wad wrodzonych zalicza się: palenie, picie alkoholu i zażywanie narkotyków podczas ciąży; otyłość i nieleczona cukrzyca; przechodzenie podczas ciąży infekcji bądź zakażeń wirusowych (toksoplazma, kiła, różyczka, CMV, opryszczka, wirus Zika); podeszły wiek matki (zwieksza ryzyko mutacji chromosomowych); historia rodzinna wad wrodzonych; wysoka temperatura i ekspozycja na wysoką temaperaturę.

Więcej informacji …

https://www.freepressjournal.in/health/world-birth-defect-day-around-8-million-babies-are-affected-causes-and-some-precautions-to-be-taken

Nerwowe komórki macierzyste

Przeszczep nerwowych komórek macierzystych (NSC) stanowi źródło tworzenia potencjalnie skutecznych, nowych strategii terapeutycznych bazujących na komórkach macierzystych i mających zastosowanie w ramach szerokiego wachlarza różnych chorób klinicznych, w tym udaru, chorób psychicznych, zaburzeń wynikających z PAE, czy raka. Analiza badań przedklinicznych wskazuje na możliwe zastosowanie komórek macierzystych i ich skuteczność w łagodzeniu przebiegu różnych chorób, jak również wskazują istniejące wciąż bariery wiedzy.  Dotyczą one choćby ustalenia optymalnego dawkowania NSC , sposobu ich dostarczania, schematów czasowych oraz zrozumienia dokładnego mechanizmu, dzięki któremu przeszczepione NSC prowadzą do zdrowia.

Więcej informacji …

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31898782/

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD): wgląd w ostatnich 50 lat

Sięgając czasów biblijnych, istniały już wskazówki dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym (Jones i Smith; Warren). Powszechność picia ginu w Londynie w latach 1690-1752, doprowadziło do złożenia przez London College of Physicians petycji do Izby Gmin o ponowne nałożenie podatku na napoje spirytusowe. Badania na ludziach i zwierzętach z początku XX wieku sugerowały, że PAE niekorzystnie wpływa na przebieg ciąży; jednak nadal dominował pogląd, że alkohol nie jest szkodliwy dla rozwijającego się płodu, a zdarzało się, że kobietom w ciąży podawano duże dawki alkoholu, aby zapobiec przedwczesnemu porodowi. Dlatego też za przełomowe w temacie należy uznać działania utworzonego w 1971 roku Narodowego Instytutu ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (NIAAA). Organizacja ta przyczyniła się do prowadzenia i rozpowszechniania wyników badań dot. FASD, aby tym samym ostrzec klinicystów, ustawodawców i opinię publiczną o niebezpieczeństwach związanych z PAE. Przegląd danych dotyczących historii zaleceń związanych z PAE dotyczy wybranych informacji z ostatniego półwiecza.

Więcej informacji …

https://arcr.niaaa.nih.gov/niaaa-50th-anniversary-festschrift/fetal-alcohol-spectrum-disorders-awareness-insight-just-50-years

Dlaczego kobiety w ciąży bądź w okresie karmienia piersią, piją alkohol?

Analizie poddano wyniki 42 badań z 16 krajów. wśród najczęściej wymienianych powodów konsumpcji alkoholu w ciąży znalazła się: presja społeczna i przekonanie, że tylko „mocny” alkohol i pity w dużych ilościach jest szkodliwy dla płodu. Ponadto wskazywano także na: brak świadomości niekorzystnego wpływu alkoholu na płód; sposób na radzenie sobie z przeciwnościami losu; wiarę w dobroczynne właściwości alkoholu; słuchanie porad i zaleceń lekarzy; fakt bycia w niechcianej lub nieplanowanej ciąży; uzależnienie od alkoholu; bądź picie z uwagi na kulturowe obyczaje i tradycję. Spożywanie alkoholu podczas karmienia piersią tłumaczone było natomiast: przekonaniem, że alkohol stymuluje laktację; niejednoznaczne porady lekarzy; brak świadomości o związanym z tym ryzykiem dla rozwoju niemowląt oraz chęć poprawy nastroju i celebracji okolicznościowych wydarzeń. Jak dowiedziono, indywidualne przekonania, posiadana wiedza i słyszane porady, kultura oraz okoliczności osobiste wpływają na fakt spożywania alkoholu w ciąży. Ograniczone są natomiast dane, które wyjaśniłyby powody i mechanizmy jakimi kierują się kobiety sięgając po napoje alkoholowe w okresie karmienia piersią. Jak podsumowują autorzy badania, zrozumienie kontekstu przyczyn spożywania alkoholu w ciąży ma kluczowe znaczenie w działaniach edukacyjnych dotyczących tych obszarów tematycznych i zapobieganiu FASD.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dar.13425

Samobójstwa wśród osób narkotyzującyh się

W roku 2020 w Ameryce z powodu przedawkowania narkotyków zmarło prawie 92 tysiące osób . Ilość powyższych przypadków jest najwyższa od 1999 roku. Odnotowuje się wzrastający odsetek osób popłeniającyh samobójstwo z powodu przedawkowania narkotyków. Przypadki te dotyczą osób młodych w przedziale wieku 15-24 lata, osób starszych w przedziale wieku 75-84 lata i czarnoskórych kobiet niebędących narodowości latynoskiej. Zgodnie z analizami, częściej z powodu celowego przedawkowania umierają kobiety przede wszystkim w grupie wiekowej 45-64 lata. Wśród zmiennych mających wpływ na akty samobójcze znalazły się takie czynniki, jak pora roku, dzień tygodnia, długośc i pora dnia, Badanie zrealizowane przez National Institute on Drug Abuse (NIDA), będącego częścią National Institutes of Health, opublikowane zostało w American Journal of Psychiatry.

Więcej informacji …

https://nida.nih.gov/news-events/news-releases/2022/02/suicides-by-drug-overdose-increased-among-young-people-elderly-people-and-black-women-despite-overall-downward-trend

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie