Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach
8-10 czerwca 2009 r. w Zakopanem organizuje XII Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Tu wiecej informacji <<<<<

Tu karta zgłoszenia <<<<<