PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierającą wskazanie braków formalnych).
Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do zadania 51/3.4.2/17/DEA – „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” – są w trakcie procedowania.

 

Lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz niespełniających kryteriów formalnych - do pobrania TUTAJ.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie