Drukuj

Systematyczne działania edukacyjne oraz budowa lokalnego systemu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach są warunkami skutecznej profilaktyki – to główne wnioski ze szkolenia w Warszawie dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego. Szkolenie pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?” zorganizowała Krakowska Akademia Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przewodniczący i członkowie gminnych komisji. Podczas szkolenia wystąpili eksperci: Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA, podinsp. Witold Lament, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, asp. szt. Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Maciej Wroński, przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.

 

Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez PARPA. Krzysztof Brzózka zwrócił uwagę, że są one przykładem nowego podejścia do problemu pijanych kierowców. – Po raz pierwszy przekaz został skierowany nie do samych kierowców, lecz do ich otoczenia – pasażerów, rodzin, znajomych
.
Dyrektor PARPA mówił o zasadności przyjęcia takiej perspektywy m.in. w nawiązaniu do najtragiczniejszych wypadków z pierwszego półrocza bieżącego roku. Wielu z nich można było uniknąć, gdyby otoczenie (rodzina, pasażerowie, sąsiedzi, sprzedawcy alkoholu) nie przyzwalało kierowcom na jazdę w stanie nietrzeźwości.

– Jesteśmy na początku drogi – podkreślił Krzysztof Brzózka, podkreślając jednocześnie, że „Powstrzymaj pijanego kierowcę” to pierwsza inicjatywa, która spotkała się z tak szerokim odzewem medialnym. Dyrektor PARPA zapowiedział emisję spotu promującego działania edukacyjne PARPA w telewizji publicznej. Wyraził także wdzięczność policji za determinację i coraz szersze działania mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z polskich dróg.

 

 Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski opisał elementy działań informacyjno-edukacyjnych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Omówił zawartość przewodnika dla samorządowców oraz płyty CD, na której znalazły się m.in. filmy edukacyjne. Następnie zaprezentował rekomendacje PARPA odnośnie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, odwołując się do dobrych praktyk samorządów w całej Polsce.

W drugiej części szkolenia organizatorzy zaprosili uczestników do dyskusji. Samorządowcy mieli okazję podzielić się refleksjami i poglądami na temat problemu pijanych kierowców w społecznościach lokalnych oraz zaprezentować własne działania profilaktyczne.

 – Kiedy tworzymy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapraszamy do współpracy różnych partnerów. Każdy może dołożyć swój wkład – mówiła Beata Humięcka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Uczestniczka dyskusji podkreśliła, że należy działać systemowo i wielowymiarowo. – Nasz program „Trzeźwy kierowca” obejmuje zajęcia z alkogoglami, kampanię edukacyjną i ulotki. W ubiegłym roku w sierpniu – miesiącu trzeźwości – współpracowaliśmy z parafiami – opowiadała przewodnicząca KRPA w Warszawie
.
O działaniach podejmowanych w gminie Kadzidło mówiła Ewa Kuligowska, przewodnicząca GKRPA. – Współpracujemy z policją, szkołami, parafią, służbą zdrowia, strażą pożarną, a także lokalnymi stowarzyszeniami, radiem i prasą. Gmina Kadzidło brała udział w projekcie „Krzyże Kurpiowszczyzny” w powiecie ostrołęckim, w ramach którego powstał film opowiadający o tragicznych zdarzeniach z udziałem pijanych kierowców. – Później w urzędach gmin organizowano debaty dla mieszkańców. Kolejne działania potoczyły się naturalnie – dodała Ewa Kuligowska.

Maciej Wroński reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zwrócił uwagę na to, że w przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach powinny angażować się także starostwa powiatowe. – Starosta odpowiada za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz za nadzór nad szkoleniem kierowców. Wiem, że wśród samorządowców są pasjonaci, którzy starają się wpłynąć na ośrodki szkolenia kierowców, organizują spotkania dla instruktorów. Można nakłonić ośrodki, by do szkolenia wprowadzili element problematyki alkoholowej – przekonywał Maciej Wroński.

Sławomir Majewski, pełnomocnik ds. RPA w Grójcu, opowiedział o zespole roboczym złożonym z przedstawicieli GKRPA oraz policji. – Przy okazji kontroli drogowych policja korzysta z alkotestów będących na wyposażeniu komisji oraz kolportuje ulotki zakupione przez gminę – mówił. O dobrej współpracy z policją opowiadał także Krzysztof Karczmarski, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach.

Asp. szt. Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji zapewnił, że policja chętnie podejmie współpracę z gminami przy działaniach profilaktycznych, w szczególności tych kierowanych do osób dorosłych. Podinsp. Witold Lament z KWP w Radomiu podkreślił, że policja reaguje na każdy sygnał o przestępstwie od obywateli, w tym także informacje o nietrzeźwych kierowcach.

Szkolenie, które odbyło się w Warszawie, jest jednym z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.