PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informujemy, że 25 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod nr 159 opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). Na mocy powyższego aktu możliwość przesuwania terminu wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń oraz wprowadzania zwolnień z tych opłat, przyznana radzie gminy, zostaje przedłużona na 2021 r.

Więcej informacji w załączniku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie