Drukuj

W dniach 4-6 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie wspólne kierowników WOTUW i pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące ich współpracy oraz trudności związanych z realizacją wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kierownicy WOTUW spotkali się także z przedstawicielami szkół I i II etapu Programu szkoleniowego w celu polepszenia współpracy w zakresie dofinansowania pracownikom lecznictwa odwykowego, z funduszy PARPA, udziału w szkoleniach akredytowanych w 2009 roku.