PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie terminu oddania wniosku w placówce pocztowej (§ 2 ust.1 Zarządzenia nr 69/2022 z dnia 21 października 2022 r.)

Treść  komunikatu do pobrania

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13511986

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13637303

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie