Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na finansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.) - Zadanie 2/3.1.2.4./20/DRM/PARPA.