Drukuj

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

W związku z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, podajemy do wiadomości listę 15 osób, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu:

Lista lekarzy:

Lista specjalistów psychoterapii uzależnień:

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Przypominamy, że warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym osobom, w terminie do dnia 2 czerwca br.