PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych (MOPS)..Po raz kolejny pragniemy zaprosić młodych ludzi wraz z opiekunami do udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Poprzednie edycje Przeglądu zaangażowały ponad 80 różnych zespołów i grup – działających przy szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury – w sumie ponad 800 osób. W tym roku pragniemy wydłużyć Przegląd do 3 dni pozostając przy poprzedniej formule spotkania.

  1. Młodzi ludzie pod opieką dorosłych tworzą scenariusz i przygotowują spektakl dotyczący problemów młodych ludzi w kontekście profilaktycznym, mogą też ten spektakl pokazać swoim rówieśnikom;
  2. Z najlepszych prac zgłoszonych do PARPA wybrane zostaną grupy, które zostaną zaproszone do udziału w 3-dniowym spotkaniu w Warszawie;
  3. Każda grupa ma okazję spotkać się z profesjonalnym jury w skład którego wchodzi: profilaktyk, reżyser, aktor, każdy spektakl jest omawiany
  4. Najlepsze prace pokazane na Przeglądzie zostają nagrodzone symbolicznymi nagrodami ale każda grupa otrzymuje dyplom i statuetkę pamiątkową z udziału w Przeglądzie

W nurcie profilaktyki problemowej jedną z ważnych strategii profilaktycznych jest aktywizowanie liderów młodzieżowych. Mamy nadzieję, iż praca grup będzie szansą nie tylko na stworzenie jednorazowego spektaklu, ale będzie też ważnym doświadczeniem robienia czegoś pozytywnego dla swoich rówieśników. Działania wykorzystujące elementy dramy, technik teatralnych mogą też dla wielu z tych młodych ludzi stać się początkiem fascynującej przygody życiowej, która dla części z nich może stać się początkiem pasji czy też pracy w przyszłości.
Liczymy na to, iż przy wsparciu opiekunów ze świetlic, szkół czy klubów młodzi ludzie będą mogli wypowiedzieć się na temat swoich problemów i pokazać jakie widzą ich rozwiązania. Poprzez prezentacje przedstawień w środowisku rówieśników, działania te mogą stać się również elementem lokalnego sytemu działań profilaktycznych. Mamy nadzieję, że wzmocnieniem tej inicjatywy będzie bezpośrednie zaangażowanie się rodziców w podejmowane przez ich dzieci działania twórcze.

Tworząc Festiwal pragniemy promować działania otwarte na autentyczne problemy młodego pokolenia, oparte na dialogu, zaufaniu i więzi między pokoleniami; odbiegające od życzeniowych wyobrażeń oraz stereotypowej wiedzy o naszych dzieciach i ich problemach.

Na zgłoszenia i zapis przedstawienia oczekujemy do dnia 31.03.2008. Przegląd odbędzie się w Warszawie – termin zaplanowany to 23-25 maja b.r. Współorganizatorem Festiwalu jest Dom Kultury „Włochy” oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Trwają rozmowy nad objęciem patronatu nad Przeglądem przez Minister Zdrowia – Panią Ewę Kopacz oraz przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Prosimy o upowszechnianie informacji o Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tej inicjatywie.

KARTA ZGŁOSZENIA MOPS PARPA.

REGULAMIN TEATRALNY

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie