PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rozpoczął się nabór na szkolenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Szkolenia realizowane są na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez firmę ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło. Projekt edukacyjny obejmuje organizację trzydniowych szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka; Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia; Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie