PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26-28 maja 2014 roku w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Tematem wiodącym konferencji będzie profilaktyka przemocy w rodzinie. Proponujemy wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego, wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy. Podczas konferencji zaprezentujemy także wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować - po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami - swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują (10-15 min wystąpienia w trzecim dniu konferencji - 28 maja br.).
Konferencja rozpocznie się w dn.26 maja br. o godz. 13.00, a zakończy w dn. 28 maja br. o godz. 12.30.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA. Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja.
Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 5 maja br. ankiety zgłoszeniowej do PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, fax. 22/2506360 – przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do Agencji). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA TUTAJ

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie