Drukuj

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje XXVIII Szkołę Letnią „Przemoc w rodzinie – nowoczesne kierunki pomagania” w dniach 4-7 września 2014 w Fundacji Etoh, Warszawa