Drukuj

„Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2007 r.”

>>>>> Tu zobacz projekt sprawozdania >>>>>