Drukuj

W związku z licznymi informacjami w mediach dotyczącymi spożywania przez Polaków napojów alkoholowych TU - przedstawiamy komentarz do ostatnich badań PARPA w tym obszarze.