PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z  Łódzi w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 Promocja zdrowia na zadanie nr 36/3.2.3.2/17/DRM: Promocja działalności telefonu informacyjno-konsultacyjnego dla rodziców, których dzieci się upijają stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganej koncepcji linii kreacyjnej działań promocyjnych), na które aplikuje wnioskodawca.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie