Drukuj

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na szkolenie adresowane do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorów gminnych programów; pracowników lecznictwa odwykowego; przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich oraz osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj <<<<<
Harmonogram szkolenia <<<<<
Program I sesji <<<<<
Formularz zgłoszeniowy <<<<<