PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniu 19 maja 2009 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanego Zarządzeniem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 4 maja 2009 r.

Podczas spotkania zostały omówione między innymi zagadnienia:

 

1. Wypracowanie systemu (strategii) kształcenia kadr zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
2. Planowane zmiany dotyczące zasad przynależności do Sieci Gmin Wiodących.
3. Usytuowanie i zadania punktów informacyjno – konsultacyjnych w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Wykorzystywanie środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako środków niewygasających.
5. Kontynuacja prac nad zadaniami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
Na koniec ustalono kierunki prac oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie