Drukuj

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko  Specjalisty ds. szkoleń.

Pełna treść ogłoszenia, wraz z załącznikami, na stronie https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13099436