PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Studia podyplomowe "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie".

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie uruchomia w roku akademickim 2014-2015 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych studia podyplomowe "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie". Program studiów opracowany został przez specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały i dr Sylwii Kluczyńskiej. Studia obejmują 215 godzin, mają na celu podniesienie jakości pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach i obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 

- pomoc psychospołeczna, socjalna, prawna osobie doznającej przemocy,
- praca interwencyjno-korekcyjna z osobami stosującymi przemoc,
- pomoc psychologiczna udzielana dziecku krzywdzonemu,
- praca interdyscyplinarna w opracowaniu strategii i pomaganiu rodzinom, w których dochodzi do przemocy,
- interwencja i pomoc w kryzysie.
Informacja dotycząca rekrutacji i przebiegu studiów jest dostępna na stronie internetowej APS: http://irk.aps.edu.pl/katalog.php?op=info&id=SP-PPR-1&kategoria=

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie