PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 21-23 listopada 2008 roku w Zakopanem, w Ośrodku MSWiA „DAFNE”, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich „W Trosce o Skuteczność”. W tegorocznej Konferencji udział wzięło 94 przedstawicieli Stowarzyszeń/Klubów Abstynenckich z terenu całej Polski.

 

W piątek, 21 listopada, Konferencję otworzył Pan Krzysztof Brzózka, Dyrektor PARPA.
Po oficjalnym otwarciu, Pan Leszek Kapler poprowadził wykład - „Podstawy dobrze funkcjonującej organizacji”, a następnie Pani Lucyna Świątek przeprowadziła wykład - „Tworzenie współpracującego zespołu osób do efektywnej pracy w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich”.
 
W drugim dniu, 22 listopada, Konferencja rozpoczęła się wykładem Pana Macieja Zdziarskiego -Jak współpracować z mediami, by skutecznie promować swoje działania w środowisku lokalnym”, po którym Pan Paweł Kasprzyk przeprowadził wykład „Współpraca stowarzyszeń abstynenckich z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Po wykładach odbyły się cztery równoległe warsztaty:
- warsztat przeprowadzony przez PaniąLucynę Świątek „Jak być skutecznym w życiu osobistym i zawodowym”;
- warsztat Pana MaciejaZdziarskiego „Jak polubić i dobrze wykorzystać kontakt z mediami?”;
- warsztat Pana Pawła Kasprzyka „Umiejętność zarządzania zespołem przy realizacji projektów”; oraz
- warsztat Pana Leszka Kaplera „Pierwszy kontakt z osobą trafiającą do klubu abstynenta”.
Wieczorem odbyły się prezentacje działań wybranych stowarzyszeń abstynenckich:
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego przedstawił prowadzony przez siebie program szkoleniowy pt. „Wyrównaj szansę – czyli wspieranie współpracy między klubami abstynenckimi” zrealizowany głównie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO przy wsparciu finansowym RCPS w Łodzi.
 
Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, któryjako pierwszy uzyskał środki z funduszy norweskich i wykorzystał je do wyremontowania oraz wyposażenia swojego pomieszczenia klubowego a także do rozpoczęcia konkretnych przedsięwzięć na rzecz i w imieniu Związku oraz zrzeszonych w nim stowarzyszeń i klubów.
 
Bardzo interesującą inicjatywę przedstawiło Poddębickie Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „ŻYCZLIWYCH SERC”, które w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2008 realizuje projekt „ZAWSZE RAZEM”, polegający na reintegracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych uzależnionych od alkoholu poprzez realizację działań organizacyjnych, psychologiczno-terapeutycznych, szkoleniowo-edukacyjnych i społecznych.
 
Pan Marek Ciepły, Prezes Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria” z Wadowic przedstawił różnorodną działalność swojego Stowarzyszenia. Podkreślił wagę dobrej współpracy z samorządem lokalnym i wskazał na niebezpieczeństwa związane z podejmowaniem zbyt wielu zadań przez Klub Abstynenta.
 
Na zakończenie wystąpił Pan Marek Szumski, Prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „SKARBNIK” z Głogowa. Posiłkując się zdjęciami przedstawił sposób na stworzenie klubu abstynenta, gdy na początku dysponuje się jedynie zniszczonym budynkiem i nieznacznymi środkami finansowymi. Klubowicze w zdewastowanym budynku, głównie własnymi siłami, stworzyli przytulne i funkcjonalne pomieszczenia, w których realizują ciekawą formułę życia klubowego, w której jest miejsce na różne formy działania, w tym również na wspólne imprezy i uroczystości z udziałem rodzin. „SKARBNIK” swoją ciekawą i niebanalną ofertą przyciąga i młodszych i starszych, którzy uczestniczą w piknikach rodzinnych, wieczorach poetyckich, zabawach na świeżym powietrzu. Z całą pewnością Stowarzyszenie Klub Abstynenta Skarbnik jest tym miejscem „gdzie coś się dzieje, a dzieje się dużo i dobrze” i co warto podkreślić, bez ubiegania się o znaczne środki finansowe z innych, zewnętrznych źródeł.
 
Trzeci dzień Konferencji rozpoczęła Pani Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora PARPA, która przedstawiła Prezentację kampanii profilaktyczno-edukacyjnej zaplanowanej na 2009 r., której celem będzie ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą się z piciem alkoholu.
 
Po Prezentacji Kampanii odbył się Panel dyskusyjny prowadzony przez Pana Leszka Kaplera z udziałem Pana Krzysztofa Brzózki, Dyrektora PARPA, Pani Agnieszki Czerkawskiej-Kopiel, Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, Pani Lucyny Świątek, Kierownika Oddziału Dziennego WOTUW w Krakowie, Pana Andrzeja Nagiela, PrzewodniczącegoOgólnopolskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich"Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" w Warszawie oraz Pana Sylwestra Staniszewskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich "Polska Rada Ruchu Abstynenckiego" w Skierniewicach.
Panel dyskusyjny objął trzy grupy tematyczne:
  1. Czy kluby/stowarzyszenia abstynenckie mogłyby zastąpić placówki terapeutyczne? Jeśli tak, to w czym?
  2. Czy stowarzyszenia abstynenckie mogłyby realizować całą politykę lokalną w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i być w gminie głównym podmiotem? Czy są do tego w jakikolwiek sposób przygotowane?
  3. Czy warto korzystać z działań samopomocowych. Z jakich i dlaczego?
 
Konferencję zakończyła prezentacja Pana Krzysztofa Brzózki, Dyrektora PARPA na temat „Co nowego w nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości” Dokąd zmierza procedura zobowiązania do leczenia odwykowego? po której nastąpiła dyskusja.
 
Wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich „W Trosce o Skuteczność” w Zakopanem otrzymali pakiety informacyjno-edukacyjne przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawierające również niektóre z najnowszych publikacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA.
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie