Drukuj

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym organizowane na zlecenie PARPA przez firmę „ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło”. Szkolenia obejmują trzy moduły: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania, Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka, Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

Czytaj więcej,,,