Drukuj

Zgłoszenie na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Karta zgłoszeniowa służy kwalifikacji na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych, finansowaną przez PARPA w 2015 roku.
Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2015 r. składa się:

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie 2 - 16 stycznia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Pobierz kartę zgłoszeniową <<<<<