Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17-18 listopada 2014 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz spełniają kryteria określone w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. ”