Drukuj

 

W dniu 16 czerwca 2008 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyła się narada Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:
Proponowane zmiany dotyczące procedury zobowiązania do leczenia odwykowego; możliwe konsekwencje i zagrożenia z tym związane.
Planowane zmiany dotyczące zasad przynależności do Sieci Gmin Wiodących.
Usytuowanie i rola stowarzyszeń abstynenckich w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Doświadczenia i przemyślenia Ekspertów okazały się niezwykle cenne i pomocne przy podejmowaniu dalszych decyzji i działań związanych z powyższymi tematami.