Drukuj
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Śrem do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.