PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacja o dofinansowaniu szkoleń rozpoczętych w 2019 r. w szkołach akredytowanych przez PARPA w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin.

W 2020 r. po raz ostatni przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Dofinansowanie to adresowane będzie wyłącznie do tych uczestników szkoleń, którzy rozpoczęli je w 2019 r. Uczestnicy, którzy zamierzają się ubiegać o to dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 7 lutego 2020 r. Kwota dofinansowania zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia po zebraniu wszystkich wniosków przez WOTUWy, tj. po 14 lutego br. Wyniesie ona maksymalnie 5,00 zł, ale może być niższa, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie duża. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW: marzec 2020 roku. Uczestnik zobowiązany jest do odbywania szkolenia w tej szkole i w tej edycji szkolenia, które wskazał we wniosku do WOTUW, pod rygorem utraty dofinansowania.

Informujemy, że uczestnik otrzyma w roku 2020 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Osoby, którym przyznano dofinansowanie na to szkolenie w 2019 roku, otrzymają dofinansowanie do pozostałych godzin dla sesji odbywających się w 2020 roku do wysokości 650 godzin łącznie, jeśli nadal spełniają warunki określone we wniosku na 2020 rok.

Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie