PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzaminy certyfikacyjne PARPA - sesja jesienna 2021 kolejny raz zorganizowane zostały w pełni w trybie on line, dotyczy to zarówno części pisemnej, jak i ustnej. Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące sesji.

Sesja jesienna (czterdziesta czwarta):

1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 66 osób (65 osób starało się o tytuł specjalisty, 1 o tytuł instruktora).

2. Z powodów merytorycznych nie zostały do obrony dopuszczone prace od 10 osób.

3. Z powodu wykrycia zbyt dużego podobieństwa do innych prac, do obrony nie zostały dopuszczone prace od 4 osób.

4. Jedna osoba nie zaliczyła części pisemnej egzaminu.

5. Trzy osoby nie zaliczyły części ustnej egzaminu.

W rezultacie po tej sesji do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 47 osób, do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyła 1 osoba.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

W chwili obecnej mamy już 2704 certyfikowanych osób, w tym 2235 z nich posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, a 469 z nich posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesje egzaminacyjne PARPA będą przeprowadzanie do końca 2024 roku. Osoby, które będą do nich przystępować zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu. Informator znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale Certyfikacja terapeutów – Egzaminy certyfikacyjne.

Przypominamy również, że niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu. Jeśli chodzi o część ustną egzaminu, to egzaminatorzy skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Zachęcamy osoby, które myślą o przystąpieniu do kolejnych sesji egzaminacyjnych do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego pod numerem 022 25-06-338 w celu weryfikacji dotychczas przesłanych do PARPA zaświadczeń o ukończeniu wszystkich etapów szkolenia oraz uzyskania ewentualnych dalszych informacji na temat procesu certyfikacji

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie