PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 05-06-07-08 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się XXXV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyły 93 osoby (89 osób starało się o tytuł specjalisty, 4 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 13 osób. Ponadto jedna z osób nie została dopuszczona do egzaminu z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. W tej sesji egzaminacyjnej wśród złożonych prac nie wykryto żadnego plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są przy pomocy specjalistycznego programu antyplagiatowego.

Do egzaminu zakwalifikowano 79 osób (76 starało się o certyfikat specjalisty, 3 o certyfikat instruktora). Jedna osoba nie zaliczyła części pisemnej egzaminu.

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 65 osób :

Bazylewicz Daniel, Czaja-Michaud Agata Julianna, Dempniak-Pawłowska Julia Maria, Dereń Sylwia Ewa, Dereń Władysław, Dziadosz Monika Lidia, Fryca Grażyna Ewa, Gębka Ilona Tatiana, Gierek Robert, Glanc Małgorzata Iwona, Gleń Agnieszka, Halak Daniel, Handzelewicz Wioletta Agata, Hausa-Jarmoszyńska Anna, Jarmołowicz Dorota Krzysztofa, Jarzyna Jacek, Jaszewska Anna, Jaworski Paweł, Kaczmarski Jacek, Kamińska Marta Karolina, Kępa Katarzyna Małgorzata, Kleszczyńska Olga, Koronka Marta, Krysztopanis Żaneta Agnieszka, Kyć Agnieszka Dorota, Latacz Jadwiga, Lida Joanna Maria, Ługowska Ludmiła Dominika, Majewska Sara Katarzyna, Matusiak Apoloniusz, Mocko-Rakoczy Aleksandra Maria, Modzelewska Maria Irena, Nalaskowska-Zielińska Magdalena, Obuchowska Sybilla Adrianna, Pedowicz Anna Jadwiga, Pietrzak Estera Ewa, Polański Maciej, Polowińska Marika Monika, Prajsner Mirosława Jolanta, Radzioch-Wieczorek Agnieszka, Rakowska-Gos Anna, Rozumek-Michalska Ewa, Saj Mirosław Lesław, Sarnowski Piotr, Sasin Marek Krzysztof, Semerdżijewa Boriana, Sipior-Syposz Ilona, Skotarczyk Katarzyna Agnieszka, Słota Katarzyna Anna, Sowik-Złotoś Anna, Staud Elżbieta, Styks Piotr Adam, Synowiec-Bukartyk Sabina, Szacoń-Wojak Joanna Ewa, Szarek Dominika Estera, Ścioch Anna, Świątek Izabela, Tarkowska-Curyło Nella, Wojnowska Agnieszka Anna, Worobiej Anna Maria, Woźniak Paulina, Zalewska Agnieszka, Zdanuczyk Edyta, Zielińska Magdalena Lidia, Żmijewski Krzysztof.

Do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyły 3 osoby :

Miłto Elżbieta, Ossowska Dorota Jadwiga, Żuchlewski Stanisław Andrzej.

Komisje egzaminacyjne uznały, że na tle pozostałych osób szczególnie dobrze zaprezentowali swoją obronę:

Glanc Małgorzata Iwona, Halak Daniel, Rakowska-Gos Anna, Staud Elżbieta, Zalewska Agnieszka.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Po grudniowej sesji egzaminacyjnej lista certyfikowanych liczy już 2171 osób, w tym 1757 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 414 osób posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

W roku 2017 roku odbędzie się jeszcze jedna sesja egzaminacyjna, według następującego harmonogramu:

Sesja jesienna:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 28 lipca 2017 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 5 września 2017 roku
  3. Termin egzaminu: 2-3-4-5 października 2017 roku

Dostępna na stronie internetowej pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak ewentualny zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie