Drukuj

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONFERENCJI - „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska w psychoterapii” Zgłaszam swój udziału w konferencji pt. „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska w psychoterapii” organizowanej przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONFERENCJI - „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska w psychoterapii”

Zgłaszam swój udziału w konferencji pt. „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska w psychoterapii”
organizowanej przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
która odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia w Osieczanach k/Myślenic

(prosimy o czytelne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej drukowanymi literami)

Tu Karta Zgłoszeniowa do pobrania

Tu: program konferencji