PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli.
W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”. PARPA co kilka lat organizuje konferencje skierowane do grupy przedstawicieli Delegatur NIK, RIO oraz Urzędów Wojewódzkich z całej Polski, mając na uwadze współpracę oraz dbałość o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym roku w naradzie uczestniczyło pięciu przedstawicieli delegatur Najwyższej Izby Kontroli, dziewiętnaście osób z Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz czternastu przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich. Spotkanie miało charakter narady, mającej na celu wymianę informacji i przedstawienie stanowisk w spornych i budzących wątpliwości interpretacyjne kwestiach.

W dniu 25 marca o godzinie 13.00 Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka rozpoczął konferencję powitaniem gości oraz prezentacją zawierającą dane statystyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie Pani Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora PARPA wskazała najczęstsze błędy w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejne wystąpienie, "Rezultaty kontroli dotyczącej realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o raport NIK", przedstawił Pan Andrzej Aleksandrowicz, Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu. Referat "Aspekty prawne ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu" zaprezentowała Kama Dąbrowska radca prawny i Kierownik Działu Prawnego PARPA. Poruszone w wystąpieniach tematy budziły duże zainteresowanie, czego wyrazem były liczne pytania i opinie prezentowane przez uczestników w ich trakcie oraz w panelu dyskusyjnym.

W drugim dniu narady, Kierownik Działu Prawnego PARPA przedstawiła prezentację, na temat najczęstszych pytań i wątpliwości prawnych w obszarach dotyczących: zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydawania uchwał w przedmiocie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie prezentacji uczestnicy konferencji komentowali poruszane kwestie oraz wymieniali się doświadczeniami z realizacji zadań z omawianego obszaru.

Na zakończenie konferencji Dyrekcja PARPA podsumowała spotkanie oraz zaproponowała szkolenia dla przedstawicieli powyższych instytucji w celu przybliżenia i uporządkowania wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wymiana opinii i uwag w gronie przedstawicieli organów nadzorczych i kontrolnych stanowi ważny element w obszarze stosowania prawa. Wszyscy obecni zadeklarowali chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.”

 

...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie