PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5, 6 i 7 listopada 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Do egzaminu zgłosiło się 88 osób, w pracach 3 osób wykryto plagiat. Decyzją komisji egzaminacyjnych prace 14 osób nie zostały dopuszczone do obrony z powodu niskiej oceny poziomu merytorycznego. Osoby te w najbliższym czasie otrzymają listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od dnia posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych 2 października 2018 roku) zostanie wysłane pisemne uzasadnienie (szczegółowa recenzja odrzuconych prac). Osoby dopuszczone do egzaminu otrzymają imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni i godziny, w obrębie czterech egzaminujących komisji, zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu zostaną dopuszczone do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 5 listopada, należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

Mapa z lokalizacją Centrum Szkoleniowego Roko znajduje się na stronie internetowej www.hotelroko.pl . Do ośrodka z Dworca Centralnego PKP i Dworca Zachodniego kursuje autobus 127 do przystanku Płużańska 02. Inne połączenia można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl . PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Hotelu Roko proszone są o kontakt bezpośrednio z hotelem pod numerem 22-863-85-43. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Kolejność wejść na egzamin 5 listopada

Kolejność wejść na egzamin 6 listopada

Kolejność wejść na egzamin 7 listopada

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie