PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. Projekt utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia wodzirejów.

 

Już po raz dwunasty wodzireje i animatorzy zabaw spotykają się na Ogólnopolskich Warsztatach Wodzirejów Dobrej Zabawy. Tym razem odbędą się one w dniach 7 - 10 lipca 2014 r. w mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach pod Warszawą. Tematem wiodącym warsztatów będą tańce narodowe. Uczestnicy będą tam mieli bardzo dobre warunki do ćwiczeń - dużą salę baletową, instruktorów tańca i akompaniatora, na co dzień pracujących w "Mazowszu".
 

 

Organizatorzy chcą też w czasie warsztatów powołać do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wodzirejów. Ma być ono otwarte dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się animowaniem zabaw i świadczących usługi wodzirejskie. W ramach stowarzyszenia środowisko wodzirejów będzie mogło samo określać i promować najlepsze wzorce zabawy, dobre praktyki, wartości etyczne obowiązujące w zawodzie i dbać o stałe podnoszenie umiejętności.

Więcej informacji, formularz zgło0szeniowy i program szkolenia na stronie:
www.wodzirejowie.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie