PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Alkohol jest substancją psychoaktywną bardzo silnie oddziaływującą na organizm ludzki, przede wszystkim spowalnia działanie układu nerwowego w wyniku czego osoba będąca pod wpływem alkoholu traci zdolność prawidłowej percepcji bodźców wysyłanych zarówno przez sam organizm jak i tych, które docierają z zewnątrz. Jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym i jest prawnie zabroniona. Już dawka mająca 0,1 promila wywołuje u kierowcy problemy z koncentracją. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Wpływ alkoholu na organizm kierowcy


ILOŚĆ PROMILI
WE KRWI

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM KIEROWCY

0,1‰

Rozproszona uwaga.

0,2‰

Dłuższe spostrzeganie.

0,3‰

Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejszona zdolność postrzegania dostrzegania kształtów z oddali, obniżona zdolność postrzegania dynamicznych zmian światła.

0,4‰

Opóźniona reakcja na bodźce, obniżona sprawność motoryczna, wydłużony czas adaptacji narządu wzroku do zmian atmosferycznych.

0,5 ‰

Obniżenie zdolności realnej oceny sytuacji na drodze. Nadpobudliwość, upośledzenie reakcji psychofizycznych, pogorszenie ostrości widzenia i zdolności prawidłowej oceny odległości.

0,6 ‰

Błędna ocena własnych możliwości, znaczny spadek koncentracji i samokontroli.

0,8‰

Występowanie zjawiska słabości mięśni co powoduje znaczne osłabienie zdolności prowadzenia samochodu

1-2‰

Zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej, wahania nastroju, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.

2-3‰

Zaburzenia mowy, wzmożona senność, znaczne obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania oraz poruszania się.

3-4‰

Spadek ciśnienia we krwi, obniżenie temperatury ciała, osłabienie funkcji życiowych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności .

Powyżej 4 ‰

Dawka śmiertelna, śpiączka , zatrzymanie akcji serca i oddychania.

Na podstawie broszury „Alkohol i kierowca.”

Jak reagować wobec prowadzenia pojazdu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu?
Będąc świadkiem sytuacji, próby lub intencji prowadzenia pojazdu po alkoholu, możesz reagować, jest to obywatelski obowiązek. Jeśli nie wiesz jak prawidłowo zareagować, zapraszamy na stronę www.powstrzymaj.pl, zawierającą materiały i informacje jak adekwatnie i skutecznie podjęć interwencje. Więcej praktycznych informacji w dziale „Dla świadków”, linki „Powstrzymaj pijanego kierowcę” oraz „Eksperci radzą”. Znajdziesz tam filmy instruktażowe, pomoc prawną oraz porady ekspertów. Pamiętaj zwykły telefon pod nr. 112 może uratować życie!

Symptomy zachowania kierowcy, który może być pod wpływem alkoholu :

 • zatrzymuje się bez powodu, raptownie rusza, hamuje,
 • jedzie przesadnie ostrożnie
 • nie umie utrzymać auta zgodnie z kierunkiem jazdy,
 • robi szerokie zakręty, jedzie nie zważając na przepisy,
 • powoli reaguje na sytuacje na drodze,
 • jedzie bez świateł, nie używa kierunkowskazów,
 • jest nadmiernie pobudliwy, wymachuje rękoma, przeklina.

 

Zapisy prawne dotyczące alkoholu i prowadzenia pojazdów
W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi, nieprzekraczalnie 0,2‰ (0,2 promila we krwi).

 • Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ (lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3), określa się to jako stan po użyciu alkoholu.
 • Gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), wówczas jest to stan nietrzeźwości.

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i dotyczy prowadzenia wszystkich rodzajów pojazdów od samochodów poprzez rower aż do łodzi, furmanek, czy pojazdów rolniczych.
Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu:
W Polsce kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu są bardzo surowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po spożyciu alkoholu – gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (stan po użyciu alkoholu) – grozi do 30 dni aresztu lub do 5000 zł grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat trzech. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila (mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości), kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat oraz utrata prawa jazdy do 10 lat. Ponadto dane kierowcy figurują na liście osób skazanych (osoba taka nie otrzyma zaświadczenia o niekaralności). Dodatkowo, w przypadku skazania nietrzeźwego kierowcy, sąd może orzec także inne środki karne, np. nawiązkę. Jeśli kierujący pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, wskutek którego inne osoby poniosą śmierć, bądź doznają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, straci prawo jazdy na zawsze. Taka sama kara spotka kierowcę, który spowoduje wypadek i ucieknie z miejsca zdarzenia. Dla recydywistów kary są jeszcze bardziej dotkliwe. Jeśli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po alkoholu i złamał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu, może zostać ukarany karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości wśród kierowców.
Z badań wynika, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego zwiększa się kilkunastokrotnie wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi kierującego:

