PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 30 września 2008 roku w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli PARPA oraz Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego z przedstawicielami Centrali oraz poszczególnych oddziałów NFZ.

 

Inicjatorem spotkania była Jagoda Fudała, kierownik działu lecznictwa odwykowego PARPA.Spotkanie zostało zorganizowane z nadzieją na lepsze wzajemne zrozumienie potrzeb i problemów, a co za tym idzie na lepszą współpracę w zakresie kontraktacji usług dotyczących terapii uzależnienia od alkoholu na 2009 rok. Niewątpliwym sukcesem starań PARPA o polepszenie wzajemnych kontaktów i współpracy z NFZ jest uznanie Agencji przez NFZ za organ opiniodawczy w sprawie standardów świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu.
Na spotkaniu zaprezentowano następujące zagadnienia: prawne podstawy zainteresowania PARPA kontraktowaniem świadczeń, prawne podstawy systemu lecznictwa odwykowego i jego organizacja, specyfika lecznictwa odwykowego na tle psychiatrii i psychoterapii, system kształcenia  specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, różnice świadczeń wykonywanych przez specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, rola lekarzy w leczeniu uzależnienia od alkoholu, rola psychologów i psychoterapeutów w leczeniu uzależnienia od alkoholu, zadania i standardy oraz koszty funkcjonowania ambulatoryjnych placówek lecznictwa odwykowego, zadania, standardy oraz koszty funkcjonowania COTUA, DOTUA oraz OLAZA, pacjenci lecznictwa odwykowego w statystykach IPiN, dotychczasowe problemy we współpracy z NFZ i kontraktowaniem świadczeń, bieżące uwagi do projektu warunków kontraktacji na 2009 rok.

Spotkanie w NFZ jest krokiem milowym w poprawie komunikacji pomiędzy PARPA i NFZ, jednak nie jest to jednoznaczne z uwzględnieniem przez NFZ wszystkich uwag Agencji do warunków kontraktacji na 2009 rok.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie