PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” organizuje w 2008 roku specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących lub podejmujących pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie. Szkolenie przygotowane zostało dla pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, kuratorów i innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej ze sprawcami przemocy w rodzinie, które realizują lub przygotowują się do realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, które wykorzystywać będą w pracy ze sprawcami przemocy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Poznaniu następujących terminach:
I grupa 07- 08.07.2008 oraz 19-22.07.2008
II grupa 11-12.08.2008 oraz 23-26.08.2008
III grupa 08-09.09.2008 oraz 20-23.09.2008
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Szkolenie sfinansowane zostało – w formie dotacji - przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajda Państwo na stronie www.bedziesz.pl
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie