Drukuj

Ukazał się najnowszy numer miesięcznika dla nauczycieli i rodziców „Wychowanie na co dzień”, który poświęcony został problematyce związanej z zagrożeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków w środowisku młodzieży szkolnej.

W numerze m.in.:
Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień
Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej
Życie bez uzależnień – przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia
Więcej informacji o piśmie wydawanym przez Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdziecie Państwo na stronach www.weakapit.pl