PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 9 – 11 czerwca br. odbyła się XXX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

W dniach 9 – 11 czerwca br. w Warszawie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6, odbyła się XXX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami złożyło w wymaganym terminie 87 osób (78 osób starało się o tytuł specjalisty a 9 o tytuł instruktora). 15 osobom (w tym 2 kandydatom do tytułu instruktora) Komisje Egzaminacyjne nie zaliczyły prac, co oznaczało niedopuszczenie tych osób do egzaminu. Ponownie doszło do dokonania autoplagiatu w związku z czym przypominamy, że wymóg napisania nowej pracy, w sytuacji wcześniejszego nieprzyjęcia pracy do egzaminu czy nieobronienia pracy na egzaminie ustnym, oznacza opisanie faktycznego przebiegu pracy terapeutycznej z nowym tj. innym, realnie prowadzonym pacjentem. Natomiast w jednej z zeszłych sesji doszło do wykrycia plagiatu – toczy się w tej sprawie postępowanie w prokuraturze. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że przyjęte do obrony prace, mogą być na różnym poziomie. Zdarzają się bardzo dobre prace a czasem tylko takie, które w minimalnym stopniu spełniają warunki przyjęcia do obrony. Prace dobre jest zwykle łatwiej obronić w związku z tym, że jest do nich mniej pytań, prace słabsze - z reguły obronić jest trudniej. Komisje Egzaminacyjne podkreślają, że jednym z najczęstszych problemów w przedstawianych pracach jest zbyt ogólnie opisana diagnoza nozologiczna pacjenta. Przypominają też, że podstawowym celem opisu procesu terapii jest nie tyle przedstawienie poglądów czy działań pacjenta, co przede wszystkim pokazanie relacji terapeutycznej oraz metod i interwencji stosowanych przez terapeutę. W związku z tym opis pracy terapeutycznej i relacji powinien stanowić najobszerniejszą część przedstawionej pracy.

Podsumowując, do czerwcowego egzaminu zakwalifikowano 72 osoby – 65 starało się o certyfikat specjalisty a 7 o certyfikat instruktora. 2 osoby nie zdały części pisemnej egzaminu czyli testu. 6 osób nie zaliczyło części ustnej egzaminu - 5 osób kandydujących do tytułu specjalisty i 1 os. starająca się o tytuł instruktora. Tym samym po sesji czerwcowej grono specjalistów psychoterapii uzależnień powiększyło się o 58 osób, instruktorów terapii uzależnień – o 6 osób. Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy. Podsumowując, są 1862 osoby certyfikowane – 1468 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, 394 to instruktorzy terapii uzależnień.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu serdecznie zapraszamy do przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji. Termin kolejnej sesji podany jest w „Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu” (www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów). Pula pytań egzaminacyjnych (testów) zamieszczona na stronie internetowej PARPA (Certyfikacja terapeutówPytania egzaminacyjne) może ulec zmianom. Zmiany te mogą być wprowadzone najpóźniej do 90 dni przed terminem egzaminu.

Korzystając z okazji przypominamy, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu. W wyniku wejścia w życie z dniem 1 lipca 2012 r. „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi” (DZ.U. poz. 734) nie istnieje już możliwość przedłużania ważności zaświadczeń o uzyskanym statusie. Jednocześnie każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednego statusu na podstawie nowych przepisów, niezależnie od tego czy osoba ma/miała nadany status przed 1 lipca br. (i ewentualnie status ten był przedłużany), czy osoba występuje po raz pierwszy. Uprzednio nadane statusy zachowują swoją ważność zgodnie z datą widniejącą na danym zaświadczeniu. Po nowy status należy wystąpić na wniosku o potwierdzeniu statusu (dostępnym na www.parpa.plCertyfikacja terapeutówWzory dokumentów), który powinien wpłynąć do PARPA najlepiej, nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego statusu. Osoby dopiero rozpoczynające szkolenie I etapu, zobowiązane są do wystąpienia o status przed jego ukończeniem – warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest posiadanie statusu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie