Drukuj

Najnowsze badania ESPAD 2007

„Przedstawiamy wyniki międzynarodowego programu badawczego dotyczącego postaw i zachowań młodzieży wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) zrealizowanego w 2007 r.

Badania zostały przeprowadzone przez Pana Janusza Sierosławskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii i sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ESPAD 2007.pdf do pobrania