PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z aktualnymi obostrzeniami spowodowanymi sytuacją pandemii, wprowadzonymi na terenie całego kraju, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje wstrzymanie realizacji staży klinicznych (II etap programu szkolenia) do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. Realizacja superwizji klinicznych (III etap programu szkolenia) nadal jest możliwa, przy czym rekomenduje się realizację superwizji w formie zdalnej.

Osobom będącym aktualnie w programie szkolenia przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w przypadku upływu okresu ważności zaświadczeń potwierdzających status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, okres ten ulega przedłużeniu na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 12 miesięcy następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni."

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie