Drukuj

Informujemy, że umowa na realizację zadania 1/3.1.2.4./19/DRM/PARPA - Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym na rok 2019 zostanie podpisana z:

  1. Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy na kwotę 32.500 zł
  2. Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ze Starachowic na kwotę 32.500 zł