Drukuj

– Jesteśmy na początku drogi. Dalej będziemy działać przy Państwa pomocy w całym kraju – mówił Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas szkolenia dotyczącego przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach. To kolejne z cyklu spotkań dla samorządowców w czterech województwach. Organizatorem szkoleń jest PARPA, a za ich realizację odpowiada Krakowska Akademia Profilaktyki.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów woj. lubelskiego oraz eksperci: podinsp. Mariusz Szajwaj, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zbigniew Jasiński z WRD KWP w Lublinie oraz Tomasz Lebiocki, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”.

W pierwszej części spotkania dyrektor PARPA wyjaśnił ideę działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez PARPA. Ich celem jest zachęcenie otoczenia do reagowania na pijanych kierowców. – Ludzie nie piją w próżni, ale w towarzystwie. Świadkowie są w stanie zareagować i zapobiec znacznej liczbie tragedii – przekonywał Krzysztof Brzózka.Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski omówił poszczególne elementy działań informacyjno-edukacyjnych PARPA. Wyemitowano m.in. filmy edukacyjne, które obrazują możliwe formy interweniowania wobec osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić po alkoholu. Ponadto omówione zostały modelowe inicjatywy samorządów z całej Polski na rzecz promocji trzeźwości na drogach. Wśród nich były także przykłady inicjatyw z woj. lubelskiego.

Organizatorzy szkolenia zachęcili uczestników do powielania dobrych praktyk i przekazywania idei „Powstrzymaj pijanego kierowcę” do jak najszerszych grup odbiorców. – To bardzo istotne, by budować sieci informowania i reagowania – podkreślał dyrektor PARPA. – Trzeba rozmawiać i szukać wszędzie możliwości współpracy.

Podmiotami, do których należy zwrócić się z prośbą o pomoc przy inicjatywach z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, są miejscowe jednostki policji. Podinsp. Mariusz Szajwaj przedstawił statystyki dotyczące pijanych kierowców i zdarzeń z ich udziałem na terenie woj. lubelskiego. – Więcej niż co dziesiąty wypadek jest powodowany przez nietrzeźwego kierującego – mówił.

Następnie głos zabrali uczestnicy szkolenia. Przedstawiciele lubelskich gmin opowiedzieli o swoich działaniach mających na celu powstrzymanie pijanych kierowców. Anna Misiura z Urzędu Miasta Chełm podkreśliła, że samorząd na bieżąco współpracuje z lokalną policją. Przekazane przez policję dane odnośnie nietrzeźwości na drogach są zapisywane w diagnozie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 O dobrej współpracy z lokalną policją mówiła także przedstawicielka Urzędu Miasta w Dęblinie oraz Alicja Grabiec, pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu ds. profilaktyki. – Organizujemy wspólne kontrole z policją, akcje pod hasłem „Piłeś – nie jedź!”, przygotowujemy gadżety – opowiadała Alicja Grabiec.

Równie aktywny na polu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach jest Urząd Miasta Kraśnik. Małgorzata Iwan, główny specjalista ds. uzależnień, opowiedziała o akcji informacyjnej prowadzonej wspólnie z policją i parafiami. – Przekazaliśmy im ulotki, które były rozdawane przy okazji poświęcenia pojazdów w dniu św. Krzysztofa. Organizowaliśmy także szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych – mówiła Małgorzata Iwan.

Jacek Zakrzewski z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku zwrócił uwagę na trudności we współpracy z lokalnymi szkołami nauki jazdy, które niechętnie korzystają z oferty organizacji bezpłatnych zajęć. Dyrektor Krzysztof Brzózka radził samorządom gminnym, by z prośbą o pomoc zwracały się do władz powiatu, które nadzorują szkolenie kierowców na swoim terenie.

Szkolenie, które odbyło się w Lublinie, jest drugim z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.