od 0,5‰ – 2 razy
od 0,8‰ – 4 razy
od 1,0‰ – 7 razy
od 1,5‰ – aż 36 razy.

W 2013 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg, także ci niezmotoryzowani uczestniczyli w 4 028 wypadkach drogowych (11,2% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosły 523 osoby (15,6% ogółu zabitych), a 4 737 osób odniosło obrażenia (10,8% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem 2012 jest to mniej wypadków o 439 (9,8%), mniej zabitych o 61 osób (10,4%) i mniej osób rannych o 568 (10,7%). Nietrzeźwi najczęściej uczestniczyli w zdarzeniach drogowych w niedziele (20,1%) i soboty (18,8%). W trakcie doby najwięcej wypadków ma miejsce pomiędzy godziną 16.00 a 23.00. W co siódmym zdarzeniu w tych godzinach, ginie człowiek. W 2013 roku w tym czasie, nietrzeźwi uczestniczyli w 2 115 wypadkach, co stanowi 52,5% wszystkich wypadków z ich udziałem. Zginęło w nich 297 osób (56,8%), a rannych zostało 2 336 osób (49,3%).

Źródło: Dane Komendy Głównej Policji
Natomiast nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali w 2013 r. 3 001 wypadków (8,3% ogółu), w których zginęło 426 osób (12,7%), a ranne zostały 3 523 osoby (8,0%). Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 2 165 wypadków, w których zginęło 288 osób, a rannych zostało 2 791 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 7,3%. W porównaniu do 2012 roku nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 171 (7,3%), osób zabitych o 18 (5,9%) i osób rannych o 334 (10,7%).

W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 617 wypadki (74,6% wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących). Wskaźnik ten jest na poziomie roku ubiegłego. W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi zginęło 237 osób, tj. 82,3% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących (2012 rok – 79,2%), a rannych w tych wypadkach zostało 2 220 osób, ,tj. 79,5% (2012 rok – 79,5%). Następną grupą nietrzeźwych użytkowników stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 206 wypadków (9,5%), w których zginęło 16 osób (5,6%), a 199 zostało rannych (7,1%).

Źródło: Dane Komendy Głównej Policji

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących


Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących

Wypadki

Zabici

Ranni

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

1437

1324

215

193

1960

1724

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

250

221

28

15

331

299

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

132

96

18

8

190

128

Nieprawidłowe

wyprzedzanie

84

91

15

28

111

136

omijanie

58

52

3

5

72

57

skręcanie

51

59

4

4

55

61

wymijanie

59

50

4

2

86

71

Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego

79

56

4

11

93

56

Niezachowanie bezpiecznej odległości

78

82

5

6

98

108

Źródło: Dane Komendy Głównej Policji

Przydatne linki z zakresu bezpieczeństwa ruch drogowego

 1. www.powstrzymaj.pl - Strona kampanii informacyjno –edukacyjnej, poświęcona m.in. temu jak prawidłowo podjąć interwencje wobec osoby, która zamierza prowadzić samochód po alkoholu,
 2. www.policja.pl zakładka Statystyki. Statystyki roczne miesięczne z zakresu nietrzeźwości na drogach,
 3. www.its.waw.pl - Instytut Transportu Samochodowego to Instytucja naukowo – badawcza w zakresie Transportu Samochodowego. Instytut prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego,
 4. www.obserwatoriumbrd.pl - Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dostarcza dane o zagrożeniach na polskich drogach i rozpowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. www.krbrd.pl – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - instytucja określająca kierunki i koordynująca działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 6. http://www.europarl.europa.eu/ - Zalecenia Komisji Europejskiej z zakresu polityki wobec alkoholu w ruchu drogowym (sam dokument do ściągnięcia: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2235(INI) wersja angielska).
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie