Drukuj

W związku z konferencją prasową Związku Pracodawców Przemysłu piwowarskiego Browary Polskie, która odbyła się 11 lutego 2009 r. w Warszawie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę, że powołując się w jednym z materiałów konferencyjnych na badania CBOS 2008, popełniono błąd. Napisano mianowicie, że 63% badanych wyraża dezaprobatę dla całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych, a jest przeciwnie. Na pytanie o zdanie w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu reklamowania napojów alkoholowych w mediach i na ulicznych plakatach 63% badanych poparło takie rozwiązanie.