Drukuj

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Ogłoszenie

Wzór formularza

Wzór oświadczenia