PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KAMPANII W dniu 31 marca 2008 roku w siedzibie Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pierwszy etap kampanii „Ciąża bez alkoholu” zorganizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w promowanie wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu podczas ciąży.

Zgodnie z zapowiedziami, uczestnicy mogli zgłaszać swoją obecność od godziny 10:00, ale wiele osób pojawiło się wcześniej, tak więc pracownicy sekretariatu spotkania już od samego rana witali gości i wręczali pakiety edukacyjne, a także udzielali rad i wyjaśnień; z radością też przyjmowali ciepłe słowa od zaproszonych gości.

 

 

O godzinie 10:45 sala była już zapełniona i tak było przez cały czas trwania konferencji.

 

 

Pan Krzysztof Brzózka – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uroczyście rozpoczął spotkanie, wszystkich serdecznie powitał i podziękował za przybycie. Następnie głos zabrali goście honorowi: Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Pani Paulina Miśkiewicz Dyrektor Biura WHO w Polsce i Pani Magdalena Wysocka Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

 

Kampania nie odniosłaby sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, dlatego już na samym początku Pan Dyrektor Brzózka skierował słowa podziękowania do przedstawicieli samorządów gminnych, samorządów wojewódzkich, mediów, dziennikarzy i edukatorów. Pisemne podziękowania otrzymali w pierwszej kolejności Eksperci PARPA ds. FAS: Pan Krzysztof Liszcz (Fundacja Daj Szansę), Pani Teresa Szumiło (ITEM. Umiejętności Społeczne), Pani Małgorzata Klecka (Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa), Pani Bogda Różycka (Centrum Zdrowia Dziecka) oraz nieobecni na spotkaniu: Pan Tomasz Niemiec (Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego) i Pan Piotr Raczyński (lek. ginekolog – położnik, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie) .

Podczas swojego wystąpienia dr Liszcz, podobnie jak znaczna część edukatorów, zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia dostępności pomocy dzieciom z FAS i ich rodzinom, ponieważ ogromnie istotna jest dla tej grupy odpowiednia i wczesna diagnoza oraz szybka i adekwatna terapia.

 

 

Słowa uznania i podziękowania usłyszały także osoby odpowiedzialne za medialna stronę kampanii (m. in. za reżyserię i produkcję spotu telewizyjnego i radiowego) – Szkoła Mistrzów Reklamy, Pan Nono Dragović (reżyser i wykładowaca SMR) oraz przedstawiciele firmy Media Concept – Pan Bartosz Nowakowski (Prezes MC) i Pani Małgorzata Grzebisz – Zakrzewska (Strategic and New Media Manager).

Niezwykle istotnym uczestnikiem działań edukacyjnych okazała się firma AMIL produkująca testy ciążowe. Jako jedyna w Polsce przyjęła propozycję PARPA i na opakowaniach testów umieściła informację o szkodliwym wpływie alkoholu na płód. Od momentu rozpoczęcia kampanii sprzedano już 250 tysięcy testów, dzięki którym kobiety dowiedziały się o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży. A warto dodać, że taka informacja będzie umieszczana na opakowaniach testów firmy AMIL już na stałe. Podziękowanie za udział w tym przedsięwzięciu odebrała Pani Alicja Konstankiewicz.

 

 

Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Łukowska (Zastępca Dyrektora PARPA), która dokonała podsumowania pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu”. Zebrani dowiedzieli się, ile i jakie podmioty włączyły się w działania edukacyjne i jakiego rodzaju to były działania; co ważnego się wydarzyło w związku z kampanią i jakie przedsięwzięcia udało się zrealizować.
Do kampanii przystąpiły 683 podmioty, w tym 638 samorządów gminnych, 12 wojewódzkich, 17 dzielnic Warszawy oraz 33 inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia abstynenckie, parafie). W ponad 160 miejscach odbyły się debaty, pikniki i konferencje propagujące wiedzę o FAS.
Sprawozdania nadesłało blisko 80% zgłoszonych podmiotów. Aktywność gmin znacznie wyprzedziła pomysły PARPA. Samorządy włączyły temat Płodowego Zespołu Alkoholowego i konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży do programów profilaktyczno – zdrowotnych realizowanych z młodzieżą, a także do kursów przedmałżeńskich prowadzonych przy parafiach.
Wszyscy realizatorzy kampanii podjęli się dystrybucji materiałów edukacyjnych (np. w punktach konsultacyjnych i ośrodkach pomocy społecznej); ponad 85% organizatorów podjęło wyzwanie dotarcia z wiedzą o FAS do środowisk medycznych.
Po części podsumowującej nadszedł czas na prezentacje naukowe: Pani Teresa Szumiło przedstawiła na przykładzie studium przypadku dwojga dzieci zaburzenia (od strony psychologicznej), jakie mogą występować u osób dotkniętych FAS oraz jak to się przekłada na ich funkcjonowanie w codziennym życiu.
Druga z prezentacji stała się dowodem na to, jak wielkie możliwości daje współczesna technika. Profesor Andrzej Urbanik z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wyniki najnowszych badań przeprowadzonych dzięki Protonowej Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego, dotyczących wpływu alkoholu na funkcjonowanie mózgu. Niezwykle istotnym jest fakt, iż są to pierwsze tego typu badania w Polsce. Dają szansę na szybsze i dokładniejsze diagnozowanie FAS, a przez to – na możliwość wcześniejszego rozpoczęcia terapii. Oficjalna prezentacja wyników tych badań ma się odbyć na konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia. Współczesna technika umożliwiła również przeprowadzenie tej prezentacji w formie telekonferencji – Profesor Urbanik będąc w Krakowie przemawiał do uczestników konferencji w Warszawie i odpowiadał na zadawane pytania.

W dalszej części spotkania uczestnicy mogli obejrzeć prezentacje podmiotów wyróżnionych za szczególne inicjatywy oraz wystawę „FAScynujące Dzieci” z obozu terapeutycznego dzieci z FAS. Wystawę tę, dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, można było oglądać w dniach od 4 do 19 grudnia 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Prezentowano ją również na wielu piknikach i spotkaniach w całej Polsce. Wystawa nadal pozostaje do dyspozycji gmin – informacje dotyczące warunków wypożyczenia można uzyskać w Agencji.

 

 

W trakcie całego spotkania przedstawiciele wybranych gmin udzielali wywiadów radiowych. Jest to nowe przedsięwzięcie realizowane dzięki inicjatywie Pana Macieja Zdziarskiego – Dyrektora Programowego Radia Kraków. Projekt ten zakłada nagranie 16 audycji dotyczących działań lokalnych podejmowanych w ramach kampanii. W każdej audycji udział wzięły 2 – 3 osoby reprezentujące poszczególne miejscowości z danego województwa i taka audycja będzie emitowana na antenie lokalnej rozgłośni Polskiego Radia na obszarze województwa.

 

 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na wręczanie nagród. Dyplom oraz pakiet edukacyjny otrzymało 20 podmiotów wyróżnionych za szczególne inicjatywy podjęte w ramach kampanii „Ciąża bez alkoholu”:

 

Specjalne podziękowania otrzymali także edukatorzy kampanii, którzy z wielkim zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą podczas licznych debat, pikników, konferencji i spotkań edukacyjnych.

Pan Dyrektor Brzózka odczytał także listę podmiotów wyłonionych w drodze losowania. Przedstawiciele wylosowanych gmin mogli odebrać nagrody po zakończeniu spotkania; pozostałe pakiety zostaną wysłane pocztą.

 

Następnie zebrani obejrzeli prezentacje multimedialne dwóch wyróżnionych miast. Jako pierwszy o działaniach podjętych w ramach kampanii opowiedział Pan Grzegorz Zdebelak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, następnie swoje wystąpienie miała Pani Krystyna Kollbek – Myszka Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
W dalszej części Pani Jolanta Terlikowska – Kierownik Działu Rodziny i Młodzieży PARPA przedstawiła propozycje dalszych działań edukacyjnych, m in.:
  • możliwość wykorzystania programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki FAS adresowanego do młodzieży, który zostanie opracowany przez zespół ekspertów PARPA,
  • zaproszenie do udziału w szkoleniach dla lekarzy ginekologów i położnych (zwiększających specjalistyczną wiedzę o szkodach wywołanych alkoholem spożywanym podczas ciąży) oraz dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych (dotyczących pracy z dziećmi z FAS),
  • możliwość wypożyczenia wystawy „FAScynujące Dzieci”;
Uczestnicy mieli też okazję, by podzielić się swoimi wrażeniami – trudnościami i sukcesami, jakie pojawiły się w trakcie realizacji założeń kampanii.
Na zakończenie Pan Dyrektor Brzózka jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękował i wyraził nadzieję, że dalsza współpraca przy okazji tej kampanii i innych działań będzie równie owocna i satysfakcjonująca dla wszystkich.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie