PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Jarosław Chmielewski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań i podejmowanie wspólnych działań, ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym.

Podpisanie tego porozumienia przewiduje podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na ochronę praw osób z problemem alkoholowym, w szczególności w zakresie możliwości leczenia, w tym leczenia uzależnień oraz dostępności lecznictwa odwykowego. Ważne jest także podnoszenie świadomości w zakresie programów na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu.

Pacjenci z problemami alkoholowymi często potrzebują również pomocy medycznej. Dlatego bardzo ważna jest współpraca w zakresie podnoszenia świadomości tych osób w zakresie praw pacjenta i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - Bartłomiej Chmielowiec.


Wspólnie chcemy podejmować działania systemowe, edukacyjne i promocyjne dotyczące zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz praw pacjentów - Jarosław Chmielewski.

 

foto001

foto002

foto003

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie